Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, Materials, #Tecnologia, Mapa.
Energia, Transport, #Construcció, Electrònica, Satèl.lits, Robòtica, Museus.
Domòtica, #Gaudí, Ponts, Preses H., Estructures M., Enllaços, Materials.
Elements arquitectònics a l'obra d'en Gaudí
1. El.lipse

Corba tancada que s'obté quan el pla que secciona el con no és perpendicular a l'eix i fa el tall en un dels seus sectors.


2. Paràbola

Corba oberta que s'obté quan el pla que secciona el con és paral.lel a la seva generatriu.


3. Hiperbola

Corba de dues branques que s'obté quan el pla que secciona és paral.lel a l'eix del con.


4. Catenària

Corba que adopta una cadena o corda perfectament flexible i inextensible suspesa pels seus dos extrems.

5. Arc Parabòlic

Arc que pren la forma d'una paràbola.

6. Arc Catenari

Arc que dibuixa de forma invertida una cadena suspesa a l'aire i sostinguda pels seus dos extrems. L'arc catenari i el parabòlic són molt semblants i costa diferenciar-los. Els braços de la paràbola s'obren constanment mentre que en la catenària tendeixen a posar-se en posició paral.lela sense aconseguir-ho.


7. Cilindre

Quan una recta que gira per l'espai ho fa mantenint un paral.lelisme respecte a un eix.


8. Paraboloide Hiperbòlic

És la superfície que es forma quan una recta es desplaça per l'espai seguint les directrius que li assenyalen dues rectes que es creuen.


9. Helicoide

Una superfície que es genera quan una recta es desplaça per l'espai girant sobre el seu propi eix.


10. El.lipsoide

Es pot generar fent girar l'el.lipse al voltant d'un dels seus eixos.11. Paraboloide

Generat per una paràbola que gira entorn del seu eix de simetria.


12. Hiperboloide

Generat per la rotació d'una hipèrbole entorn d'un dels seus eixos de simetria.

13. Més Informació
I. Webs amb informació detallada sobre Gaudí i la seva obra

www.gaudi2002.bcn.es
www.ctv.es/USERS/ags/GAUDI.htm
www.gaudiclub.com
www.rutamodernisme.com
www.sagradafamilia.org
 
 

II. Webs amb una explicació breu sobre Gaudí i la relació de les obres

www.geocities.com/soho/7745
www.xtec.es/~erojo/index.htm
 
 

III. Webs específiques d'edificis

http://sagfam.deakin.edu.au

 
*