Novetats 2015
Inici
.
 
Maig
,

Xivitona (Actitis hypoleucos), cercant aliment ran de l'aigua el dia 7 a la passera de Vila-roja

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), una femella a les cases del nucli de la Creueta el dia 7. És una espècie poc obervada aquí a l'estiu

Oreneta vulgar (Hirundo rustica), diversos exemplars agafant fang humit d'un hort per reformar el seu niu, la Creueta dia 7

Cargolet (Troglodytes troglodytes), amb clara actitud de defensar un territori, al meandre de l'Onyar a la Creueta el dia 7

Estornell (Sturnus vulgaris), portant becada dalt del puig de Montilivi el dia 7

Trist (Cisticola juncidis), un exemplar amb clars indicis de nidificació el, dia 7 al meandre de l'Onyar a la Creueta

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea), el dia 7 s'observen polls peixats per un adult al congost de Montilivi

Reixa de bruixa (Clathrus ruber), un d'aquest curiosos bolets pudents, totalment vermell i format per una reixa de forma globulosa, va ser trobat el dia 7 al meandre de l'Onyar a la Creueta

Eurydema oleracea, es troben alguns exemplars d'aquesta xinxa sobre plantes crucíferes al meandre de l'Onyar a la Creueta

Mosca escorpí (Panorpa communis), un exemplar al meandre de l'Onyar a la Creueta el dia 7

Sanguinyol (Cornus sanguinea), florida al meandre de l'Onyar a la Creueta el dia 7

 

 
Abril
,


Calau de Decken

Calau de Decken (Tockus deckeni), extraordinari encontre d'aquesta au exòtica d'orígen africà, escapada de captivitat. Es tractava d'una femella i va ser trobada per l'Ignasi Gasau a la Creueta, el dia 13

Corriol petit (Charadrius dubius), 2 exemplars són observats el dia 24 sota el pont de la variant. Feia temps que no se'n veia cap. El seu hàbitat preferit de racons amb petits còdols s'ha vist afavorit per les crescudes que ha experimentat enguany l'Onyar

Picot garser petit (Dendrocopos minor), un mascle emet el seu reclam des de dalt d'una branca a l'aiguabarreig de l'Onyar amb el Celrè el dia 24

Blauet (Alcedo atthis), el dia 24 s'ha pogut constatar per primera vegada en aquest espai la nidificació de l'espècie

Ànec collverd (Anas platyrhynchos), dues pollades vistes el dia 18 amb la seva mare respectiva a l'Onyar, una amb 9 polls al congost de Montilivi i l'altra amb 12 polls al meandre de la Creueta

Pardal xarrec (Passer montanus), dos exemplars al pont vell de la Creueta el dia 18

Cornella (Corvus corone), un exemplar passa volant per sobre l'avinguda Montilivi en sentit sud el dia 18

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa), mínim un exemplar assoleiant-se al congost de Montilivi el dia 18, enmig d'altres tortugues exòtiques. En total s'han vist fins a 9 tortugues

Aurora (Antocharis cardamines), abundància d'aquesta papallona primaveral en tot el meandre de la Creueta el dia 18

Cicindela campestris, un exemplar d'aquest escarabat depredador al congost de Montilivi, a l'alçada de les 3 roquetes, el dia 18

Consolda petita (Symphytum tuberosum), florida prop del pont de la variant el dia 24

Aristolòquia rodona (Aristolochia rotunda), primeres flors el dia 24 a l'aiguabarreig de l'Onyar amb el Celrè

Aristolòquia llarga (Aristolochia longa), s'observen el dia 24 a l'aiguabarreig de l'Onyar amb el Celrè

Flor de l'home penjat (Orchis anthropophorum), el dia 10 es troben les primeres flors obertes al puig de Montilivi

Curraià blanc (Cephalanthera longifolia), primeres flors obertes al carrer puig de Montilivi, el dia 7

 

 
Març
,

Xot (Otus scops), primers cants el dia 28 al puig de Montilivi

Insectes del dia 28 al puig de Montilivi: una papallona cleòpatra (Gonepteryx cleopatra), una marieta de 4 punts (Brumus quadripustulatus), un escarabat Anthrenus verbasci (Anthrenus verbasci) dins un habitatge

Flors del dia 25 al puig de Montilivi: Calabruixa (Muscari neglectum), aranyosa (Ophrys sphegodes) i mosques grosses (Himantoglossum robertianum)

Picot verd (Picus viridis) i puput (Upupa epops), se senten cantar al llarg de la darrera setmana del mes pels voltants del puig de Montilivi

Oreneta vulgar (Hirundo rustica), caçant sobre el riu Onyar ja hi és abundant el dia 25 i al puig de Montilivi també se'n veu algun exemplar el mateix dia

Àguila marcenca (Circaetus gallicus), el dia 16 un exemplar passa planejant cap el nord sobre el carrer Josep Maria Corredor i Pomés


Grues

GRUA (Grus grus), el dia 4 a la tarda el cant delata el pas d'un grup de 21 exemplars sobrevolant el barri de Montilivi, en el seu retorn a les zones de cria. És la primera vegada que es pot capturar el pas d'aquesta espècie migradora en aquest web

 

 
Febrer
,

Ocells que els dies 20 i 21 visiten una menjadora de cacauets situada en un jardí particular del carrer can Llobet. S'alimenten a la menjadora: mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), pardal comú (Passer domesticus). S'alimenten de les engrunes que cauen a terra: pit-roig (Erithacus rubecula), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), tord comú (Turdus philomelos), cadernera (Carduelis carduelis), pinsà comú (Fringilla coelebs), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus), un exemplar s'atura sobre uns cables prop del pont vell de la Creueta el dia 18. El dia 20 en passen dos volant a poca alçada sobre el carrer Tossa d'Alp en direcció sud

Eriçó comú (Erinaceus europaeus), el dia 16 se n'observa un al mig del carrer Romanyà, animat per la suavització de les temperatures


Eriçó comú

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) el dia 13 és molt abundant pel riu Onyar, contrastant amb el dia 17 de gener quan fent el cens no se'n va veure cap

Cuereta torrentera (Motacilla cinera), el dia 13 se n'ha vist un exemplar al congost de Montilivi i un altre al menadre de la Creueta

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), un exemplar remunta l'Onyar el dia 13 retallant la corba del menadre de la Creueta

Tord comú (Turdus philomelos) vist el dia 13 prop de les cases de la Creueta

Puput (Upupa epops), fins el dia 9 es veu diàriament pels jardins de les cases de l'entorn del puig de Montilivi

Raspinell (Certhia brachydactyla) s'enfila pels troncs del carrer Puigsacalm el dia 6

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), el dia 6 un grup familiar busca aliment per les capçades dels arbres del carrer Puigsacalm

 

 
Gener
,

Cornella (Corvus corone), dues passen volant en direcció nord sobre el puig de Montilivi, el dia 22

Caderneres (Carduelis carduelis), un vol s'alimenta el dia 22 sobre plantes d'Àster pilós (Aster pilosus)

Papallona de l'arboç (Charaxes jasius), una eruga de les diverses que hi ha presents en un arboç del puig de Montilivi, muda la pell el dia 16 després que enfosquís el seu color general els dos darrers dies. Després d'aquest procés el color verd és ben viu, és més gran de longitud, però sobretot ha augmentat el gruix

Atalanta (Vanessa atalanta), s'observa una d'aquestes papallones volant pel puig de Montilivi el dia 17

Aligots comuns (Buteo buteo), dos exemplars juguen a volar a contravent a l'alçada del pont del carril bici, el dia 15


El dia 17 es va fer l'habitual Cens d'Aus Aquàtiques Hibernants amb els següents resultats:

CENS D'AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS - 2015

(Des del Pont de la Font del Rei fins
el pont vell de la Creueta)

Observadors: Jaume Oliveras i Josep Barbarà

Nom comú (Nom científic)

2015 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

1
1
0
1
1
4
5
2
4
Esplugabous (Bubulcus ibis)
0
0
0
0
4
0
0
0
0

Martinet blanc (Egretta garzetta)

0
1
1
1
1
2
1
3
1

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

1
1
2
2
3
2
2
1
2

Ànec collverd (Anas Plathyrynchos)

26
46
19
23
18
19
21
5+1
7+1

Aligot comú (Buteo buteo)

0
0
1
1
1
1
1
2
2

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

0
3
0
0
5
3
2
1
7

Gavià argentat (Larus michaellis)

5
5
5
9
6
5
7
6
8

Blauet (Alcedo atthis)

0
1
1
0
1
0
4
2
0

Picot verd (Picus viridis)

0
1
0
2
1
0
0
0
1

Picot Garser petit (Dendrocopos minor)

0
0
0
1
0
0
0
0
1

Titella (Anthus pratensis)

0
0
0
0
0
0
1
2
1

Cuereta blanca (Motacilla alba)

3
3
2
1
3
2
1
5
5

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

3
5
3
1
2
2
6
6
3

Pardal de bardissa (Prunella modularis)

0
0
0
0
1
2
0
2
0

Tord comú (Turdus philomelos)

8
3
0
6
1
2
2
10
?

Rossinyol bord (Cettia cetti)

1
6
7
2
8
5
10
10
3

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

0
34
2
15
16
0
6
19
7

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

0
0
0
0
1
0
0
2
0

Altres observacions del mateix dia:

17 coloms, 5 garses (Pica pica), 1 gaig (Garrulus glandarius), 6 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 2 mallerengues carboneres (Parus major), 1 mallerengues blaves (Cyaniste caeruleus), 3 pit-roig (Erithacus rubecula), 5 merles (Turdus merula), 1 pinsans comuns (Fringilla coelebs), 38 tudons (Columba palumbus), 1 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), 1 cargolet (Troglodytes troglodytes).

En conjunt són 31 espècies diferents amb un total de 129 ocells vistos. Això representa un descens respecte anys anteriors tant de les espècies com del nombre total. Atribuïm aquest fet a les darreres avingudes de l'Onyar que s'han endut molta vegetació aquàtica i de les vores, i a la creixent freqüentació dels camins més propers al curs d'aigua, no només de persones sinó també de gossos deslligats.

També s'han observat molts pilons de terra frescos de talpó comú (Microtus duodecimcostatus). Grans àrees estaven cobertes de lliris de neu (Galanthus nivalis) ben florits.

 

Bon any 2015 !