Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Per començar
Investiguem
Mitologia grega
Filosofia
Evolució i cultura
Ciència
Psicologia
La llibertat
Treball
Tapes variades
Solucionari
Mostra d'exàmens
Epistemologia
Estètica
Ètica i moral
Individu i Societat
El poder polític
Utopies i antiutopies
Lògica
Voca-voca
Els mapes conceptuals

L'objectiu de la ciència i el mètode científic.
Què és el mètode hipotètico-deductiu, és a dir, el mètode científic ?

Ignaz Semmelweiss va explicar la mortaldat que va causar la "febre puerperal" a l'Hospital general de Viena a mitjans del segle XIX, tot aplicant el mètode hipotètico-deductiu.

També Michael Moore, al seu film "Bowling for Columbine", intenta explicar de forma similar les causes per les quals als Estats Units hi ha més morts per armes de foc que a cap país del món en temps de pau.

 

Enllaços

El raonament científic. Esquema
La ciència. Objectiu i mètode.
Anàlisi i síntesi.
Observació i experimentació.
Lògica inductiva, lògica deductiva.
Ciències formals i ciències empíriques.
Hipòtesis, lleis i teories.
Aplicació del mètode hipotètico-deductiu: El mestre Galileu
El mètode hipotètico-deductiu. Un cas pràctic: Ignaz Semmelweis

La ciència actual davanti els grans conceptes metafísics: AMOR, ÀNIMA, DÉU, FELICITAT...

 

 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es