UNITAT 0

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L'ART

 

 

 

UNITAT 1

L'ART CLÀSSIC: GRÈCIA

 
 

 

 

 

UNITAT 2

L'ART CLÀSSIC: ROMA

 

 

 

UNITAT 3

L'ART bizantí

 

 

 

 

UNITAT 4

L'ART ISLÀMIC

 
 
 

UNITAT 5

L'art PREromànic

 
 
 

UNITAT 6

L'art romànic

 
 
 

UNITAT 7

L'art GÒTIC

 
 
 
 

UNITAT 8

L'art DEL RENAIXEMENT

 
 
 

UNITAT 9

L'art BARROC i ROCOCÓ

 
 
 
 

UNITAT 10

EL NEOCLASSICISME

 
 
 
 

UNITAT 11

EL ROMANTICISME

 
 
 
 

UNITAT 12

EL REALISME I EL PRERAFAELITISME

 
 
 
 

UNITAT 13

Impressionisme i postimpressionisme

 
 
 

UNITAT 14

El SIMBOLISME I ELS NABÍS

 
 
 

UNITAT 15

L'ARQUITECTURA DEL SEGLE XIX

 

 

UNITAT 16

EL modernisme

 

 

 

UNITAT 17

Les primeres avantguardes

 

 

 

UNITAT 18

L'arquitectura del segle xx