XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Construcció de ratolins, polsadors i joguines adaptades.

 


    Coordinació: Jordi Escoin, Hilari García, Joaquim Fonoll
  Descripció   Autors Eines Materials

  Descripció
Algunes persones amb problemes motrius greus no poden utilitzar els teclat i el ratolí i utilitzen l'ordinador mitjançant polsadors i commutadors.

Amb coneixements tecnològics elementals es poden adaptar ratolins , teclats i joysticks per a fer-los funcionar amb polsadors.
La mateixa tecnologia permet adaptar joguines elèctriques senzilles per a fer-los servir amb polsadors

L'objectiu d'aquests taller es crear polsadors i joguines adaptades documentant els passos a seguir per informar a altres persones interessades

Coordinació de l'activitat

Per realitzar l'activitat s'adaptaran els materials aportats pels propis participants al mateix temps que es realitzarà una documentació pas a pas del treball.

Per aquesta raó els assistents hauran d'aportar, en la mesura de les seves possibilitats alguns dels aparells, eines i materials necessaris.

En finalitzar el taller cada participant s'emportarà el seu material ja adaptat


Programes i materials
En aquest taller no es tracta tant de utilitzar programes com treballar amb eines i materials. En el taller

  • es desmuntaran i muntaran aparells
  • es soldaran polsadors, connectors i altres components
  • es provaran els aparells en ordinadors

Per realitzar la documentació s'utilitzarà els processador de text , l'escanner i la fotografia digital


XTEC