F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 L. WITTGENSTEIN

329- "Si penso a l'interior del llenguatge, a més de l'expressió lingüística, no em vénen pas "significats" a la ment, sinó que el llenguatge mateix és el vehicle del pensament."
330- "¿És pensar un tipus de parlar? Hom tindria ganes de dir que és allò que distingeix el parlar pensant del parlar sense pensar. - I aleshores sembla que sigui un acompanyament el parlar. Un procés que potser també pot acompanyar alguna altra cosa, o que pot discórrer pel seu compte..."
L. Wittgenstein: Investigacions filosòfiques, pàg. 201.

"La finalitat de la filosofia és la clarificació lògica dels pensaments.
La filosofia no és cap doctrina, sinó una activitat.
Una obra filosòfica consta essencialment de dilucidacions.
El resultat de la filosofia no són -proposicions
filosòfiques- sinó l'aclariment de les proposicions.
La filosofia ha de clarificar i ha de delimitar rigorosament els pensaments que, si no, són, per dir-ho així, tèrbols i borrosos."
Tractatus Logico-Philosophicus