Què és? ·· Com arribar-hi ·· Suport curricular ·· Enllaços ·· Premis i concursos ·· Informacions
  Suport curricular
---

  Materials didàctics

Aula de recursos de Tecnologia
  té com a objectiu la creació de 
materials curriculars basats en Internet

 • Escola Oberta. Tecnologia
  • Recursos i materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la tecnologia. Amb novetats interesants

Projectes per al batxillerat tecnològic 
Joan Joseph i Paco Garófano
IES Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
Disseny d'un dispositiu mecànic, la barrera i d'un automatisme senzill pel seu control.
Andreu Martín
IES Lluís Domènech i Montaner (Reus)
Control mitjançant quatre semàfors d'una cruïlla 
Joan Joseph i Paco Garófano
IES Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
Disseny i construcció d'un dispositiu automàtic utilitzant operadors pneumàtics i/o electropneumàtics
Aula de recursos de Tecnologia
Joan Joseph i Paco Garófano
IES Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
Com a exemplificació d'un projecte tecnològic globalitzador, es proposa la construcció d'una maqueta d'una porta corredissa i la seva automatització mitjançant un autòmat programable o controlador lògic programable (PLC)
Maria de la Roca Tort i Ramon Izquierdo
IES Flos i Calcat (Barcelona)
Proposta de treball d'automatisme i control fent servir l'equip SADEX i el Winlogo més un micromón com a llenguatge de programació.
Activitat per al Batxillerat Tecnològic
Aquests treballs són els que tenim en el fons de l'aula de recursos de tecnologia dirigits per diferents professors. La consulta es pot fer a la mateixa aula o al tutor directament. Podeu aportar els vostres, per ampliar aquest fons.

Educació Secundària Obligatòria
 • Crèdits variables tipificats
Materials per a la tecnologia 12-16
  • Els motors

  • Jordi Achón Massana; Ricard Sanmartí (il·lustracions)
  • Eines de l'aula de Tecnologia

  • Un paquet de Clic 3.0. Programa amb més de 800 pantalles per ajudar i millorar el coneixement que tenen els alumnes de Secundària sobre les eines: el nom, l'ús i les precaucions. Es necessari el programa Clic que es pot descarregar gratuïtament de la pàgina web "El racó del Clic" del Departament d'Ensenyament.
   Juan José Ortega Ballester. Jordi Abadías Jódar
Aula de recursos de Tecnologia
  • Activitats de Tecnologia

  • Un paquet de Clic 3.0. Programa per els mes petits. Propostes interessants per treballa la fusta i el coneixement de les eines. Es necessari el programa Clic que es pot descarregar gratuïtament de la pàgina web "El racó del Clic" del Departament d'Ensenyament.
   Josep Juanet. Elena Mata. Jordi Pucurull. Marcelo López