Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, Materials, #Tecnologia, Mapa.
Energia, Transport, #Construcció, Electrònica, Satèl.lits, Robòtica, Museus.
Domòtica, Gaudí, Ponts, Preses H., Estructures M., #Enllaços, Materials.

Altres recursos a la xarxa
Agenda de la Construcción Sostenible
C/Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
Tel. 93 - 240 23 66
Fax: 93 - 240 23 60
www.apabcn.es/sostenible

Archined
Portal de l'arquitectura holandesa.
www.archined.nl/

Arquinauta
www.arquinauta.com

Arquitectos sin Fronteras
Via Laietana, 12   2º 4ª
08003 Barcelona
Tel. 93 - 310 74 90
Fax: 93 - 310 79 42
Email: asfesp@arquired.es
www.arquired.es

Arquitectura
Portal dels arquitectes argentins.
www.arquitectura.com/

Arquivolta
www.arquivolta.com

Arqweb
www.arqweb.com

Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
www.ingenieria-civil.org

Bravobuild
Portal europeu independent de la construcció.
www.bravobuild.es

Buildnet
Portal de la construcció.
www.buildnet.es/

CEDEX
Centre d'estudis i experimentació d'obres públiques (Ministerio de Fomento).
www.cedex.es/

Climatiza
Portal de climatització.
www.climatiza.com

Construaprende
www.construaprende.com/

Construir
Tecnologia del formigó armat. Documents per descarregar.
www.construir.com/

Construyo
Productes i serveis del mercao colombià.
www.construyo.com

Domótica
www.domotica.net

Eco design
Construcció ecològica.
www.ecodesign.bc.ca/

Ecosur
Portal de la xarxa per un hàbitat econòmic i ecològic.
www.ecosur.org/spanish.htm

Eiffel
Empresa francesa de construcció de estructures metàl.liques.
www.eiffel.fr

Green Builder
Tècniques i materials per una construcció sostenible.
www.greenbuilder.com/

Green Map
Cartografia dels espais verds de les grans ciutats.
www.greenmap.com/

Institut Cerdà
www.icerda.es

Miliarium
Portal d'arquitectura.
www.miliarium.com/welcome.htm

Monografías
www.monografias.com/

Oikos
Productes per una construcció sostenible.
http://oikos.com/

O2
Materials i elements de disseny sostenible.
www.o2.org/

Portal del Instalador
Informació pels instal.ladors de gas i electricitat.
www.portaldelinstalador.com

Smart Architecture
www.smartarch.nl/

Solo Arquitectura
Web dedicat a l'arquitectura.
www.soloarquitectura.com/

Sustainable Architecture
Construcció sostenible.
www.sustainableabc.com/

United Nations Environment Programme
http://unep.frw.uva.nl/
 

 
*