El pas de les Trementinaires pels pobles catalans

BIBLIOGRAFIES:

- Vila, Pau. Visions geogràfiques: "les trementinaires de Tuixent".
Barcelona: 26/11/1930.

-Pantebre, Rosalia. Vímac i quer foradat.

- SÀPIENS, Revista. Nº3

-http://www.alturgell.org/ trementinaires.html

-Dossier de la'exposició del "Museu de les trementinaires".

-fulletons, escrits, visita i apunts de xerrades amb homes i dones de Tuixent , La Bisbal i rodalies; i visites al Museu de les trementinaires (Tuixent).

- Segura, Joan Ramon. Parar l'orella per les valls de Tuixent i la Vansa.. Tuixent: Editorial Vall de les Trementinaires, 2002.

- Badía,J.; Imbernon,F. i Oset,V. Què es pot fer a Tuixent i a la Vall de la Vansa.Tuixent: Editorial Vall de les Trementinaires, 1997.

- Martínez i Rabascall, J. Les trementinaires de la Vall de la Vansa. Tuixent: Editorial Vall de les Trementinaires, 2002.

- Beipoa, A. Les trementinaires de Tuixent. Centre d'educació ambiental.Tuixent, 1993.

- Granero, X; Mallarg, LA; Brandes, S.HI ;Prat, J i Rodríguez; J.A.: antropologia i salut.
Edita: Fundació "Caixa de pensions"; 1.984.

- Muntané i Bartra, J. Tresor de la saviesa popular de les herbes, remeis i creences de Cerdanya del temps antic. Edita: Institut d'Estudis Ceretans; 2.002.

 

Turor: Santi Yepes
Lídia García i Judit Cadanet
Curs 2002/2003