Novetats 2015
Inici
.
 
Gener
,

Cornella (Corvus corone), dues passen volant en direcció nord sobre el puig de Montilivi, el dia 22

Caderneres (Carduelis carduelis), un vol s'alimenta el dia 22 sobre plantes d'Àster pilós (Aster pilosus)

Papallona de l'arboç (Charaxes jasius), una eruga de les diverses que hi ha presents en un arboç del puig de Montilivi, muda la pell el dia 16 després que enfosquís el seu color general els dos darrers dies. Després d'aquest procés el color verd és ben viu, és més gran de longitud, però sobretot ha augmentat el gruix

Atalanta (Vanessa atalanta), s'observa una d'aquestes papallones volant pel puig de Montilivi el dia 17

Aligots comuns (Buteo buteo), dos exemplars juguen a volar a contravent a l'alçada del pont del carril bici, el dia 15


El dia 17 es va fer l'habitual Cens d'Aus Aquàtiques Hibernants amb els següents resultats:

CENS D'AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS - 2015

(Des del Pont de la Font del Rei fins
el pont vell de la Creueta)

Observadors: Jaume Oliveras i Josep Barbarà

Nom comú (Nom científic)

2015 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

1
1
0
1
1
4
5
2
4
Esplugabous (Bubulcus ibis)
0
0
0
0
4
0
0
0
0

Martinet blanc (Egretta garzetta)

0
1
1
1
1
2
1
3
1

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

1
1
2
2
3
2
2
1
2

Ànec collverd (Anas Plathyrynchos)

26
46
19
23
18
19
21
5+1
7+1

Aligot comú (Buteo buteo)

0
0
1
1
1
1
1
2
2

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

0
3
0
0
5
3
2
1
7

Gavià argentat (Larus michaellis)

5
5
5
9
6
5
7
6
8

Blauet (Alcedo atthis)

0
1
1
0
1
0
4
2
0

Picot verd (Picus viridis)

0
1
0
2
1
0
0
0
1

Picot Garser petit (Dendrocopos minor)

0
0
0
1
0
0
0
0
1

Titella (Anthus pratensis)

0
0
0
0
0
0
1
2
1

Cuereta blanca (Motacilla alba)

3
3
2
1
3
2
1
5
5

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

3
5
3
1
2
2
6
6
3

Pardal de bardissa (Prunella modularis)

0
0
0
0
1
2
0
2
0

Tord comú (Turdus philomelos)

8
3
0
6
1
2
2
10
?

Rossinyol bord (Cettia cetti)

1
6
7
2
8
5
10
10
3

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

0
34
2
15
16
0
6
19
7

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

0
0
0
0
1
0
0
2
0

Altres observacions del mateix dia:

17 coloms, 5 garses (Pica pica), 1 gaig (Garrulus glandarius), 6 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 2 mallerengues carboneres (Parus major), 1 mallerengues blaves (Cyaniste caeruleus), 3 pit-roig (Erithacus rubecula), 5 merles (Turdus merula), 1 pinsans comuns (Fringilla coelebs), 38 tudons (Columba palumbus), 1 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), 1 cargolet (Troglodytes troglodytes).

En conjunt són 31 espècies diferents amb un total de 129 ocells vistos. Això representa un descens respecte anys anteriors tant de les espècies com del nombre total. Atribuïm aquest fet a les darreres avingudes de l'Onyar que s'han endut molta vegetació aquàtica i de les vores, i a la creixent freqüentació dels camins més propers al curs d'aigua, no només de persones sinó també de gossos deslligats.

També s'han observat molts pilons de terra frescos de talpó comú (Microtus duodecimcostatus). Grans àrees estaven cobertes de lliris de neu (Galanthus nivalis) ben florits.

 

Bon any 2015 !