Novetats 2015
Inici
.
 
Març
,

Àguila marcenca (Circaetus gallicus), el dia 16 un exemplar passa planejant cap el nord sobre el carrer Tosa d'Alp

GRUA (Grus grus), el dia 4 a la tarda el cant delata el pas d'un grup de 21 exemplars sobrevolant el barri de Montilivi, en el seu retorn a les zones de cria. És la primera vegada que es pot capturar el pas d'aquesta espècie migradora en aquest web

 

 
Febrer
,

Ocells que els dies 20 i 21 visiten una menjadora de cacauets situada en un jardí particular del carrer can Llobet. S'alimenten a la menjadora: mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), pardal comú (Passer domesticus). S'alimenten de les engrunes que cauen a terra: pit-roig (Erithacus rubecula), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), tord comú (Turdus philomelos), cadernera (Carduelis carduelis), pinsà comú (Fringilla coelebs), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus), un exemplar s'atura sobre uns cables prop del pont vell de la Creueta el dia 18. El dia 20 en passen dos volant a poca alçada sobre el carrer Tossa d'Alp en direcció sud

Eriçó comú (Erinaceus europaeus), el dia 16 se n'observa un al mig del carrer Romanyà, animat per la suavització de les temperatures


Eriçó comú

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) el dia 13 és molt abundant pel riu Onyar, contrastant amb el dia 17 de gener quan fent el cens no se'n va veure cap

Cuereta torrentera (Motacilla cinera), el dia 13 se n'ha vist un exemplar al congost de Montilivi i un altre al menadre de la Creueta

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), un exemplar remunta l'Onyar el dia 13 retallant la corba del menadre de la Creueta

Tord comú (Turdus philomelos) vist el dia 13 prop de les cases de la Creueta

Puput (Upupa epops), fins el dia 9 es veu diàriament pels jardins de les cases de l'entorn del puig de Montilivi

Raspinell (Certhia brachydactyla) s'enfila pels troncs del carrer Puigsacalm el dia 6

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), el dia 6 un grup familiar busca aliment per les capçades dels arbres del carrer Puigsacalm

 

 
Gener
,

Cornella (Corvus corone), dues passen volant en direcció nord sobre el puig de Montilivi, el dia 22

Caderneres (Carduelis carduelis), un vol s'alimenta el dia 22 sobre plantes d'Àster pilós (Aster pilosus)

Papallona de l'arboç (Charaxes jasius), una eruga de les diverses que hi ha presents en un arboç del puig de Montilivi, muda la pell el dia 16 després que enfosquís el seu color general els dos darrers dies. Després d'aquest procés el color verd és ben viu, és més gran de longitud, però sobretot ha augmentat el gruix

Atalanta (Vanessa atalanta), s'observa una d'aquestes papallones volant pel puig de Montilivi el dia 17

Aligots comuns (Buteo buteo), dos exemplars juguen a volar a contravent a l'alçada del pont del carril bici, el dia 15


El dia 17 es va fer l'habitual Cens d'Aus Aquàtiques Hibernants amb els següents resultats:

CENS D'AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS - 2015

(Des del Pont de la Font del Rei fins
el pont vell de la Creueta)

Observadors: Jaume Oliveras i Josep Barbarà

Nom comú (Nom científic)

2015 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

1
1
0
1
1
4
5
2
4
Esplugabous (Bubulcus ibis)
0
0
0
0
4
0
0
0
0

Martinet blanc (Egretta garzetta)

0
1
1
1
1
2
1
3
1

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

1
1
2
2
3
2
2
1
2

Ànec collverd (Anas Plathyrynchos)

26
46
19
23
18
19
21
5+1
7+1

Aligot comú (Buteo buteo)

0
0
1
1
1
1
1
2
2

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

0
3
0
0
5
3
2
1
7

Gavià argentat (Larus michaellis)

5
5
5
9
6
5
7
6
8

Blauet (Alcedo atthis)

0
1
1
0
1
0
4
2
0

Picot verd (Picus viridis)

0
1
0
2
1
0
0
0
1

Picot Garser petit (Dendrocopos minor)

0
0
0
1
0
0
0
0
1

Titella (Anthus pratensis)

0
0
0
0
0
0
1
2
1

Cuereta blanca (Motacilla alba)

3
3
2
1
3
2
1
5
5

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

3
5
3
1
2
2
6
6
3

Pardal de bardissa (Prunella modularis)

0
0
0
0
1
2
0
2
0

Tord comú (Turdus philomelos)

8
3
0
6
1
2
2
10
?

Rossinyol bord (Cettia cetti)

1
6
7
2
8
5
10
10
3

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

0
34
2
15
16
0
6
19
7

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

0
0
0
0
1
0
0
2
0

Altres observacions del mateix dia:

17 coloms, 5 garses (Pica pica), 1 gaig (Garrulus glandarius), 6 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 2 mallerengues carboneres (Parus major), 1 mallerengues blaves (Cyaniste caeruleus), 3 pit-roig (Erithacus rubecula), 5 merles (Turdus merula), 1 pinsans comuns (Fringilla coelebs), 38 tudons (Columba palumbus), 1 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), 1 cargolet (Troglodytes troglodytes).

En conjunt són 31 espècies diferents amb un total de 129 ocells vistos. Això representa un descens respecte anys anteriors tant de les espècies com del nombre total. Atribuïm aquest fet a les darreres avingudes de l'Onyar que s'han endut molta vegetació aquàtica i de les vores, i a la creixent freqüentació dels camins més propers al curs d'aigua, no només de persones sinó també de gossos deslligats.

També s'han observat molts pilons de terra frescos de talpó comú (Microtus duodecimcostatus). Grans àrees estaven cobertes de lliris de neu (Galanthus nivalis) ben florits.

 

Bon any 2015 !