Ajuda
Correu electrònic
 
 

Personatges - A

 Al-Kashi  
1380 - 1429
Aproximació del nombre pi.
 
             

 Al-Khowarizmi  
780 - 850
Sistema de numeració. Resolució d'equacions. Pare de l'àlgebra.
     

 Anaxàgores de Clazòmene  
500aC - 428aC
Quadratura del cercle.
             
 
             

 Apol·loni de Perga  
262aC -190aC
Còniques.
 
             

 Aristarc de Samos  
310aC - 230aC
Astronomia. Trigonometria.
 
             

 Aristòtil d'Estagira  
384aC - 322aC
Lógica
 
         
 
 Arquimedes de Siracusa  
287aC - 212aC
Nombre pi.
 
             
 
             

 Arquites de Tarento  
428aC - 365aC
Quadrivium: aritmètica, geometria, música i astronomia.
       

 Aryabhata  
476 - 520
Càlcul d'arrels quadrades i cúbiques.