Anem per feina!

Cerca d'informació

Quan s'ha d'elaborar un text informatiu cal tenir informació prèvia sobre el tema que es pretén tractar. Cal saber de què s'està parlant.

Si el text que s'elabora és una crònica o un reportatge, també es necessitarà informació complementària.

En funció del tema que es treballi, es podran consultar diferents fonts:

  • Enciclopèdies.
  • Textos específics sobre el tema.
  • Hemeroteques.
  • Entitats que s'hi relacionen.
  • Persones expertes.
  • Testimonis directes.
  • Webs.

La informació pot estar en diferents formats: fotografies, vídeos, text, so i gràfics.

És important que la informació es contrasti, és a dir, consultar més d'una font.

Cal recollir aquella informació que serà útil en la construcció del producte informatiu. És convenient fer un guió previ que ajudarà a cercar aquella informació que realment es necessita.