RETORN

1. LA LLUM

1.1 NATURALESA FÕSICA DE LA LLUM

1.2 TEORIA ONDULAT“RIA DE LA LLUM

1.3. TIPUS DE RADIACIONS ELECTROMAGN»TIQUES

1.4 FONTS DE RADIACIONS ELECTROMAGN»TIQUES.

2. LLUM POLARITZADA

2.1 NATURALESA DE LA LLUM POLARITZADA

2.2. POLARITZACI”

2.3.1 POLARITZACI” AMB FILTRES

2.3.2 POLARITZACI” PER REFLEXI”

2.3.3 POLARITZACI” PER ABSORCI”

3. ESTRUCTURA DE LA MAT»RIA

3.1 EL COMPORTAMENT “PTIC DE LA MAT»RIA

4. EL MICROSCOPI PETROGRņFIC

4.1 CRISTAL.LITZACI” DE SUBSTņNCIES QUÕMIQUES EN LņMINA PRIMA

4.2 OBSERVACI” DE CRISTALLS EN LņMINA PRIMA 

5. COM HO HEM FET?

5.1 COM PREPARAR LES MOSTRES?

5.2 COM PREPARAR EL MICROSCOPI

5.3 COM OBSERVAR LES MOSTRES

6. GALERIA

7. BIBLIOGRAFIA