XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
   
JORNADA 2005
 
dnee@xtec.cat
 

 

Terminologia específica de la LSC relacionats amb l'àrea de
llengua

 


    Coordinació: Marta Vinardell i Margarita Cirera
  Descripció Autores Materials

 

Material

El resultat ha estat un lèxic de 74 signes, i vídeos, que són accessibles a partir d’un menú dins una presentació, en suport CD-ROm o desde la web.

web terminologia LSC

   
XTEC