F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 B. RUSSELL

"El nostre confús i abrupte món necessita diverses coses, una de les més necessàries és que, en les nacions que encara sostenen les creences liberals, aquestes creences han de ser sentides de manera profunda i sincera, no apologètiques respecte a dogmatismes de dretes o d'esquerres, sinó profundament persuadides del valor de la llibertat científica i la tolerància mútua. Perquè sense aquestes creences, la vida en el nostre planeta políticament dividit, però tècnicament unificat, difícilment seguirà essent possible." Escrits bàsics: Filosofia i Política.

"Desitgem mantenir-nos dempeus i mirar cara a cara i honradament aquest món: els seus fets bons i dolents, les seves belleses i lletjors; veure el món tal i com és i no sentir-ne por. Conquerir el món per la intel·ligència i no només per estar com esclaus sotmesos al terror que procedeix d'ell. Tot concepte de Déu és un concepte derivat de l'antic despotisme oriental. És un concepte totalment indigne d'éssers lliures. Quan s'escolta la gent en l'església rebaixar-se i dir que són miserables pecadors i tota la resta, tal cosa resulta menyspreable i indigna d'éssers humans que es respectin a si mateixos. Hem de mantenir-nos dempeus i mirar cara a cara el món. Hem de fer que aquest sigui el millor que puguem i si no és tan bo com voldríem, malgrat tot, serà millor que aquell que altres van fer en totes les edats del passat. Un món bo necessita coneixement, bondat i coratge; no precisa de la nostàlgia anhelant del passat, ni de que es posin traves a la intel·ligència lliure amb paraules pronunciades fa un piló d'anys per homes ignorants. Necessita una visió sense pors i una intel·ligència lliure. Necessita esperança en el futur, no mirar enrere constantment cap a un passat ja mort, que confiem sobrepassar en un futur que la nostra intel·ligència pot crear." Per què no sóc cristià

"El moment actual és el més important i crucial en què s'hagi trobat mai la humanitat. De la nostra saviesa col·lectiva durant els pròxims vint anys depèn que la humanitat es llanci a un desastre sense parió, o que assoleixi un nivell mai no vist de felicitat, de seguretat, de benestar i d'intel·ligència. Jo no sé pas que escollirà, la humanitat. Hi ha greus motius de témer, però també força possibilitats que s'emprengui la bona solució que fa l'esperança no totalment irracional. I és sobre aquesta esperança que ens cal actuar." B. Russell: Idees que han ajudat la humanitat