I1

Característiques:

- Són llibres on predomina la imatge.

- El text és molt senzill tant per tema com per vocabulari, i bàsicament serveix per a explicar els dibuixos, malgrat que darrerament les noves tendències en il·lustració la tracten com un element narratiu amb entitat pròpia al marge del text escrit.

- El tipus de lletra és gran i les ratlles estan espaiades.

- Són llibres pensats per a nens i nenes fins a 7 anys aproximadament.

- S'acostumen a identificar amb un gomet blau.

 

Ressenyes:

 
 
 
 
 
 
 
       
       
2006
 
       
       
       
       
2007