Emocions i necessitats

El ser humà, com tots els sers vius, és un organisme que necessita energia per a viure. En el viure gasta energia i necessita recuperar-la, equilibrar-se. Per això ell necessita coses de l’exterior, de l’entorn. El ser humà no és autosuficient, necessita “nodrir-se” de l’exterior: com aliments, veure aigua, dormir,… així cobreix les seves necessitats físiques. La naturalesa li ha donat unes eines per ser conscient d’aquestes necessitats i reequilibrar-se, li ha donat un cos que sent sensacions físiques que informen a l’organisme del que li falta, del que necessita.

A nivell físic sentim sensacions com boca seca i buit a l’estómac i m’adono que tinc set, que necessito aigua. I bec aigua i m’equilibro. Sento calor en l’estómac buit… m’adono que tinc gana, llavors ingereixo aliments, satisfaig la meva necessitat i m’equilibro energèticament. Això, que a nivell físic està tan clar, a nivell emocional no està tan clar, tot i que funciona igual.

Així com les sensacions físiques informen l’organisme de les seves necessitats físiques, la naturalesa ens ha dotat als sers humans d’altres eines per a guiar-nos per la vida i sobreviure. Aquestes eines són les EMOCIONS, que són les encarregades d’informar-nos de com estan les nostres necessitats emocionals bàsiques (la necessitat de seguritat, la necessitat de llibertat, la d’estimar i sentir-nos estimats, la de sentir-me respectat,…). Així si sento que la meva necessitat de seguritat no està coberta perquè percebo un perill, sentiré por; si algú crida i m’insulta normalment m’enfadaré, si sento que la meva necessitat de sentir-me respectat no està satisfeta, etc. Les emocions ens informen constantment que tenim necessitats per cobrir i generen un canvi en l’organisme que impulsa a l’acció per a restablir aquest equilibri que s’ha trencat per la necessitat no satisfeta.

Desequilibri----Sensacions físiques---Necessitats físiques----Acció----Equilibri

-------Gana --------------- Nutrició--------------- Menjar------

 

Desequilibri--Sensacions físiques i emocionals---Necessitats Emocionals--Acció---Equilibri

-----Por------------------ Necessitats de Seguritat----Fugir i protegir-me---

Per tant les emocions ens informen d’un equilibri que hem de restablir, que si no les atenem ens quedem ¡desequilibrats!, ¡¡perdem oportunitats d’adaptar-nos al nostre entorn!! La nostra educació emocional ha seguit la línia de no atendre-les i reprimir-les amb conseqüències molt importants a les nostres vides.

Si constantment sentim por, això ens informa que no ens estem sentint segurs (tenim una necessitat de seguritat no satisfeta). Si no atenem aquesta emoció i realitzem una acció encaminada a solucionar aquesta situació sentiré crònicament aquesta emoció i em sentiré amb falta d’energia. Si noto que m’enfado cada vegada que un company em parla cridant-me, això m’informa que necessito sentir-me tractat amb respecte, i això m’impulsa a una acció per satisfer la meva necessitat, que pot ser expressar-li com em sento quan em parla amb aquest to de veu i com m’agrada que em tractin. Aquesta acció és molt probable que satisfaci la meva necessitat i equilibri la meva energia, així com el respecte per a mi mateix.