F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
 

Com s'ha d'aplicar l'ètica a les noves tecnologies? 

Dilemes d'ètica aplicada i tecnoètica. 


 
 
1. S'ha de controlar el ciberespai? Com?

No tothom està d'acord a controlar el ciberespai, per altra banda és difícil de dur a terme un control precís i eficaç. Tot i les dificultats, són molts els qui defensen la llibertat d'expressió al ciberespai. Tanmateix sembla que hi ha d'haver algun tipus de regulació ètica, un codi de conducta d'abast internacional acceptat per tots els usuaris i una autoregulació per part dels proveïdors de continguts. Per què ? Sobre tot pels perills que implica la xarxa, no només en els continguts, sinó també en la privacitat de les informacions.

A continuació t'ofereixo alguns materials de suport per a la reflexió: 

Articles :

Josep Gifreu catedràtic de comunicació de l'UPF al diari Avui del 25 de novembre del 2001 exposava:

" Aquest novembre comença una nova fase de l'era Internet. Els efectes de control sobre la xarxa es faran notar, potser lentament però progressiva, a mesura que els Estats vagin signant el Conveni sobre el ciberdelicte, que a iniciativa del Consell d'Europa, ha quedat obert a la signatura. Es tracta d'un control volgut i buscat per garantir la seguretat de la xarxa i dels seus usuaris. El president de la Interpol , el canadenc Norman Inkster, alertava de manera molt gràfica: Internet és l'espai on la delinqüència creix de forma més ràpida. Un control, però, que implica forçosament uns controladors. Qui seran els autoritzats a controlar la xarxa d'Internet, els seus usuaris i continguts? Com es poden controlar unes activitats i uns actors que se situen en principi fora de les fronteres des Estats de dret? En tot cas, quines garanties de respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals poden exigir-se en el supòsit de la persecució de la delinqüència en la xarxa?"

Ètica i internet: com es pot aplicar l'ètica al ciberespai.

Fragments de llibres :

J.L. Cebrian La Xarxa Ed. UOC (Proa) B. 1998

"Cal establir codis de comportament i consensuar les mínimes regles internacionals que permetin garantir el flux lliure de les informacions a través d'Internet, però també la persecució dels qui abusen de l'exercici de la seva llibertat en perjudici de la dels altres." p.78

"La preocupació per la seguretat ha conduït a muntar divisions d'espionatge informàtic en els serveis d'intel·ligència i suposa un incentiu més al desig dels governs de controlar les xarxes de moltes maneres. La qüestió rau a saber com fer-ho sense perjudicar el fonament mateix de la seva existència." p.79

Webs:

http://www.internautas.org: coneix els teus drets de navegació per internet

http://www.kriptopolis.org: informació internautes, articles,...

http://www.enredando.com: Articles sobre internet i les noves tecnologies de la informació, fòrums...

http://www.seguridadenlared.org/es/: III Campaña de seguridad en la red
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

http://www.lssi.es/: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

http://www.uoc.edu/in3/index.htm :Institut interdisciplinari de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya sobre la societat de la informació i del coneixement.


 
 
2. Tenen ètica els hackers?

Recentment s'ha publicat un llibre on s'exposen les idees principals de l'ètica dels hackers: Pekka Himanen La ética del hacker Ed. Destino B. 2002. Fins fa poc, però els hackers, juntament amb els crackers, lammers..., eren tractats com un perill per a la xarxa. Malgrat la seva declaració de principis, encara hi ha qui pensa que malmeten les connexions i actuen de manera poc ètica pel ciberespai. Tu què en penses?

Articles i webs relacionades :

http://hispabyte.com/:

DECALOGO DE LA ASOCIACION 

1. No atentar contra los derechos del individuo. 

2. No colaborar en la explotación y abuso de menores a través de la Red. 

3. No fomentar la piratería, el cracking, el carding; ni apropiarse indebidamente de bienes de personas. 

4. No amparar cualquier tipo de actividad terrorista ni hacer apología del terrorismo. 

5. No dejar que los demás te impongan sus leyes. Participar a mejorarlas y forjar tu propio pensamiento es esencial. 

6. No dañar algo intencionadamente. Hacer lo que se deba, pero sin dañar sistemas pobres que no puedan reponerse por falta de medios. 

7. Informar de los fallos de seguridad que pudieran tener sitios web de relevancia y que no atenten contra nuestros principios. 

8. Intercambiar conocimientos y técnicas informáticas con grupos de divulgación de vulnerabilidades o seguridad, ya sea a través de foros, cursos, seminarios o mediante boletines periódicos. 

9. Ayudar a otros cibernautas, siempre y cuando sus objetivos sean legítimos. 

10. Nunca dejar de aprender, estudiar, y dejar de ser curioso. 

A.I.H. AGOSTO 2001 (revisionado) 
 
http://ww2.grn.es/merce/hack1.html: Algunos hackers buenos per Mercé Molist 

http://www.cibersociedad.net : articles i fòrums (recomanat: Grup 11 últim congrés de la cibersocietat: "Ética aplicada en Internet. Estudio de la ética Hacker" ) 

Tecnoètica: apunts d'ètica hacker, ètica aplicada... 

http://www.tecnoetica.com: Instituto de Tecnoética de la Fundación EPSON IBÉRICA