XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
   
JORNADA 2005
 
dnee@xtec.cat
 

 

Activitats lectoescritura amb Jclic bassats en l'Estel

 


    Coordinació: Antoni Caralt
  Descripció Autors Materials 2,15 Mb

 

Els materials JClic

En aquest taller es vàren construir els seguients paquest de JClic

XTEC