F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 ELS VALORS

"Els valors només tenen una validesa estrictament normativa, que pot lligar els motius de l'acció, quan queden encarnats en normes. I la materialització de valors en normes significa que qualsevol, en les situacions les quals regeix tal regulació, té dret a orientar-se per determinats valors i a posar a la base de la seva acció les necessitats interpretades en aquests valors. Que una norma és vàlida significa que pretén expressar interessos susceptibles d'universalització i merèixer l'assentiment fonamentat de tots els afectats."
J. Habermas: Teoria de l'acció comunicativa (1984)