Novetats 2014
Inici
.
 
Març
,

Marieta de 4 punts (Brumus quadripustulatus), dia 1, la primera de l'any

 

 

 
Febrer
,

Almesquí (Narcissus assoanus), ja estan obertes les primeres flors grogues al puig de Montilivi el dia 28

Buixol (Anemone nemorosa), degut a la sega tan severa del sotabosc de ribera al congost de Montilivi, el dia 28 es localitza un nou emplaçament d'aquestes boniques i primerenques flors blanques


Buixol i Martinet blanc

Martinet blanc (Egretta garzetta), el dia 28 se'n veuen 3 exemplars a l'Onyar, entre el congost de Montilivi i el meandre de la Creueta

Cornella (Corvus corone), dos exemplars s'aturen al voltant del puig de Montilivi el dia 22 mentre grallen

Reineta (Hyla meridionalis), cor de cants el capvespre del dia 14 al puig de Montilivi, aprofitant la càlida temperatura de més de 20 graus


Reineta

Talpó comú (Microtus duodecimcostatus), dia 14, s'observen molts pilons de terra fruit de la seva activitat subterrània, alguns de molt frescos, al meandre de l'Onyar a la Creueta


Talpó comú

Picot verd (Picus viridis), dia 14, diversos exemplars cantant al meandre de la Creueta

Escarabat dels lliris (Lilioceris lilii), dia 14, primer exemplar observat aquest any sobre les joves plantes de marcòlic (Lilium martagon) del meandre de la Creueta

Gafarró (Serinus serinus), dia 6, primers cants de mascle al carrer Puigsacalm

Ametller (Prunus dulcis), ja s'han obert les primeres flors el dia 2 al puig de Montilivi

Xoriguer comú (Falco tinnunculus), aturat sobre l'edifici de l'ICRA a la Creueta, el dia 2

Aligots comuns (Buteo buteo), 2 exemplars el dia 2 aprofitant l'energia ascendent dels corrents tèrmics del puig de Montilivi. Un ho ha provat massa aviat i no ha aconseguit elevar-se

 

 

 
Gener
,

Picot verd (Picus viridis), dia 29, passa volant a poca alçada tot seguint el carrer Ma. Aurèlia Capmany

Aligot comú (Buteo buteo), un exemplar agafa alçada sobre el puig de Montilivi el dia 12

Martinet blanc (Egretta garzetta), dia 8, al congost de Montilivi un exemplar

Bernat pescaire (Ardea cinerea), dia 8, 1 exemplar al meandre de la Creueta

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), un exemplar al congost de Montilivi

Puput (Upupa epops), dia 8, al carrer can Llobet un exemplar i el dia 31 un altre exemplar al carrer Ma. Aurèlia Capmany

Sympetrum fonscolombii, dia 8 -data molt tardana-, dos mascles d'aquesta libèl·lula són observats al mig del meandre de la Creueta lluitant per un territori


El dia 18 es va fer l'habitual Cens d'Aus Aquàtiques Hivernants amb els següents resultats:

CENS D'AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS - 2013

(Des del Pont de la Font del Rei fins
el pont vell de la Creueta)

Observadors: Jaume Oliveras i Josep Barbarà

Nom comú (Nom científic)

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

1
0
1
1
4
5
2
4
Esplugabous (Bubulcus ibis)
0
0
0
4
0
0
0
0

Martinet blanc (Egretta garzetta)

1
1
1
1
2
1
3
1

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

1
2
2
3
2
2
1
2

Ànec collverd (Anas Plathyrynchos)

46
19
23
18
19
21
5+1
7+1

Aligot comú (Buteo buteo)

0
1
1
1
1
1
2
2

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

3
0
0
5
3
2
1
7

Gavià argentat (Larus michaellis)

5
5
9
6
5
7
6
8

Blauet (Alcedo atthis)

1
1
0
1
0
4
2
0

Picot verd (Picus viridis)

1
0
2
1
0
0
0
1

Picot Garser petit (Dendrocopos minor)

0
0
1
0
0
0
0
1

Titella (Anthus pratensis)

0
0
0
0
0
1
2
1

Cuereta blanca (Motacilla alba)

3
2
1
3
2
1
5
5

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

5
3
1
2
2
6
6
3

Pardal de bardissa (Prunella modularis)

0
0
0
1
2
0
2
0

Tord comú (Turdus philomelos)

3
0
6
1
2
2
10
?

Rossinyol bord (Cettia cetti)

6
7
2
8
5
10
10
3

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

34
2
15
16
0
6
19
7

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

0
0
0
1
0
0
2
0

Altres observacions del mateix dia:

1 xoriguer (Falco tinnunculus), 13 coloms, 7 garses (Pica pica), 2 gaig (Garrulus glandarius), 2 bruel (Regulus ignicapilla), 3 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 7 mallerengues carboneres (Parus major), 3 mallerengues blaves (Cyaniste caeruleus), 8 pit-roig (Erithacus rubecula), 5 merles (Turdus merula), 30 pinsans comuns (Fringilla coelebs), 34 tudons (Columba palumbus), 2 cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), 3 caderneres (Carduelis spinus), 1 gafarró (Serinus serinus), 5 mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) i 2 bitxacs comuns (Saxicola torquatus).

En conjunt són 35 espècies diferents amb un total de 238 ocells vistos, més els vols d'estornell i l'estol de frigníl·lids no quantificats . Destaca el màxim nombre d'exemplars observats des de que es fa aquest cens, tant de mosquiters comuns (34) com d'ànecs collverds (46). En el cas dels ànecs segur que el municipi de Girona, com a àrea lliure de caça, actua com a refugi.

També s'han observat molts pilons de terra frescos de talpó comú (Microtus duodecimcostatus).

 

Bon any nou!