Avis:

aquesta web es una pàgina de recursos al curs on-line sobre com gestionar les pròpies emocions a l'aula.