ALQUÍMIA

José Luis Diez
Abril 2007

Inici Senyors del foc   Esbós històric   Opus magnum   Operacions   Astronomia   Alquimistes   Citats com alquimistes   Parlen de l'alquímia   Química  
 

Inici

L'alquímia ha estat objecte de diferents interpretacions al llarg del temps.

Alguns historiadors han vist l’alquímia com el resultat d’un trastorn mental, com una desviació irracional del recte camí de la manipulació de la matèria mitjançant experiments.

Una segona interpretació, potser la més estesa, legitima a l’alquímia com a precursora de la química. Tècniques de laboratori i de metal·lúrgia del segle XVI es remeten a l’alquímia medieval. Fins i tot hi ha qui considera a Geber, autor medieval de textos d’alquímia, com precursor de la teoria corpuscular.

La tercera i última interpretació considera l’alquímia com una doctrina religiosa, filosòfica i metafísica, deixant els aspectes químics en segon pla.

Aquestes pàgines fan referència a la segona interpretació, arrencant de quan l'home va començar a utilitzar el foc com a eina de transformació de la matèria i es va demanar el com i el perquè d'aquelles transformacions i arribant fins a l'actualitat en que encara s'ho continua demanant.


Del llibre Cabala Speculum Artis et naturae in Alchymia, de S. Michelspacher, Augsburg, 1654.
Acolorida per Adam McLean

Fonts bàsiques utilitzades:
Holmyard, E. J. La prodigiosa historia de la alquimia. Madrid. Guadiana de Publicaciones S. A. 1970.
Eliade, Mircea. Herreros y alquimistas. Madrid. El Libro de Bolsillo. Alianza Editorial. 1986.
Priesner, Claus i Figala, Karin. Alquimia. Enciclopedia de una ciencia hermética. Barcelona. Ed. Herder. 2001.
Jung, Carl Gustav. Psicología y Alquimia. Madrid. Ed. Trotta. 2005.
Revista Historia National Geographic. Nº 27. 2006.
Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. Fargues de ferro i fargues d'aram. Banyoles 1997.
The Alchemy web site: http://levity.com/alchemy/index.html
Wikipedia, en català, castellà i anglès.