XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Medi ambient: creació d’activitats d’estimulació visual per alumnes greument afectats.

 


    Coordinació:Gemma Estruch
  Descripció   Autors Materials

 

Descripció

Sota l’eix transversal del medi ambient s’hi estructura un ampli ventall de possibilitats d’adaptació d’activitats per a tots els nivells i àrees educatives. Des de la xarxa telemàtica fins a l’oferta comercial, hi podem trobar activitats que apropen els conceptes mediambientals als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, però resulta més difícil veure-hi reflectides les necessitats dels alumnes amb greus afectacions. És per això que en aquest taller es pretén crear activitats que estimulin l’atenció visual de l’alumne greument afectat a través d’elements relacionats amb el medi ambient.

La proposta de treball porta per objectiu crear treballs multimèdia on l’alumne faci una cerca i seguiment visual de l’element gràfic que apareixerà en pantalla, degudament contrastat amb el fons i amb un atractiu visual i auditiu necessari per captar la seva atenció. Tanmateix, cal tenir present les edats de l’alumnat a qui va dirigit, elaborant materials amb motius adequats a cada necessitat.

Programes i materials
Els programes a utilitzar en la creació d’aquestes activitats poden ser:

  • Imatge digital: Escànner, Fotografia digital
  • Eines d'edició de recursos multimedia: PaintShopPro, Cooledit
  • Programes d'activitats: Toca-toca, Flash o Power point.


       
XTEC