LA PEIXATERIA
Què hi hem trobat? No tots són peixos!
Us en fem 5 cèntims. Pràctiques.
Com es diuen? Clau dicotòmica.
Coneguem-los? Descripció.
Coneguem-los més: què mengen?, com es reprodueixen? i on viuen?
Com es pesquen?
Com es conserven?
Mengem peix
La contaminació: al mar s'hi pot llençar tot? i les espècies més perilloses.
Voldria donar les gràcies a la Peixateria Robert i Anna d'Amer per deixar-nos mirar i fer fotos als peixos i per tots els exemplars que ens ha regalat.
I a Jordi Collell per la seva ajuda en la part tècnica de les pel·lícules dels musclos.