Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, Materials, #Tecnologia, Mapa.
Energia, Transport, #Construcció, Electrònica, Satèl.lits, Robòtica, Museus.
Domòtica, Gaudí, Ponts, #Preses H., Estructures M., Enllaços, Materials.
Tipus de preses hidràuliques
La variabilitat dels cabals dels rius va ser un dels primers obstacles que l'home va haver de superar per poder fer servir i aprofitar de forma racional les aigues fluvials.

Es tracta d'un fenòmen que presenta, a més, un perfil invertit entre les variables de necessitat d'aigua i disponibilitat de la mateixa, ja que a l'estiu, quan és més necessària pels recs i el consum, els rius acostumen a baixar amb molt poc cabal.

L'home va inventar les preses com a mitjà de resoldre aquest problema i per aquesta raó cal que cobreixin dues funcions.

Els romans, que van ser grans constructors i enginyers, amb obres d'evident utilitat pública, van deixar més d'un exemple de preses a Hispania, dedicades més que res al servei de les ciutats.
Existeixen quatre tipus fonamentals de preses.

De gravetat, que retenen l'aigua gracies al tipus de materials emprats, com la mamposteria o el formigó.

De contrafort, formades per una paret impermeable situada aigues amunt, i contraforts resistents per la seva estabilitat, situats aigues avall.

D'arc-volta, que aprofiten l'efecte transmisor de l'arc per transferir els esforços de l'aigua al terreny.

De terra o escollera, amb un nucli de material argilós, que de vegades es tractat químicament o amb injeccions de ciment.

Les millors condicions per l'emplaçament de preses es dona quan coincideixen bones "tancades", es a dir passos estrets de l'aigua, amb amplis "vasos", o zones a les que l'aigua pugui quedar retinguda.

*