Ajuda
Correu electrònic
 
 

Gràfics mal fets

Gràfics mal fets  
Sovint, als mitjans de comunicació, es modifica la relació entre la magnitud de dada representada i la seva representació gràfica per obtenir un resultat més vistós, per falta d'espai o bé "amb altres finalitats".
 
La "reserva moral", al asalto de la tele: el Periódico, 2 abril de 1995Sense comentaris...
No es respecta la proporcionalitat.
Fue noticia: el Períodico,  11 decembre de 1994No es respecta la proporcionalitat.
El Periódico; 9 de setembre de 1994Jugant amb la perspectiva.
El Vallenc; 23 de juny de 1994Per falta d'espai....
El Periódico; 12 de febrer de 1995No es respecta la proporcionalitat.
El Periódico; 12 de febrer de 1995No es respecta la proporcionalitat.