MEDI
MATEMÀTIQUES

ATENCIÓ
EDUCATIVA

LLENGUA CATALANA
LECTURES
LENGUA CASTELLANA
PROJECTE
Els éssers vius 1
La centena de miler
El somni dels déus
Esquema narracions
Un any amb la Sara 6/7
Trabajo con pauta 1
El gat
Què sabem?

(pdf)
Mapa de conceptes dels éssers vius
Paral·leles i secants 1
Cosmologia
Fitxa 1
Un any amb la Sara 8/9
Trabajo con pauta 2
El gat
Què volem saber?
(pdf)
Els éssers vius 2
Paral·leles i secants 2
La llegenda de Yacana
Fitxa 2
Un any amb la Sara 10/11
Actividades
final 1r trimestre
El gat o moix
(pdf)
Els éssers vius 3
Problemes:
Els nombres de tres xifres. Sumem
Núvols interestel·lars de gas i pols
La Carlota i la festa de la Castanyada
Un any amb la Sara 12/13
El tesoro del dragón 1
El gat (pdf)
Mapa de conceptes dels animals 1
Els nombres de tres xifres. Sumem
El gegant Orió
Poesia 1
Un any amb la Sara 14/15
Poesía 1

El gat
Què sabem?
(word)

Mapa de conceptes dels animals 2
Parlem de gossos
Constel·lacions
Poesia 2
Un any amb la Sara 16/17
El tesoro del dragón 2
El gat
Què volem saber?
(word)
Els animals vertebrats 1
Problemes:
Els nombres de quatre, cinc i sis xifres. Restem
La trista història de tres germans
Parlem de gossos
Llegim a casa
Partes de un periódico
El gat o moix
(word)

Els animals vertebrats 2

Estrelles a, b, g, ...

El conte

 

El tesoro del dragón 3
Els éssers vius
Els nombres de quatre, cinc i sis xifres. Restem

La trista història de tres germans
Comprensió lectora

Escriu el teu conte
El tesoro del dragón 4
El gat 1
Els vertebrats
Problemes per repassar: Els nombres de cinc xifres.
El conte de les set estrelles
Lector 10
El tesoro del dragón 5
El gat 2
Quin temps fa?
Camp d'Aprenentage Can Santoi
El perímetre d'un polígon
Cúmuls estel·lars oberts

Activitats
final 1r trimestre

 
El tesoro del dragón 6
El gat 3
L'aparell locomotor
Problemes per resoldre (51-61)
Hèrcules, el nen més fort i valent
Poesia 3
 
El tesoro del dragón 7
El gat 4
L'aparell digestiu
Triangles
Cúmuls globulars
La família dels determinants
 
Trabalenguas 1
Tapa projecte (word)
Projecte1 (word)
Projecte2 (word)
Projecte3 (word)
Introducció a
la història
Càlcul 1 i 2
Hèrcules, el nen més fort i valent
Cúmuls globulars
Comprensió lectora
Determinants
 
El tesoro del dragón 8
 
L'evolució de l'habitatge
Càlcul 3 i 4
Els ulls de santa Llúcia
Endevinalles
 
El tesoro del dragón 9
 
L'evolució del transport
Mesurem longituds
Sistemes dobles
SONJO
Comprensió lectora
 
El tesoro del dragón 10
 
L'evolució del vestit
Els triangles
i
els quadrilàters
Els ulls de santa Llúcia
Comprensió lectora
EL MEU GERMÀ PETIT
Comprensió lectora
 
El tesoro del dragón 11
 
L'evolució del menjar
Problemes per resoldre: Mesurem longituds
Algol, el dimoni del cel
UN DIA DE PLATJA
Comprensió lectora
 
El tesoro del dragón 12
 

Esquemes d'història
(evolucions)

Càlcul 5 i 6
Estrelles variables
SOL, SOLET
Comprensió lectora
 
Eva María
 
Informacions d'història
(evolucions)
Continguts 2n trimestre
Històries d'estrelles errants
Endevinalles
meteorològiques

Comprensió lectora
 
Preparación
control final
 

Preparació
control final

Altres polígons
Planetes
EL MEU GERMÀ PETIT
Adjectius i determinants
 
Actividades de repaso
 
Activitats d'història
Càlcul 7 i 8
El Sol i la Lluna
La separació sil·làbica
     
Activitats de repàs

Fitxa d'atenció 1 i 2
Sopa matemàtica: sumes

El Sol i la Lluna
Síl·laba tònica i síl·laba àtona
     
 

Fitxa d'atenció 3 i 4
Sopa matemàtica: restes

 
Paraules agudes, planes i esdrúixoles
     
 
Problemes per resoldre: Mesurem pesos i capacitats
 
L'accentuació: agudes, planes i esdrúixoles
     
 
Càlcul 9 i 10
 
Sentiments
     
 
Dividim
 
El diàleg
     
 
Multipliquem per dues xifres
 
Continguts 2n trimestre 1
     
 
Dividim per una xifra
 
Continguts 2n trimestre 2
     
 
Dividim quan la primera xifra del dividend és més gran que el divisor (1)
 
Gramàtica: els temps verbals 1
     
 
Dividim quan la primera xifra del dividend és més gran que el divisor (2)
 
Poesia 4
     
 
Dividim quan la primera xifra del dividend és igual al divisor
 
Lèxic: les famílies de paraules
     
 
Dividim quan la primera xifra del dividend és més petita que el divisor
 
Embarbussaments 1
     
 
Preparació
control final
de càlcul
 
Gramàtica: el verb
     
 
Càlcul final
 
Gramàtica: les formes verbals
     
 
Problemes
 
Gramàtica: els temps verbals 2
     
 
zonaClic
activitats
L'oca matemàtica

(superant proves)
 
QUI ÉS QUI?
Comprensió lectora
     
     
UN ESPAI PER A SALVADOR DALÍ
Comprensió lectora
     
     
El sentit real i el sentit figurat - Les frases fetes
     
     
Els sons de la erra
     
     
Dites i refranys
     
     
ENGANYIFES
Comprensió lectora
     
     
EL PROBLEMA DE L'AIGUA
Comprensió lectora
     
     
UNA ESCOLA MOLT ESPECIAL
Comprensió lectora
     
     
Els pronoms
     
     
La contracció
     
     
Els enllaços
     
     
La lletra h
     
     
Reflexió sobre la llengua
     
     
Va de saviesa popular
     
     
Llengües de gat
     
     
País petit
     
     
Preparació
control final
     
     
Activitats de repàs
     
     
Activitats de comprensió lectora
i
expressió escrita
     
 
PLÀSTICA
El puntillisme
El drac de Sant Jordi