En forma, un hàbit de vida saludable
  > Index
Fitness, de què estem parlant?
> Concepte
> Wellness
> Activitat física i sedentarisme
Una sessió de fitness
  > Parts de la sessió
  > La sala de fitness
  > Hidratació
Dissenya el teu pla d'entrenament
> Per què planificar
> Conceptes clau
> Principis de l'entrenament
> Entrenament a curt, mig i llarg termini
> Control de l'entrenament
Glossari
> Ampliem alguns conceptes
Crèdits
> Continguts i disseny

 

 

 

Fitness permet que cadascú trobi la seva fòrmula personal per estar en forma

 

 

Aquesta pàgina web està dirigida a joves i persones no iniciades en el fitness. El seu objectiu és introduir conceptes bàsics del fitness i donar eines per a la planificació de l'activitat física amb objectius de salut.

 
© Marta Vidal i Cortada. Tots els drets reservats