Ajuda
Correu electrònic
 
 

Personatges - G

 Galois, Évariste  
1811 - 1832
Teoria de grups. Àlgebra moderna.
       

 Galton, Francis  
1822 - 1911
Regressió lineal.
 
             

 Gauss, Carl Fridrich  
1777 - 1855
Progessió aritmètica. Representació en el pla dels complexos. Teorema fonamental de l'àlgebra. Resolució de sistemes.
   
   

 Gibbs, Josiah Willard  
1839 - 1903
Anàlisis vectorial.