Ajuda
Correu electrònic
 
 

Personatges - D

 D'Alembert, Jean Le Rond  
1717 - 1783
Límits
       

 De Moivre, Abraham  
1667 - 1754
Probabilitat
 
             

 Dedekind, Richard  
1931 - 1916
Nombre real.
         
       

 Demòcrit de Abdera  
460aC - 370aC
Volum de la piràmide i el con.
         
 
 Descartes, René  
1596 - 1650
Pare de la geometria analítica. Coordenades.
     

 Diderot, Denis  
1713 - 1784
Va escriure la famosa Encyclopédie.
 
           

 Dirichlet, P. G. Lejeune  
1805 - 1859
Definició de funció.
       

 Dogson, Charles  
1832 - 1898
Lógica matemàtica. Conegut el nom de Lewis Carrol.