Introjecte i estirament de l’autoconcepte

Si com a docents no ens permetem ser firmes en determinades situacions, tampoc serem genuïnament flexibles en altres. Tot té el seu contrari. Cada part té el seu oposat, la seva part polar: nit i dia, masculí i femení, calor i fred,… Generalment, elegim una de les parts interpretant que són incompatibles, negant o rebutjant la oposada. El desenvolupament del nostre concepte és la resolució i integració de les polaritats. Joseph Zinder, va denominar aquest procés “estirament de l’autoconcepte”, doncs crea més espai en la imatge que un té de si mateix.

Fritz Perls expressava a aquest procés com la transformació dels homes i dones de cartó pedra en homes i dones de veritat. És un procés al que aquí podem considerar com de transformació dels docents homes i dones de cartó pedra en docents de veritat, de carn i os.