F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

VOCABULARI: HUME

  • Idea : Percepció feble. És una còpia, en la nostra ment, de les impressions o percepcions més fortes.
  • Impressió : Percepció forta i viva que es produeix davant d'un fenomen d'experiència.
  • Fenomen : Allò que es manifesta o apareix a través de la percepció sensible (a través dels sentits).
  • Experiència : Participació personal i directa en situacions repetibles. És l'origen de les nostres percepcions, doncs sense ella no hi hauria percepció ni coneixement.
  • Coneixement : És redueix a les nostres percepcions i com que a través d'elles només captem fenòmens i no la realitat tal i com és, aleshores podem dir que el nostre coneixement és probable i provisional.
  • Causa : Allò del que depen la realitat d'un ésser qualsevol.
  • Percepció : Capacitat per captar allò donat (els fenòmens).Manera com estructurem i organitzem la realitat sensible.
  • Mètode inductiu : Dels fets particulars a conclusions generals. Parteix de l'observació, de les dades empíriques (fenòmens) de l'experiència. Per Hume és l'únic mètode vàlid per fer ciència, ara bé cal tenir en compte les seves limitacions.
  • A posteriori : Després de l'experiència.
  • LLibertat : Absència de causes.

Més conceptes