Ajuda
Correu electrònic
 
 

Personatges - C

 Cantor, George  
1845 - 1918
Nombre real
         

 Cardano, Gerolamo  
1501 - 1576
Va escriure "Ars Magna"

 Cauchy, August Louis  
1789 - 1857
Càlcul infinitesinal
       
     

 Cavalieri, Bonaventura  
1598 - 1647
Relació entre derivades i integrals.
 
             

 Cayley, Arthur  
1821- 1895
Matrius
       
 
 Copernic, Nicolau  
1473 - 1543
Astronomia
       

 Cramer, Gabriel  
1704 - 1752
Regla de Cramer.