image003

 

DSC_0003a 

Escola Llorens Artigas

 

Badalona

Inici 

  

 

        Inici > Organització  >  Carta de compromís

 

Menú principal

Relació de mestres  /  Horaris de visites  /  Horari escolar  /  Calendari escolar  /  Lliurament d'informes  /  Activitats extraescolars  /  Material obligatori  /  Sortides/Excursions  /  Menjars  /  Salut i Higiene  /  AMPA  /  Ajuda als fills  /  Normes de convivència i bon funcionament  /  Resolució conflictes  /  Informàtica  /  Llibres i materials  /  Figura del col·laborador/a  /  Redistribució d'alumnes  /  Festes / Carta de compromís educatiu

Organització del curs

On som

Qui som

Organització

Instal·lacions

Serveis complementaris

Carta de compromís educati

 

Carta de compromís educatiu

 

Relació de mestres  /  Horaris de visites  /  Horari escolar  /  Calendari escolar  /  Lliurament d'informes  /  Activitats extraescolars  /  Material obligatori  /  Sortides/Excursions  /  Menjars  /  Salut i Higiene  /  AMPA  /  Ajuda als fills  /  Normes de convivència i bon funcionament  /  Resolució conflictes  /  Informàtica  /  Llibres i materials  /  Figura del col·laborador/a  /  Redistribució d'alumnes  /  Festes / Carta de compromís educatiu

 

 

 

D’acord amb l’article 20 de la Llei d’Educació la família i l’Escola, conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta d’ambdues parts, acordem signar la següent carta de compromís educatiu.

 

 

El centre escolar es compromet a:

 

·       Facilitar a l’alumne/a una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat.

·       Vetllar pels drets escolars de l’alumne/a.

·       Respectar les conviccions ideològiques de la família.

·       Informar la família sobre les normes de l’Escola.

·       Informar la família sobre els resultats acadèmics de l’alumne/a.

·       Adoptar mesures educatives alternatives o complementàries si l’alumne/a ho necessita i informar la família.

·       Mantenir una entrevista personal per curs escolar amb la família.

·       Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne/a.

·       Atendre les sol·licituds d’entrevista de les famílies.

 

 

La família es compromet a :

 

·       Assistir a les reunions generals i a les entrevistes particulars per estar ben informats.

·       Respectar el centre escolar, el seu projecte educatiu i les seves normes.

·       Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i promoure actituds favorables al desenvolupament del projecte educatiu del centre.

·       Reconèixer i recolzar l’autoritat del professorat.

·       Vetllar per que el nostre fill/a faci els deures escolars.

·       Vetllar per la puntualitat.

·       Vetllar per que el nostre fill/a tingui tots els materials necessaris.

·       Justificar les faltes d’assistència a les classes.

·       Sol·licitar entrevista per conèixer i valorar l’evolució dels fills/es.

·       Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

·       Conèixer, valorar i col·laborar amb l’AMPA de l’Escola.

 

 

 

 

Activitats

El menjador escolar

Sortides

Horaris Psicomotricitat i Ed. Física

Activitats extraescolars

Festes escolars

Pla de consum de fruita

Apadrinament lector 6è-1r

• Acompanyament 5è-P5

• Acompanyament 4t-P4 

 

Menú del mes

Servei de menjador

Funcionament intern

Normes de funcionament

Activitats  del menjador

 

 

 

 

Enllaços

Les TIC a l’escola

 

Blogs de l’escola

Biografia d’en Josep Llorens Artigas

 

Equipament informàtic