DISSENY WEBS

ALGUNS APUNTS DREAMWEAVER
 • La tecla 12 és per visualitzar el que has fet, sense necessitat d'haver-ho penjat.
 • Per canviar de paràgraf, en poc espai, prémer majúscules i retorn.
 • Per crear un link en una finestra nova anar a Dest i seleccionar _blank (finestra petita), _top
  (finestra grossa),...
 • Per superposar una imatge, prémer la icona d'insertar imatge i després la de la vora.
 • Per fer un enllaç a una adreça electrònica s'escriu: mailto: msolduga@xtec.cat
 • Per canviar el fons de la pàgina clicar botó dret i propietats de la pàgina.
 • Per sortir d'una carpeta, per fer un enllaç, si no ho pots fer amb la icona que hi ha al costat de vinculo ho pots fer posant dos punt, un al costat de l'altre. (Ex. Si estàs a dins de la carpeta ampa i vol fer un enllaç a index2 que està fora ho escrius així ../index2
 • A ALT pots escriure la informació que després es podrà llegir al clicar la imatge.
 • Per posar un punt de fixació i anar d'aquesta manera a la part del document que t'interessa.
  Clicar: Inserar/ etiquetes invisibles/punt de fixació i escriure el nom que li vulguis donar.
  (Surt una àncora). Des d'on hi vols anar, a la finestra vínculo després del nom hi has de posar # i el nom que has donat al punt
  de fixació.
 • A Insertar/Marcos, pots treballar amb marcs. El document Index pot ser tot el marc. Pots crear Menu, Pantalla (on s'obriran les finestres),...
 • Si vas a Ver/Codigo, post veure el llenguatge htm. Si després de scrolling= poses AUTO
  (scrolling="AUTO") insertaràs la regleta de pujar i baixar. Ho has de fer al marc menú, abans de guardar tots els marcs amb el nom índex.
 • Per posar música sense que es vegi anar a Ver/Código i posar <bgsound src="piano.mp3" loop="1">. Encara
  que és millor que el format de la música sigui wav (<bgsound src="estacio.wav" loop="1">)
  (estacio.wav és el nom de l'arxiu sonor).
 • A l'insertar una imatge pots fer-ho amb la icona corresponent o amb llenguatge htm. Per exemple:
  <img src="http://toons.artie.com/anims/arg-bye.gif" width="320" height="200">.És a dir
  <img src="l'adreça on està la imatge i el seu nom">. Les dimensions de la imatge no cal escriure-les, perquè ja surten per defecte.
 • Per copiar una web com una imatge clicar la tecla imprimir pantalla, anar al Paint Sho Pro i
  pegar com a nova imatge.
 • Per trobar qualsevol terme en una web podeu fer servir el cercador del navegador amb les tecles Ctrl + F.

 

PROGRAMES

 

 


http://acd-fotoangelo.descargarybajar.com/programa-acd-fotoangelo-gratis-descargar-bajar-descarga/bcbc37796c2babf89b519fee2f81c1d3
Descarregar el programa.

http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/dc36_dd36/blocc/index.htm
http://www.slideshare.net/creal1/curs-tic-josep-sol-1312693
http://blocs.xtec.cat/cursjoanmaragall/files/2008/03/doc-fotoangelo-i-acdsee.doc
http://xtec.cat/~aismael/presentar/acdsee.pdf
Informació.

L'ACDSee
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td138/modul_2/practica_5.html
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/dc36_dd36/dc36.pdf

ALTRES
http://www.flickr.com/ PRESENTACIÓ
Sessió
INFORMACIÓÀLBUM
http://www.picnik.com/ Sessió
http://www.metroflog.com/
http://photobucket.com/
http://www.rockyou.com/slideshow-create.php?
source=logo&type=slideshow&refid=104718826

http://www.photoblog.com/
http://www.fotolog.com/
http://www.imageloop.com/en/setuplooop.htm


 • Per gravar.

http://www.ivoox.com/

 • Generador d'activitats i fitxes pedagògiques.
  http://translate.google.com/translate?u=http://www.worksheetworks.com/
  &sl=en&tl=es&hl=es&ie=UTF-8

  Accés a la traducció de la pàgina inglesa on podem trobar formularis senzills per generar les nostres pròpies acitivitats. L’aplicació està en anglès però és fàcil d’entendre ja que la majoria de continguts es mostren de manera visual. Es generen fulls de treball en .pdf que es poden imprimir i utilitzar directament amb els/les alumnes.


WEBS INFORMÀTICA
 • Exemples de programacions d'informàtica.

http://www.xtec.es/%7Escapella/inform/infor.htm
Programació informàtica. Cursos i mestres.
http://www.xtec.cat/ceiptorresjonama-palafrugell/prjinfor.htm
http://www.xtec.es/centres/a8019459/Escola/Documents/Compromisos%20TIC
/Compromisos%20TIC.htm

Les TIC a l'aula.

http://www.xtec.es/ceip-pauromeva/PLAESTRATEGIC/index.htm
Pla estratègic d'informàtica.

http://www.xtec.cat/ceip-pompeu-cunit/materials/informatica/webcunit.htm
Informàtica per cicles.

http://www.xtec.cat/~mmontene/web/totstallers.htm
http://www.xtec.cat/~mmontene/3index.htm
Informàtica tots els cicles.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/Informaticaciclesuperior.htm
Informàtica CS. Interressant.

http://www.xtec.net/%7Emmontene/web/Informaticacilamitja.htm
Informàtica CM.

http://www.xtec.net/%7Emmontene/web/Informaticacicleinicial.htm
Informàtica CI.

http://www.xtec.net/%7Emmontene/web/sessio1.htm
Informàtica Ed. Infantil.

http://www.xtec.es/~janton12/
Treballem a l'aula d'informàtica. Tots els cicles.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/accessosdirectes/accessosdirectes.htm
http://phobos.xtec.cat/dgraell/programacions/programacionsidetalls.htm
Recursos TAC i programacions.

http://www.xtec.cat/centres/c5008066/TAC/programacio.htm
Programació TAC.

http://www.xtec.net/~jperez12/prograintrodu.htm
Programació informàtica i altres recursos.

http://www.lamua.net/
Eines per a webs. Programació informàtica 5è i 6è.

http://www.xtec.cat/ceipcastellroc/
Activitats: Recursos per àrees i cicles.

http://www.xtec.es/%7Ejsors/proposta.htm
Propostes d'activitats per àrees. Interessant.

http://cv.uoc.edu/~mframis/projectefinal/entrada%20principal.htm
Programació informàtica d'Infantil per trimestres.

http://weib.caib.es/Recursos/sb/materials_.htm
Materials d'activitats per a integrar les TIC al currículum.

http://www.xtec.es/ceipflix/cs/sabates/index.htm
Sabates. Una activitat interessant.

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/suportic/continguts/ticmav/index.htm
Experiències per treballar amb les TAC.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/plantillestreball.htm
Plantilles de treballs.

http://blocs.xtec.cat/azucena/files/2010/01/2_endevinalles_azu_vazquez2.pdf
Proposta de fer endevinalles.

http://blocs.xtec.cat/azucena/files/2010/01/proposta1_azucena_vazquez.pdf
Proposta de fer contes en format vídeo.

http://www.xtec.cat/~mmontene/web/programes.htm
Programes.

http://www.xtec.es/~jjordan/tic/curstic/curstic.htm
Curs TIC.

http://arenys.cat/files/Curs%20B%C3%A0sic%20%C2%B7%20Sessi%C3
%B3%201.pdf

Curs d'ordinador de nivell bàsic.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td114/index.htm
Curs TIC per Ed. Infantil.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/index.html
Estratègies TIC per l'Educació Primària.

http://www.tinglado.net/?id=ejercicios-1-dedo
Exercicis sobre Windows.

http://www.xtec.net/cfajujol/didacticatic/index.htm
http://www.xtec.net/cfajujol/didacticatic/guia.htm
Alfabetització digital. 5 Mòduls.

http://www.xtec.es/~onavarro/credit/index.htm
Iniciació a la informàtica.

http://www.xtec.es/ceip-cristofor-mestre/tutorial/index.htm
Tutorial TIC. Molt ben explicat.

http://www.santillana.es/recursos/contenidos/913.pdf
Pdf Destreses TIC I: Sistema operatiu, Linux, Internet,...

http://www.santillana.es/recursos/contenidos/921.pdf
Pdf Destreses TIC II: correu, Internet, presentacions amb PowerPoint
i amb Impress, Winzip, ...

http://www.xtec.cat/~vvalero/
Saga, STAC, Manuals, Currículum i TAC, ...

http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/
Materials per a integrar les TIC al currículum.Eines informàtiques.

http://www.xtec.es/~jogomez/index.htm
Informació sobre l'assessor en TIC, instal·lació de comptadors, ...

 • Maquinari i programari.

EL RATOLÍ

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/raton/index.htm
http://www.pbclibrary.org/raton/
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor
_WAR_cms_tools&p_p_action
=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=35c8cc21-
cb94-4c71-
924b-183f460b96c5

http://www.xtec.net/~figlesi2/jocs/jocsratoli.htm
El ratolí.

ALTRES COMPONENTS

http://www.xtec.es/%7Ejrosell3/ordinador/
Informació components i programari ordinador.

http://www.almadrasa.org/teclado.htm
Teclat àrab virtual.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3500
El sistema informàtic.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=12
Quaderns virtuals. Parts de l'ordinador.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1058
Parts Webquest:de l'ordinador.
Clic Cicle Inicial.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=55
La intranet. Quadern virtual.

http://xarxa-omnia.org/ccbc/jocs/lletres-2.html
Escriu amb el teclat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1023
Tecladit. Curs de mecanografia.

http://www.futurinet.com/meca/
http://www.sense-lang.org/typing/Spanish.html
Cursos de mecanografia.

http://www.vedoque.com/juegos/mecano/
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque2.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/elreto.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/muro.html
http://www.zapateiro.com/juejosflash/mecanografia.swf
Jocs de mecanografia.

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/videoprojector/
http://www.xtec.net/audiovisuals/multimedia/emp61/
El canó de vídeo com a recurs a l'aula.

http://weib.caib.es/Recursos/introduccio_informatica_webquest/WQ/intro_
info.html#pro

Webquest: Introducció a la informàtica.

http://weib.caib.es/Recursos/linux_vs_windows_webquest/WQ/index.htm
Linux Vs. Windows.

http://weib.caib.es/Recursos/software_lliure_webquest/WQ/index.htm
Webquest: Software lliure.

http://weib.caib.es/Recursos/mobils2_webquest/wq/index.htm
Webquest: No me'n surto amb el mòbil. CS.

http://phobos.xtec.cat/asolans/cataleg/doku.php?id=tabletpc
Informació PC tablets.

http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/temes/temaproductes.htm
Recursos: puzzles, reportatges, mapes, àlbums, ...

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3500
El sistema informàtic.

http://www.ptfrma.net/
Curs informàtica.

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=es
Jocs Wild Web Woods.

 • Recursos cicles i àrees.

http://blocs.xtec.cat/curstac
Curs TAC Ed. Infantil i Cicle Inicial. Molts recursos.

http://www.xtec.cat/ticaula/
Parvulari i Cicle Inicial.

http://www.escuelademaestros.info/index.php
Recursos Infantil, Primària i Secundària.

http://www.xtec.es/~jogomez/cosedu.htm
Recursos per àrees.

http://www.xtec.es/ceipmontcau-gelida/recursos/recursos.htm
Recursos per àrees.

http://weib.caib.es/Recursos/contingut_rec_1_.htm
Recursos per àrees.

http://weib.caib.es/Recursos/contingut_etapes_.htm#primaria
Recursos per etapes.

http://www.xtec.es/ceipelturonet/activitats.htm
Recursos per cicles i àrees.

http://www.xtec.net:8081/pls/soloas/pq_visualitzacio.p_seleccio?seccio1=
&seccio2=&seccio3=&seccio4=&seccio5=&seccio6=1

Activitats curriculars i TIC.

http://anna.ravalnet.org/links.htm
Recursos TIC.

http://www.xtec.es/ceip-jverdaguer-castelldefels/curs0607/tic.htm#prim
Recursos TIC.

http://www.xtec.cat/ceippuigdarques/enllas/prim.htm
Recursos TIC Primària.

http://xtec.cat/%7Eftrillo/bibliotecarecursos.htm
Multi recursos.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503569.htm
Recursos per treballar les TIC amb els alumnes.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/INDEX%
20RECURSOS%20INFORMATICA.htm

Recursos per treballar a l'aula classificats per àrees.

http://acte.pangea.org/maleta/index.html
Recursos Ed. Infantil, Cicle Inicial, Nouvinguts i Secundària.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursosTIC.htm
TIC i educació.

http://www.xtec.es/ceipalba/enllacos.htm
Webs classificades: àrees curriculars, informàtica,...

http://www.mmontene.ya.st/
Molts recursos: llengua, matemàtiques, jocs, curiositats, música,...

http://www.xtec.cat/ceip-pauromeva/
Recursos.

http://www.algobar.com/recursos/
Recursos educatius en Flash per Primària.

http://www.xtec.es/ceip-pinyana/vincles.htm
Recursos.

http://www.terra.es/personal5/cpcancanto/Recursos/recursos.htm
Recursos.

http://www.xtec.es/~eescola/tic/aplicacio.htm
Recursos.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/bloc-de-jordi-pedrola/home/recursoseducatius
Recursos.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/informatica.htm
Enllaços informàtica.

http://actividadesaulainformatica.blogspot.com/
Activitats aula d'informàtica.

http://blocs.xtec.cat/bibliotecafolchitorres/propostes/
Propostes.

 • Recursos online.

http://www.xtec.cat/~sargemi/formacio/material_otca.pdf
Molt interessant! Parla d'extensions, programes, ...

http://www.scribd.com/doc/46751358/Eines2-0-Alumnat-del-Master-publicat-a-Master-Gretel

 • Web formació.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/msolduga/

GLOGSTER
Glogster és una eina molt interessant i que ofereix moltes possibilitats. Permet fer posters amb imatges, sons, text, vídeo … Quan passeu el ratolí per sobre les fotos, aquestes s’amplifiquen, si cliqueu als reproductors de so sentireu la música, els sons o les gravacions. El vídeo es reprodueix automàticament quan pulseu play. A més, permet fer enllaços de manera que quan seleccioneu un enllaç us porta a la pàgina web sobre el tema que tingueu enllaçada.

http://pasapas.glogster.com/glogster-pas-a-pas-9032/
Demostració. Interessant.

http://www.glogster.com/ TUTORIAL TUTORIAL PICASSO

http://carmematas.blogspot.com/search?updated-max=2008-12-09T02%3A12%3A00-08%3A00&max-results=7
http://blocs.xtec.cat/ceipmediterranicampclar/category/primavera/

GIFS ANIMATS

http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Library#Download
Icones.

https://picasaweb.google.com/anadiga/ARAG#
Dibuixos: lletres, monedes, colors, ...

http://www.muchografico.com/iconos/index.php
Icones, textures, lletres, botons, banderes, fonts, ... Interessant.

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/recursosimatges.htm
Imatges, gifs i fonts.

http://www.publispain.com/gifs_animados/
Gif animats.

http://www.lukor.com/webmasters/index.htm
Tot de recursos: fons, barres, botons,... i informació per fer webs.

http://www.keysca.com/free.html
Botons, fons, lletres,...

http://www.gifss.com/botones/
Botons.

http://www.grsites.com/generate/generator/2001/
Botons, on pot ficar text i elegir forma i color. Interessant.

http://www.weballey.net/templates/
Galeria de plantilles que et permet crear els botons amb el nom que volguis.

http://www.educa.aragob.es/aplicadi/dibotone.htm
Botons, fons, ...

http://www.thegifcollector.com.ar/gif_botones.html
Botons i d'altres gif.

http://www.gamarod.com.ar/recursos/gifs/botones.asp
Botons i d'altres gif.

http://www.lamua.net/dissenyw.htm
Barres, botons, línies, mails, rètols i signes.

http://www.zonagratuita.com/a-disenio/index.html
Barres, botons, fletxes, gif, fotos insòlites, il·lusions òptiques, ...

http://www.lamua.net/fletxes.htm
Fletxes.

http://www.lamua.net/tecnolog.htm
Gif: informàtica, cd, tecno, telèfon, robots i temps.

http://www.gifss.com/informatica/
Gif informàtica.

http://www.lamua.net/gifs.htm
Gif éssers vius.

http://www.lamua.net/gifs3.htm
Gif: estris llar, vestits i calçat, cinema, medicina, astres, art, llibres,
calendaris, clima, llum, foc i aigua.

http://www.lamua.net/gif4.htm
Gif: mitologia, religió, Nadal, amor, horòscop, banderes, Hallowen,
ovnis i monstres.

http://www.lamua.net/gifs2.htm
Gif: transports, menjars, begudes, jocs, diners, eines, música, oficina
i arquitectura.

http://www.animatedgif.net/
Gif per categories.

http://www.lamua.net/gifdisne.htm
Gif: Disney.

http://www.lamua.net/giffilms.htm
Gif films.

http://www.xtec.es/satis/ra/raco2.htm
Racó dels gifs animats.

http://www.soloimagen.net/
Imatges animades.

http://www.geocities.com/Eureka/9579/gif.htm
Gif animats, botons, banderes, fletxes,...

http://www.geocities.com/angels_e/
Gif animats. Lletres.

http://artie.com/gif-anim.htm
Classificats: alfabets, dies especials, ... Interessant.

http://www.clipartgallery.com/alphabets/alphabets.html
Lletres.

http://www.01gif-anime.com/alphabet/#null
Lletres.

http://www.gifss.com/letras/
Lletres.

http://www.pekegifs.com/menuletras.htm
Lletres.

http://www.toons.artie.com/train_alph/index-G-L.html
Lletres tren.

http://www.iconbazaar.com/
Lletres, colors, animacions,...

http://www.virtuallandmedia.com/ani-text.htm
18 alfabets.

http://web.educom.pt/escolovar/fontes.htm
Adreça sobre lletres.

http://www.gifs.net/gif/
LLetres, números, altres símbols, dibuixos,...

http://www.lamua.net/lletres.htm
Lletres i nombres.

http://snogirl.snoville.com/Alphabets/SchoolIndex.html
Lletres i nombres. Interessant.

http://www.webfxmall.com/fonts/c1.html
Baixar fonts.

http://www.theholidayspot.com/christmas/fonts/index.htm
Baixar fonts de Nadal.

http://www.nombres-animados.com/
Noms animats.

http://www.01gif-anime.com/
Gif animats per categories.

http://www.gif.com/
Gif animats per categories.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animation
Gif animats per categories.

http://perso.wanadoo.es/gifweb/
Gif animats per categories.

http://www.webpersonal.net/fym/
Gif animats, fondos, tipus de lletres,...

http://www.gifmania.com/
Gif animats, salvapantalles, lletres, noms, ròtuls, ...

http://www.animaniacos.com/
Classificació de gifs.

http://www.gif-animados.net/
Classificats per categories.

http://gifsanimados.espaciolatino.com/
Classificats per categories.

http://gif.recursosgratis.com/
Classificats per categories.

http://www.mi-direccion.com/gifsanimados/
Classificats per categories.

http://www.thegifcollector.com.ar/
Classificats per categories.

http://www.mundodisney.net/menu.htm
Mundo Disney: fons, fonts, dibuixos, ...

http://www.webexperto.com/fuentes/listado.php?letra=A
Fuentes web.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/index%20gifs.htm
Gifs-dibuixos-fons. Enllaços.

http://www.picto.qc.ca/
Imatges en gif, flash, colors, blanc i negre,...Interessant.

 • BARRES SEPARADORES

http://elvira.lllf.uam.es/sistema/http/barras-1.html

http://www.areas.net/colorvivo/barras11.htm

TÍTOLS

http://www.muchografico.com/letrasanimadas/index.php?page=&sort=&perPage=&album=3D
Lletres animades. Molts temes. Interessant.

http://tice-eps.roudneff.com/alphabet/ALPHABET.html
Lletres acrosport.

http://www.laboitakados.com/index.php?page=gif_anime&categorie_gif=alphabet&sous_cat_gif=animer-marquee&numpage=1
http://www.canalgif.net/Gifs-animados/Letras-animadas/Letras-con-payaso.asp
Lletres circ.

http://cooltext.com/
Per escriure textos. Molta varietat. Interessant.

http://www.flamingtext.com/All-Logos
Per escriure textos. Amb possibilitats.

http://www.pageplugins.com/generators/secret_magnifier/
Per escriure missatges. Hi ha una lupa. Interessant.

http://www.grsites.com/generate/category/1/
Per escriure textos.

http://www.gifss.com/texto3d/
Per fer textos en 3D.

http://www.sindisplay.com/creadores/letreros/
Rètols en flash.

http://www.greetvalley.com/graphics/index.php
Missatges.

http://www.widgeo.net/
Rètols en flash. Prémer "Flash Missage".

http://wigflip.com/signbot/lj?lang.es
Rètols en led.

http://www.medchecker.com/signs/fancy-fonts/list.asp?page=1
Crear textos.

http://wigflip.com/screedbot/
Crear textos.

http://yourgen.com/
Crear textos. S'ha d'imprimir la pantalla.

http://metaatem.net/words/MARISOL
Crear rètols.

http://blogoscoped.com/letters/
Escriure textos. S'ha d'imprimir la pantalla.

http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php
Molts rètols. Llenguatge html.

http://www.glitterfy.com/glitter-words.php
Generar textos.

http://wigflip.com/
Generadors textos. Diverses opcions.

http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp
Generadors textos. Ninja.

http://www.glassgiant.com/
Generadors textos. Variats.

http://e-zombie.com/
Generadors textos zombi.

http://www.imagechef.com/
Generar rètols, botons, jugar amb les fotos i els vídeos,... Interessant.

http://strix.org.uk/ransom/
Escriure textos amb lletres retallades.

http://free.text2logo.com/
Crear logos.

http://dibuixosdivertits.blogspot.com/
Dibuixos i rètols.

http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php
Generador de textos amb codi.

http://www.geogreeting.com/
geoGreeting. Generador de textos des del cel.

http://www.yourspaceisbest.com/
Generador de textos.

http://trucosblogsblogger.blogspot.com/search/label/Generadores%20texto
Moltes adreces per generar textos. Interessant!

http://www.flashvortex.com/index.php
http://blocs.xtec.cat/tictacsi/2009/08/07/flashvortex-eina-20-per-material-en-flash/
Títols, botons,...

http://www.pageplugins.com/
Es pot fer textos, pujar fotos, ...

http://www.signgenerator.org/
Generador de senyals.

http://www.letrasanimadas.com/
Lletres per escriure títols. Interessant. Segons tema.

http://nombresanimados.net/crear-texto-animado-generar.php?pageNum_nombres=0
Per escriure missatges. Interessant.

http://adelat.org/tipos_de_letras_sitios_con_fuentes_grati
http://fonts500.com/
http://simplythebest.net/fonts/
http://fonts.simplythebest.net/
http://cooltext.com/Fonts
http://www.fontspace.com/category/fancy
Adreces per baixar tipus de lletres.

CIBERPOSTALS

http://www.senyal.com/centrepostals/
http://drac.com/drac/postal/
Imatges fixes. És pot posar música.

http://www.ciberpostales.com/catala/
Postal en flash. En castellà.

http://postales.sonico.com/
Postal en flash.

http://www.postals.cat/postals-aniversaris.php
Postals en català.

http://www.jacquielawson.com/
Postal en flash. Interessant.

http://www.hellocrazy.com/es/
Postals amb moviment i música.

http://www.tupostal.com/
http://www.lukor.com/postales/index.htm
En castellà.

http://www.totnadal.com/postals/
Postals Nadal.

http://www.postales-de-navidad.es/fun_christmas/Default.aspx?condiciones=
0&deId=taumaco&chId=245&clId=38&spId=Postales2_b

Postals Nadal personalitzades.

http://www.linguamon.cat/practicallengues/
Envia missatges en altres llengües.

JOCS

http://www.mcu.es/mcujuego/
Joc de preguntes i respostes.

http://www.lamua.net/jocs.htm
Enllaços jocs.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/JOCS%20
INFORMATICA.htm

Enllaços jocs.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/5hivern.htm
Enllaços jocs.

http://www.3xl.net/p3xl/3xl.jsp?seccio=home3xl&item=jocs
Jocs.

http://www.jocsweb.cat/
Jocs web.

http://www.megajocs.com/
Jocs web.

http://www.jocs.cat/
Jocs web.

http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm
Jocs Pipo.

http://www.genmagic.org/
Genmàgic. Jocs de llengua, matemàtiques,...

http://www.grec.net/home/escolar/15/index.htm
Jocs de l'Enciclopèdia Catalana classificats per edats.

http://www.xtec.net/cgi/websmon/websmon
Webs de jocs i entreteniments.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503713.htm
Un munt de jocs.

http://www.3xl.cat/p3xl/3xl.jsp?seccio=home3xl&item=jocs
3xl. Jocs i altres.

http://www.ferryhalim.com/orisinal/
Jocs.

http://www.lestresbessones.com/
http://www.lestresbessones.com/link/juga.html#EL
Les tres bessones.

http://www.super3.cat/nivell8.htm
Club Super3.

http://www.cavallfort.net/cavallfort/ca/jocs.html
Jocs Cavall Fort.

http://www.pamsa.com/cat/ver_tretzevents_revista.php?id_pedido=
Tretzevents.

http://www.grec.com/ftp/rovello/index.htm
Rovelló.

http://www.edu365.cat/primaria/index_jocs.html
Jocs.

http://www.tv3.cat/infok/jocs/index.htm
Jocs.

http://www.cpnl.cat/nadal/
Jocs en català.

http://www.educalia.org/edujsp/primaria/jocs/jocs.jsp?&idioma=ca
Educàlia.

http://www.disney.es/
En castellà.

http://www.disney.es/DisneyOnline/funzone/index.html
Jocs, dibuixos, retallables, ...

http://www.abcjuegos.com/
Jocs per categories.

http://www.miniman.tv/
Jocs.

http://www.neptunofilms.com/es/juegos/elpatitofeo/juegos.php

El patito feo.

http://www.mimigang.com/movies/game_0esp.swf
Joc de xatejar. Castellà.

http://www.divermagic.com.mx/juego/
Dibuixos màgics.

http://xtec.net/%7Eefranqu2/sudokus/
Sudokus.

http://www.acanomas.com/
Juegos tradicionales.

http://www.xtec.net/~jalins/
Passatemps: endevinalles, jeroglífics, ...

http://personal2.iddeo.es/xgarcia/joc.htm
Calaix de sasatre. Ed. Infantil.

http://www.xtec.net/satis/ra/formes.swf
Jocs de formes. Ed. Infantil.

http://perso.wanadoo.es/jocsinfantils/enlinia/
Jocs en línia.

http://www.megajocs.com/
Jocs classificats.

http://www.jocsweb.cat/
Jocs classificats.

http://www.xtec.es/%7Edvert/nivell3.htm
Vols jugar?

http://www.edu365.cat/nobadis/acampada/index.htm
L'acampada.

http://www.chicomania.com/ajugar/index.html
En castellà.

http://www.edu365.cat/nobadis/
La prevenció des de l'escola.

http://www.familiamas.org/jocs/barcos.htm
Joc vaixells.

http://www.familiamas.org/jocs/memo.htm
Joc memòria.

http://www.xtec.net/satis/ra/memoria.swf
Joc memòria.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002enginy/
Jocs d'enginy.

http://www.elperiodico.com/info/servicios/pasat/cat/ahorcado.htm
El penjat.

http://www.elperiodico.com/info/servicios/pasat/cat/index.asp
Jocs variats.

http://www.xtec.es/%7Emfortun4/dibuamas.htm
Dibuixos amagats amb les taules de multiplicar.

http://www.xtec.es/ceip-cristofor-mestre/mates/sumar.htm
Fem sumes.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?idContent=
18050&locale=es_ES&textOnly=false

Jocs per aprendre. Castellà.


http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/activitatjocs.htm
Puzzle, dòmino, ...

http://jocsinfantils.cat/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Jocs infantil d'arreu del món.

http://www.xtec.net/ceip-agustibartra/jocs/jocs.htm
Recull de jocs.

http://www.ampa-diputacio.com/CM-CS/MITJA%20I%20SUPERIOR/
varis/varis.htm

Webs varis.

http://www.segoncalaix.com/category/jocs-i-entreteniments/
Webs de jocs.

http://www.xtec.cat/centres/a8030200/jocs.htm
Jocs.

GUIABLOGS Tutorial complert RACONET DE PRÀCTIQUES

http://www.xtec.cat/~vvalero/arxius/xtecblocs.pdf
Manual per fer blocs.

http://www.xtec.cat/~mguilla4/interficie/interficiextecblocs/indexxtecblocs.html
Curs de bloc.Interessant!

http://www.slideshare.net/annaravalnet/tutorial-xtecblocs-presentation
Presentació.

http://www.xtec.cat/~a8977231/tema.htm
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/modul_1/
practica_1.html
http://blocs.xtec.cat/usdidacticdelbloc/que-es-un-bloc/
Ús didàctic del bloc. Pràctiques.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc
Informació.

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0506/sessio4/blogs.htm
El bloc com a recurs educatiu.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/blocs.html
Informació.

http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/?page_id=47
Edublogs.

Escriure, corregir i traduir en línia
Sí, sí, aquí teniu tres operacions que ja no heu de fer des del vostre processador de text
instal·lat al vostre disc dur si el destí final del missatge és la publicació en línia. I us
preguntareu: què tenen a veure amb la pedagogia?
I us responem: encara no ho heu descobert? Si no heu sentit a parlar dels edublocs ,
ara és l’hora de parar l’orella o, més ben dit, de llegir-vos aquesta informació.
Un bloc és un exemple d’edició en línia.

I, quan editeu en línia, de ben segur que enyorareu el corrector ortogràfic. Doncs bé,
us recomanem que (si és que no ho heu fet ja) us passeu al navegador Firefox.
Un cop el tingueu instal·lat al vostre ordinador
(ha de ser a partir de la versió 2.0), el pas següent serà fer la recerca i
descàrrega del diccionari català, l’eina que us marcarà tots els errors ortogràfics
que aneu cometent en redactar.

Com? Seguiu aquests passos:

1. Un cop connectats a Internet, obriu el Firefox.

2. Al menú de la part superior del Firefox, cliqueu a Eines > Complements >
Aconsegueix més extensions.

3. Se us obrirà una pàgina amb el títol ‘Firefox Add-Ons’. Feu clic a l’entrada
‘Dictionnaries’

4. Busqueu l’enllaç ‘Diccionari català’ i feu clic al damunt (si no us en sortiu amb
el cercador, aneu passant
pàgines amb l’opció ‘Next results que apareix al final de la pàgina).

5. Se us obrirà una pàgina que diu ‘Diccionari català’ by Toni Hermoso.
Feu clic a l’opció ‘Install now’.

6. Només us caldrà reiniciar el Firefox i ja disposareu de servei de correcció
en línia en català.

I ara direu, i de la traducció, què? Doncs bé heu de seguir un procediment similar.

Seguiu els punts 1 i 2, com heu fet per instal·lar-vos el corrector.

3. Se us obrirà una pàgina amb el títol ‘Firefox Add-Ons’. Feu clic a
l’entrada ‘Languages’.

4. A la casella de cerca (’Search’), escriviu-hi Foxlingo.

5. Si us desplaceu cap avall de la pàgina, trobareu una pastilla verda que
diu ‘Install now’. Feu-hi clic al damunt.

6. Només us caldrà reiniciar el Firefox i ja disposareu de servei de traducció
en línia del català a altres llengües i moltes altres prestacions de traducció
(us recomanem que remeneu des de l’apartat ‘Serveis del menú que se us haurà instal·lat
per defecte sota de barra de navegació del vostre Firefox).

http://www.blogger.com/start
Adreça per crear un blog. Passos a seguir: Crear un compte/Donar nom al blog
/Elegir una plantilla.

http://www.xtec.net/cda-altbergueda/tutorials/blogger.pdf
Tutorial.

http://cat.bloctum.com/
Crear un blog en català.

http://www.xtec.cat/%7Eldomenec/formacio/BLOGS/introduccio/
Curs per crear blocs Blogger.

http://www.slideshare.net/mtorne8/fem-un-blog-amb-blogger?src=embed
Presentació per crear blocs Blogger.

http://www.xtec.cat/~ldomenec/formacio/BLOGS/introduccio/index.htm
Curs per crear blocs Blogger.

http://mail.google.com
Per crear un compte un cop t'han convidat.

http://blocs.xtec.cat/
XTECSBlocs.

http://arianagenialcp.wordpress.com/comunidad/regalitos/cabeceras/
http://freewebpageheaders.com/gallery/
http://masmanuti.wordpress.com/2013/03/25/coleccion-de-imagenes-de-cabecera-para-wordpress/

Imatge capçalera bloc.

http://blocs.xtec.cat/primariaic/com-investigar/com-publicar-al-bloc/
Com publicar al bloc.

http://blocs.xtec.cat/primariaic/com-investigar/formats-per-publicar-els-treballs/
Formats per publicar els treballs en un bloc.

http://www.slideshare.net/isidro/cmo-crear-un-blog-en-wordpresscom
http://www.slideshare.net/lbarroso/abc-del-blog/
http://www.slideshare.net/lbarroso/bloglines-141270
Presentacions.

http://www.slideshare.net/ainara14/manual-wordpress-111237
Manual WordPress en castellà. Presentació.

http://www.empresadata.com/trad/index.php
Per traduir el teu bloc a diverses llengües.

http://bighugelabs.com/flickr/blogheader.php#
Per fer la capçalera del bloc a partir d'una imatge.

http://blocs.xtec.cat/benetgene
Curs bloc. Capçalera a partir d'una imatge.

http://www.youtube.com/watch?v=1tC5MpdOcGo&feature=related
Inserir so al bloc.

http://blocs.xtec.cat/aplicacionsweb20/sessio-2/
Pràctica bloc.

http://www.mifotoblog.com/
Per crear fotoblocs.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/
Racó.

http://blocs.xtec.cat/msolduga2
Racó.Prova.

http://msolduga.blogspot.com/
You.

http://phobos.xtec.cat/rcontijo/rcv/tallat/
http://asolans.wordpress.com/2007/01/23/tabletpc-per-a-tots-els-
alumnes-butsnit-durgell/

http://rcontijo.blogspot.com

http://loraconet.blogspot.com

ALTRES

 

 • Diccionaris

http://www6.gencat.net/stsi/dicctel/scripts/cerca.asp
Diccionari telecomunicacions.

http://www.xtec.es/%7Ejrosell3/ticcionari/
Ticcionari.

http://www.diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=
consultarsms&idioma_termino=Català&car=A

Diccionari SMS.

 • Associacions.

http://www.acte.cat/om/
Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa.

http://aeic.xtec.net/
Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya.

http://ciberespiral.net/index.php
Ciberespiral.

http://www.iearn.cat/
Iearn pangea.

 • Altres.

http://www.educa.aragob.es/cursoryc/comunes/inicial.htm
Herramientas multimedia. 3 mòduls.

http://www.catedu.es/webcatedu/index.php?option=com_content&task=
blogsection&id=12&Itemid=86

Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación.

http://www.xtec.net/recursos/tec_inf/index.htm
Materials i recursos TIC.

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.
VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=21

Monogràfic Noves tecnologies.

http://www.xtec.cat/~mlluelle/webs/accessibles.html
Webquest: Webs accessibles.

http://www.softcatala.org/
Informació.

http://www.rompecadenas.com.ar/hoaxes.htm
Rompe cadenas.

http://phobos.xtec.cat/butlletic/?m=200702&paged=1
ButlleTic.

http://quadernsdigitals.net/
Quaderns digitals.

http://www.educared.net/
Recursos multimedia.

http://www.xtec.cat/%7Emmontene/web/index%20gifs.htm
Enllaços.

http://personal4.iddeo.es/joansolerm/share.htm
Programes i altres recursos gratis: fonts, diccionaris,...

http://www.todoprogramas.com/
Programes gratis. Per fer botons, títols,...

http://www.xtec.es/ceipjverdaguer/programari%20lliure.htm
Informació sobre el programari lliure.

http://www.xtec.net/at_usuari/gestusu/identificacio/php/index.htm
Informació sobre el servei de pàgines amb suport php.

http://www6.gencat.net/llengcat/informat/index.htm
Informàtica i noves tecnologies.

http://www.ua.es/personal/robert.escolano/programes/programes.htm
Programes, manuals,...

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursosTIC.htm
Recursos. Adreces.

http://www.ua.es/personal/robert.escolano/index.htm
Molta informació.

http://www.zonagratuita.com/index.html
Molts recursos: programes, eines,...

WEBQUESTS

http://weib.caib.es/Recursos/webquest/info.htm
Bernie Dodge (1995). Creador.

http://www.xtec.es/~aperez83/webquest/quesonwebquest/index.htm

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td109/modul_1/
practica_3.html

Què són?

http://webquestcat.cat/
http://webquest.xtec.cat/enlla/
http://blocs.xtec.cat/webquest
http://blocs.xtec.cat/jornadeswebquest/
Comunitat catalana de webquests.

http://www.xtec.es/recursos/webquests/
Webquests. Classificades.

http://weib.caib.es/Recursos/webquest/recull.htm
Webquests. Classificades. També hi ha un curs.

http://www.xtec.es/~aismael/presentar/webquest.htm
Tutorial.

http://www.xtec.cat/~vvalero/arxius/phpwebquest.ppt

http://phpwebquest.org/catala/

http://www.phpwebquest.org/catala/altas.php

http://phpwebquest.org/
Manual webQuest. Per sol·licitar un compte per fer una WebQuest.

http://webquestcat-org.blogspot.com/
http://webquestcat-org.blogspot.com/
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/index.htm
Blog Comunitat catalana de webquests.

http://www.webquestcat.org/enlla/
Webquests classificades.

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/portalsWQ.htm
Portal de webquests.

http://xtec.net/%7Embonet23/webquest.htm
Exemples de webquest: Webs, personatgesfantàstics i llegir i escriure.

http://www.tressisens.org/questel/
Per cursos i àrees.

http://www.webquestcat.org/grup/
Fem webquests. Flash.

http://www.webquestcat.org/indexwqee07.html
Exemples.

http://www.slideshare.net/annaravalnet/a-parvulari-i-cicle-inicial-tamb-
webquest

Presentació Webquest CI i Ed. Infantil.

http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/
http://www.xtec.es/%7Ejfierro/
Directoris de webquest, viatges virtuals,...

http://www.aula21.net/Wqfacil/
Webquest online.

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/novetats.htm
Novetats caceres.

http://www.tressisens.net/cecsebas/
Les caceres d'en Sebas.

 • Caceres del tresor.

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/tresor.htm

Introducció:
Les caceres del tresor són un recurs educatiu que proposa una sèrie de preguntes
als alumnes i els dóna les adreces en la xarxa on poden aconseguir les respostes.
Per arrodonir la feina, es planteja una “gran pregunta” que els alumnes han de provar
de resoldre en grup, a partir de la informació de les qüestions anteriors, fent-los
reflexionar i comentar entre ells per aconseguir una resposta en comú.

Procediment:

Preguntes
Què és una cacera del tresor?
Quina és la seva estructura?
En què consisteix la gran pregunta?
Com es crea una cacera del tresor?
Ens quins espais d’internet podem trobar caceres del tresor?
Hi ha programes per crear caceres del tresor? Quins i a on?
La gran pregunta:

Crea i penja a internet una cacera del tresor que puguis treballar a l’aula

http://www.aula21.net/cazas/cacera.htm
Generador de caceres.

Recursos: algunes adreces d’internet que et poden ajudar

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index1.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Webquest

http://www.xtec.cat/%7Emlluelle/caceres/caceres.htm

http://www.materialesdelengua.org/WEB/cazatesoros/caceres.html

http://www.aula21.net/cazas/index.htm

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.
VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=527

Monogràfic Webquest.


http://en.calameo.com/read/00025484036534d6c62b4
Presentació.
LA PRESTATGERIA

http://phobos.xtec.cat/llibres/
La prestatgeria.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27851
Vídeo.

http://curstac1.wordpress.com/2008/10/11/la-prestageria-de-la-xtec/
Comentari.

http://blocs.xtec.cat/racotic/2010/02/28/nova-versio-de-la-prestatgeria/
Article de la nova prestatgeria.

http://www.slideshare.net/fmaldon3/incrustrar-un-llibre-de-la-prestatgeria-en-xtec-blog
La prestatgeria al bloc.

QUADERNS VIRTUALS
RECURSOSPISSARRA DIGITAL INFORMACIÓ TASTET DE PDI

http://dewey.uab.es/pmarques/pizarracat.htm
La pissarra digital.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19242&p_num=3
Vídeo: Pissarra digital.

http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/revista/numeros/numero%20013/ciencies%20013%20p11-13%20pissarra%20digital%20serrano.pdf
Aprendre amb una pissarra digital.

http://internetaula.ning.com/video/trucos-con-smart
http://internetaula.ning.com/video/trucos-con-smart-the-magic-pen
Trucs amb Smart.

http://blocs.xtec.cat/comissiotic/2009/10/07/video-tutorial-per-a-poder-baixar-videos-del-youtube/
Baixar vídeos de Youtube i posar-los a la Pissarra digital.

http://blocs.xtec.cat/comissiotic/2009/09/18/claus-de-lexit-per-a-un-bon-us-de-la-pissarra-digital-les-aules-11-i-la-web-20/

http://blocs.xtec.cat/comissiotic/2009/12/02/smart-board-10-per-la-pdi/

http://blocs.xtec.cat/seminarididactic/
Molta informació.

http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=
Recursos.

http://www.reporteducacio.cat/?tag=pdi
Informacions.

http://alexandria.xtec.cat/ INFORMAcIÓ
Alexandria.

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/
materiales_online_pizarra_digital/index.htm

Interessant: Recursos.

http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/
Recursos.

http://peremarques.pangea.org/recursos.htm
Recursos.

http://competentes.wordpress.com/2011/06/16/mas-ideas-y-recursos-para-trabajar-con-la-pizarra-digital/
Recursos: Geografia, història, llengua castellana.

http://int.smarttech.com/sti/es
Smartt.

http://express.smarttech.com/#
Visualitzador PDI.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ts1x1/index-4.html
Formació.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/gcaldero/
Formació Gerard.

http://express.smarttech.com/#
Programa notebook.

http://tecnologiayeducacion.wordpress.com/pdi/descargas-de-smart-board/
Descarregar Smart Board.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/guia.html
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/practica_1-2.html
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td006/practica_1.html
DVD: Iniciació a l’ús de la pissarra digital interactiva.

http://www.xtec.es/centres/a8028667/digital.htm
Programacions per Infantil i Primària.

http://blocs.xtec.cat/cgalobar/category/pdi/
Recursos.

http://recursospizarradigital.blogia.com/temas/educajuegos.php
Recursos.

http://blocs.xtec.cat/cgalobar/pissarra-interactiva/
Informació.

http://www.xtec.es/centres/a8028667/digital.htm
Informació sobre l'ús de la pissarra i classificació dels recursos per etapes. Interessant.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=PDI&Itemid=119
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=
category&task=category&id=10&Itemid=119

Recursos.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/pecp/modul_2/practica_1
Informació.

http://www.youtube.com/watch?v=fiqHH9gi3x8&feature=player_embedded
L'aula màgica.

http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1242336779474_1422143706_19338&
partName=htmltext

Esquema recursos iinfantil PDI.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/
materiales_online_pizarra_digital/index.htm

Recursos.

http://blocs.xtec.cat/curstac3/insercio-de-la-pdi/
Recursos PDI.Interessant.

http://www.fassers.com/pissarres/pissarres.html
Recursos PDI. INfantil i Primària.

http://alexandria.xtec.cat/
Recursos.

http://www.slideshare.net/rauldiego/ideas-para-cambiar-la-forma-de-usar-la-pizarra-modo-de-compatibilidad-7222768
Presentació. Interessant.

PAINT SHOP PRO GUIA PAINT SHO PRO 9 GUIA PAINT SHO PRO 5

http://www.educa.aragob.es/cursoryc/comunes/modulo2/unidad1.htm
Tutorial Paint Shop Pro 5. Castellà. Amb pràctiques.

http://www.xtec.es/~aismael/presentar/Pro.PDF
Tutorial en català. PDF.

http://www.terra.es/personal/opium1/home.htm
Tutorial en castellà. Molt bo!

http://www.xtec.net/cda-altbergueda/tutorials/psp.pdf
Tutorial en català. PDF més resumit.

Paint Shop Pro 9:

 • Què és?
  Paint Shop Pro 9 és un fantastic editor d'imatges que et permet fer imatges
  més innovadores, editar fotografies, crear gràfics, pintar i animar imatges
  en un entorn totalment personalitzat i adaptat a l'usuari.
 • Com s'instal·la?
  1r. Instal·lar "Paint Shop Pro 9.00 Español.exe". Per això es descomprimeix en
  el lloc que es desitgi i després de la instal·lació es pot borrar la carpeta "Setup Files".

  2n Instal·lar "PaintShopPro901 Jasc Patch.exe", que és el "pegat" d'actualizació
  a la versió "9.01" en el mateix directori on està la versió "9.00".

  3r Aplicar el "pegat" de "Paint Shop Pro 9.01 - Crack".

Com fer animacions amb aquest programa:

 • Obrir Paint Shop Pro/ Animation Shop/Acceptar
 • Totes les fotos han de tenir el mateix tamany/ En JPG
 • Nova animació/Posar mesura foto/transpatent/Acceptar
 • Botó dret sobre el quadre que s'ha creat/Insertar quadre desde arxiu
 • Agregar arxiu/Buscar les fotos
 • Seleccionar fotos/Obrir/Ordenar les fotos (pujar o baixar)/Acceptar
 • Eliminar el quadre que s'ha creat de més.
 • Majúscules i seleccionar totes
 • Botó dret/Propietats del quadre/ temps de reproducció (300 centèsims de segon)
 • Mirar animació
 • Arxiu/Guardar com (Surt un quadre, sempre endavant i finalitzar)
 • Per comprovar: Botó dret damunt de l'animació/ Visualització prèvia

http://www.xtec.es/%7Ejperez12/animacions.htm
Pràctica amb Animation Shop.

http://www.xtec.es/~jrovira1/capes.htm
Capes.

http://www.xtec.es/~jrovira1/mascares.htm
Màscares.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/carnaval6.htm
Màscara de carnaval.

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/suportic/continguts/ticmav/exp44.htm
Disfresses.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/Taller%20Edicio%20Grafica%20%20Primaria.doc
Amb el Paint completar imatges.

http://www.xtec.es/%7Eaperafit/jtec03/word/aut6.htm
Autorretrat.

http://www.xtec.cat/%7Eealcaraz/retallable/pagines/retallable.htm#
Retallable.

http://www.xtec.es/ceipflix/cs/sabates/index.htm
Sabates.

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/suportic/continguts/ticmav/exp85.htm
Retoc digital d'imatges.

http://curstac1.wordpress.com/sessio-2/
Molts programes. Activitats de pintar i de retallables.

http://www.xtec.cat/centres/c5008066/Retoquem%20fotos/Un%20altre%20P5%20d%27eines.htm
Retocar fotos de P5 a Cicle Superior.

http://www.xtec.es/~aribas4/deries/curs%20Disseny/imatges.htm
Alguns apunts.

WINDOWS JOURNAL GUIA
http://catedu.es/internos/almacen/curso_tablet_pc/Tablet_PC_Modulo_3_01.pdf
Guia pràctica del Windows Journal. Programa instal·lat en els Tablets PC.
Funciona com un quadern o bloc de notes en format paper, amb les avantatges
que proporciona la tinta digital.
WINDOWS

http://www.paniagua.net/
La web de Windows.

http://www.clubestrella.com/Docs/Club_Estrella/CIF/cat/are_3112.htm
Curs.

http://www.ptfrma.net/
Curs per a nens i nenes.

http://www.xtec.es/~jperez12/
Informació.

POWER POINT

http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm
Curs interactiu de Power Point.

http://www.dionisiodiaz.com/powerpoint/home.htm
Tutorial de Power Point.

http://www.xtec.es/dnee/aulaoberta/sessio1/index3.html
Manual.

http://www.xtec.es/~abandera/powerpoi.htm
Informacions diverses.

http://www.ptfrma.net/course/view.php?id=303
Curs per a nens i nenes.

http://www.xtec.es/~jperez12/powerpoint.htm
Informació.

http://nuestraedad.com.mx/sonidoenpps.htm
Com posar música en un PowerPoint.

http://phobos.xtec.net/forum/viewtopic.php?p=5729&sid=ab848e7dd5fdfbf9faa0093e38699979
PowerPoint al Slideshare i el so.

http://espaidesise.wordpress.com/coneixement-del-medi-natural/laparell-reproductor/
http://www.free-power-point-templates.com/tag-cloud/
Descarregar plantilles.

 

FLASH MACROMEDIA FLASH MX4

http://www.xtec.es/ceip-cristofor-mestre/flash/index.htm
Flash bàsic.

http://www.xtec.es/~acriado/queg.html
Informació.

http://www.xtec.es/recursos/flash/
Racó del Flash.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/td99/index.htm
Animació i disseny en Flash.

http://www.xtec.es/~voliu/flash/index.htm
Pràctiques en Flash.

http://www.xtec.net/~aguiu1/socials/flash.htm
Recursos Flash.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2009/03/22/flash/
Article Marisol.

http://www.descargar.es/83_bajar_macromedia_flash_mx.html
Descarregar Macromedia Flash MX4.

http://www.youtube.com/watch?v=uItchg_6ETo&feature=related
Vídeo demostració.

http://www.youtube.com/watch?v=vYAmSeAmJ9M
Vídeo demostració.

http://www.xtec.es/~jperez12/
Informació.

INTERNET CERCAR INFORMACIÓ INFORMACIÓ PRÀCTICA

http://www.slideshare.net/benitomend/internet-i-educaci-203499
Presentació Internet i educació.

http://www.slideshare.net/jvivancos/cercar-x-trobar-1
Presentació cercar informació a Internet.

http://www.xtec.es/~rdoming2/projecte/index.htm
Viatge virtual per Internet.

http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/kitaula/html/kia/kia
_prim.pps

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/kitaula/html/index.htm
Kid d'Internet a l'aula.

http://www.internetenelaula.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=55.1
Internet en el aula.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tc00/index.htm
Primers passos telemàtics.

http://usuarios.lycos.es/cursosice/internet/sessions/
Anar a Internet.ppt / Hi ha informació sobre què és Internet.

http://www.patronatdomenech.cat/img/seguridad/seguridad.htm
Normes de seguretat segons edat.

www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/documentacio/PresentacioPower.pps
www.iqua.es
http://www.iqua.net/?go=R3KV5eGGiYFKhQPqNnp3fhfwRyo=
http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/index.html
http://www.xtec.cat/internet_segura/
www.internetseguraenchavales.es
http://www.internetsinacoso.com/
www.protegeles.com
Internet segura.

http://www.xtec.es/~aismael/guions/segonguio.htm
Tutorial.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/modul
_4/index.html

Pràctiques.

http://www.edu365.cat/mareipare/seguretatinternet.htm
Seguretat Internet.

http://www.internetsinriesgos.es/index.html
Internet sin riesgo. A Glosario hi ha vocabulari d'Internet.

http://www.tressisens.net/intercanvi/
Activitat correu electrònic.

http://www.ptfrma.net/course/view.php?id=304
Curs Internet per a nens i nenes: webs, correu electrònic, buscadors, messenger, ...

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md002/ut001/0flash/movie.swf

Xats, webs, ...

http://www.xtec.es/~jperez12/
Informació.

 • Dades Butsènit d'Urgell.
  IP
  192/168/0/23
  255/255/255/0
  192/168/0/1

  DNS
  213/176/161/16
  213/176/161/18

 • Problemes amb els Cookis.
  Entrar a Internet Explorer - eines - opcions Internet - pestanya privadesa - botó avançats - marcar substitueix el control automàtic de les galetes - també ha d'estar marcat a galetes origen (accepta-les) i també marcat galetes tercers (accepta-les) - d'acord - d'acord.

GOOGLE Sessió

http://www.google.es/

http://www.xtec.net/crp-baixemporda/dinamitzacio/
zonatic/materials_sdtac2/index.htm

Tot sobre Google.

http://blocs.xtec.cat/usdidacticdelbloc/google/
Recusrsos Google.

http://docs.google.com/present/view?id=dvr8pdh_249cj3xw3ws
Trucs per cercar més ràpid.

GOOGLE EARTH TUTORIAL

http://earth.google.com/intl/es/
Descarregar el programa i fer un viatge virtual.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/semtic/Googleearthsec.pdf
Apunts per fer anar el programa Google Earth.

http://www.eduteka.org/pdfdir/GoogleEarth2.pdf
Propostes didàctiques.

http://www.xtec.net/crp-pineda/dinamitzacio/recurtic/gearth/index.htm
Una ullada al món.

http://www.xtec.net/crp-badalona/recursos/tic/google/google1.htm
Informació i activitats.

 • EARTHQUEST I GEOQUEST

http://www.xtec.net/~jvivanco/80minuts/earth&geoquest_es.pdf
Conceptes.


http://www.xtec.net/~jvivanco/80minuts/80minutos.htm
http://profesoraeugenia.blogspot.com/2006/07/earthquest-6-aos.html
http://www.eduteka.org/GoogleEarth2.php
http://www.colegiovaldaliga.com/webquest/trentivieso/viaje.html
Exemples.

LLENGUATGE HTML

http://www.terra.es/personal/joanmmas/web/HTMLTags2.htm
Llenguatge html.

http://ciberia.ya.com/fnet/
Manual de llenguatge html en català.

http://perso.wanadoo.es/vilosell/dhtmlencatala/
Eines per la web: títols, data,...

http://www.reocities.com/SiliconValley/7116/
http://www.javafile.com/
http://www.editeurjavascript.com/scripts/
JavaScript.

http://www.pekegifs.com/webmaster/script.htm
Webmaster Scripts per pàginas Web.

http://www.iddea.es/cesar/
Tot de recursos gratis: manuals, programes,...

http://www.mundojavascript.com/
Mundo JavaScript.

http://www.creatupropiaweb.com/javascript/javascri.htm
JavaScript.

http://www.efectosjavascript.com/
Efectes: text, rellotge, comptadors, ...

http://www.xtec.es/~voliu/cursd108/index.htm
Curs JavaScript.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hyper_Text_Markup_Language
Codis html.

http://loirooriol.blogspot.com/2009/02/codi-html-introduccio.html
Codis html.

http://www.usuarios.sion.com/pauluk/coloreshtml.htm
Codi colors html.

http://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/
Codi colors html.

http://www.telefonica.net/web2/melcior2005/html40/index.htm
Informació.

IMATGE I SO Difuminar la imatge

http://www.iconfinder.com/
http://blocs.xtec.cat/stactgn/2007/10/14/iconesiconesicones/
Icones.

http://www.xtec.es/~aismael/guions/quartguio.htm
Tutorial imatge.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/modu
l_2/index.html

Pràctiques imatges.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/modul_
3/index.html

Pràctiques so.

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/
Banc d'imatges i de sons.

http://www.zonagratuita.com/a-disenio/galeria_microsoft.htm
Banc d'imatges classificades.

http://www.ua.es/personal/robert.escolano/links/links.htm
Adreces d'imatges i gif.

http://www.xtec.net/%7Ecanguera/dibuixos.htm
Adreces.

http://web.educom.pt/escolovar/clipart.htm
Adreces d'imatges i gif.

http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jtec0607/fitxers/jtec-0607.pdf
Imatge i so.

http://es.bestgraph.com/paysages.html
Imatges i gif. Classificació.

http://classroomclipart.com/
Imatges.

http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/
Imatges.

http://curstac1.wordpress.com/2008/10/05/galeria-imatges-de-microsoft/ PRÀCTICA
http://office.microsoft.com/es-es/clipart/default.aspx
Galeria d'imatges microsoft.

http://taggalaxy.de/
Per mirar fotografies.

http://www.grec.com/fototeca/
Fotografies.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/fotografia.html
Fotografia.

http://www.aula21.net/
Recursos. Diseño de web. Sonido/graficos/imégenes.
Adreces per cercar recursos de so.

http://es.altavista.com/
Cercador d'imatges, sons, vídeos,...

http://www.findsounds.com/types.html
Banc de sons classificats.

http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/tictac/
Banc de sons classificats.

http://efectos-de-sonido.anuncios-radio.com/gratis/index.php
Banc de sons classificats.

http://instantsfun.es/
Col·lecció de sons. Interessant.

http://www.xtec.cat/%7Eldomenec/formacio/WEB2.0/imatges.htm
Informació imatges.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/so.html
Eines per treballar el so.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/musica.html
Música.

http://www.fliis.com/
http://programariweb.blogspot.com/2010/09/nova-versio-de-fliis-el-gran-cercador.html
http://programariweb.blogspot.com/2010/10/loony-mp3-cercador-musical-molt-variat.html
http://www.loonymp3.com/?l=0#/
Cercadors de música.


http://www.lamua.cat/midis.htm
Cançons midi.

http://whathappenedinmybirthyear.com/
http://programariweb.blogspot.com/2010/09/mp3-gangster-escolta-i-descarrega.html
Descarregar Mp3.

http://www.creatupropiaweb.com/bajate_mp3/descarga.htm
http://www.escucha.com/mp3web/mp3.asp
Mp3

http://www.creatupropiaweb.com/Midi/musica_midi.htm
Música midi.

http://usuarios.lycos.es/catweb/Midi.htm
Música midi.

http://www.xtec.cat/~msanahu4/
Música midi i mp3.

http://www.riusfrancesc.com/mp3midi_cat.html
Música midi i mp3.

http://downmusic.org/download-music-from-goear.php
Descarregar cançons.

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crestoma.htm
Llibre de cançons.

http://www.musica.com/
Lletres de cançons i vídeos. Per ordre alfabètic.

http://www.unizar.es/idiomas/arabe/musica/musica.htm
http://www.unizar.es/sabil/musica.htm
Música àrab.

http://www.redkaraoke.es/canciones/Boig-per-tu/679
Karaokes.

http://issuu.com/ordinador0/docs/enregistrar_sons_amb_windows?mode=
embed&documentId=081027183510-c4d3e2108ae048e78bdc0f011bdd9319&layout=grey

Enregistrar sons amb Windows. INFORMACIÓ

http://acte.xtec.cat/~scapella/stachortaguinardo/radio.htm
La ràdio a l'escola: adreces.

http://www.slideshare.net/benitomend/fem-un-programa-de-rdio
Presentació: Fem ràdio.

 

FONS

http://www.gifss.com/fondos/
Fons.

http://fondos.animaniacos.com/
Fons per colors i laterals.

http://es.geocities.com/kardc2/fondos_con_movimiento.html
http://imagenesparatodos.spaces.live.com/blog/cns!E3BC56BB051D57C!165.entry
Fons en moviment.

http://www.grsites.com/archive/textures/
Molts fons classificats. Interessant.

http://textures.forrest.cz/
Fons realistes.

http://es.geocities.com/kardc2/menu.html
Fons abstractes, nit, paisatges,... Gif: aquaàtics, de web,
planetes, botons, ...

http://www.keysca.com/free/backgrounds/bg_001.html
Fons moderns.

http://www.lamua.net/fons.htm
Fons.

http://www.kissdesign.net/fondskissdesign/pagedesfonds001.htm
Fons.

http://www.kissdesign.net/kissfamily/multimania/fond.htm
Fons.

http://www.zonagratuita.com/a-disenio/fondos_web_gratis.htm
Fons web.

http://www.webpersonal.net/fym/fondos_web.htm
Fons web.

http://www.pekegifs.com/webmaster/menufondos.htm
Fons infantil i variats
.

http://www.areas.net/colorvivo/fondos.htm
Fons laterals i altres.

http://www.webpersonal.net/fym/fondos_rayados_
cuadriculados.htm

Fons ratllats i quadriculats.

http://www.backgroundcity.com/
Fons web.

http://www.andy21.com/mas/fondos/
Fons classificats.

http://www.aaa-backgrounds.com/html/mainback.shtml
Fons classificats.

http://www.lapaginademmm.com/
Fons i gifs. Especial Nadal. Interessant la música.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/index%20gifs.htm
Gifs-dibuixos-fons. Enllaços.

http://www.fondosanimados.com.es/
Fons PC.

http://www.freefoto.com/index.jsp
Banc d'imatges.

http://flickr.com/
Banc d'imatges.

http://www.xtec.net/dnee/mic/
Magatzem d'icones catalanes.

http://www.xtec.cat/%7Ecanguera/dibuixos.htm
Adreces de dibuixos i imatges.

http://www.tvcatalunya.cat/webcams/
http://www.gencat.net/turistex_nou/webcams.htm

OUTLOOK EXPRESS MIGRACIÓ XTEC GMAIL
 • Configuració del correu:

  Anar outlook - eines - comptes - pestanya correu - afegeix correu
  - posar el nom - següent - posar tota l'adreça
  de correu electrònic- següent - posar a entrada (pop.xtec.cat) i a
  sortint (smtp.xtec.cat) - següent - posar el
  nom del compte sense @ (ex: msolduga) - després posar contrasenya
  i marcar recordar contransenya - acceptar o final.

 • Un cop fet això comprovar que es pot enviar correus que no siguin xtec:

  Anar a outlook - eines - comptes - Pestanya correo - seleccionar el
  correu - propietats - pestanya General
  Escriure el teu nom, si no hi és al primer espai, a informació de l'usuari
  comprovar el teu nom i l'adreça electrònica
  - Pestanya servidors - Marcar el meu servidor requereix autentificació
  - llavors anar a configuració -
  marcar iniciar sessió - posar l'adreça electrònica sense @xtec.cat (ex: msolduga)
  - posar la contrasenya
  - acceptar - aplicar.

 • Guardar els correus:

  Primer s'ha de crear una carpeta a Mis Documentos amb el nom que es vulgui.

  Segon anar a outlook - eines - opcions - Pestanya manteniment -
  botó carpeta de Almacén - Aquí surt una ruta,
  s'ha de prémer canvia - llavors s'ha de buscar la carpeta que hem creat anteriorment
  , que es troba a Disc local D
  - mis documentos - i la selecciones - d'acord (ha de quedar la ruta següent:
  D:\Mis documentos\nom carpeta feta per tu)
  - d'acord - d'acord.
 • Per enviar correu hi ha tres tipus de destinataris:

  PARA (normalment el primer que es veu i hi ha gestors de correu que posa
  A en comptes de PARA): són els
  destinataris principals i com a mínim sempre en cal un perquè el correu surti.
  Tots els receptors del missatge
  veuen aquests destinataris principals.

  CC(normalment el segon que surt i normalment quan escrius un missatge ja
  tens l'opció d'escriure destinataris en
  aquest apartat): són els destinataris secundaris als quals se'ls vol enviar
  una còpia. No són necessaris per enviar
  el missatge i també els veu tothom. Si jo vull enviar un correu al Gerard i
  vull que tu tinguis una còpia i que ell
  sàpigui que també t'ho he enviat a tu, a PARA posaré gcaldero i a CC msolduga.

  I tercera possibilitat:
  CCO (Normalment el tercer que surt i MOLTES vegades quan comences a
  escriure un missatge NO SURT aquesta
  opció. Cal que piquis a sobre del PARA o del CC perquè des de la llibreta
  d'adreces seleccionis una adreça i marquis
  l'opció CCO i diguis ACEPTAR. Llavors tornaràs a la redacció del missatge
  i ja veuràs que surt l'opció CCO; abans
  hi havia versions d'outlook que posava CCC). Són els destinataris ocults.
  Els qui posis aquí no els veurà ningú. Per
  tant si vols fer una tramesa col·lectiva però que no es vegin els destinataris,
  poses el teu correu a PARA, perquè
  recorda que és necessari un destinatari principal, i la resta a CCO,
  ja sigui seleccionant des de la llibreta
  d'adreces o escrivint directament el correu a l'apartat CCO.

 • Per personalitzar els missatges (tipus de lletra, tamany,...):
  Anar a Eines/Opcions i escollir redactar, manteniment,...

 • Per guardar una còpia al servidor:
  Eines/Comptes/Propietats/Opcions avançades/ Marcar
  "deixar una còpia al servidor".

 • Correu ocult:
  Eines/Comptes/Propietats/ A "Nom" posar el que desitgis.

 • Per ordenar el correu:
  Si vols que l'últim missatge sigui el primer que veus, anar a Rebut i prémer damunt del triangle
  i fer que un vèrtex miri cap baix. En cas contrari, el vèrtex ha de mirar cap dalt. Es pot fer el mateix amb els missatges que envies. Aleshores has d'anar al trianglet que hi ha a Enviat i fer el mateix, segons convingui.


http://www.xtec.net/~mmontene/web/correu%20electr%F2nic.htm
Correu electrònic.
INNOVACIÓ

http://www.infonomia.com/
La red de innovadores.

http://www.xtec.es/innovacio/
Innovació xtec.

http://phobos.xtec.cat/tic-lle/carpetausuaris/file/xerrada_lleida/
tao_innovacio.ppt

El tao de la innivació. Marià Cano.

http://www.hermes.ice.udl.cat/
ICE.

http://phobos.xtec.cat/tic-lle/
El Pedrís.Innnovació educativa en TAC.

 • COMPETÈNCIA DIGITAL

http://ticotac.blogspot.com/2007/04/la-competncia-digital
-una-nova.html

Jordi Vivancos.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_digital
Viiquipèdia.

http://www.xtec.cat/formacio/aulesobertes/materials/seminaris
_aulesobertes.htm

Aules obertes.

PROJECTES

http://www.iearn.cat/
http://www.iearn.es/index.php?option=com_wrapper&Itemid=27
http://iearn.pangea.org/publicart/
http://www.lapeixera.org/fotos/
http://www.lacenet.org/
http://www.lacenet.org/antartida/
http://www.atlasdeladiversidad.net/jsp/index.jsp?id=28770
https://projectes.lafarga.cat/
http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php
http://www.xtec.es/~scervell/projectes/projectes.htm

http://www.xtec.cat/centres/e3001127/
Alguns projectes.


Projecte 1X1 i Continguts digitals
http://imae.wikispaces.com/Projecte+1x1
http://www.xtec.cat/innova/projecte1per1/index.htm
http://imae.wikispaces.com/Projecte+EP

http://phobos.xtec.cat/pluriling/eduCAT1x1.html

http://agora.xtec.cat/se-urgell/moodle/login/index.php
Curs SE Urgell.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/pecp/index
Curs formació.

Projecte TAC
http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

AUDIOVISUALS

http://www.xtec.cat/~a8977231/seminaris.htm
Audivisuals i TAC. Molt interessant!.

http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/
Seminaris d'audiovisuals.

http://cdburnerxp.se/help/ca/appendices/disctypes
Cd i DVD. Tipus.

Audiovisuals.
http://www.xtec.es/audiovisuals/
http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/adreces.html
http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/guies.html

http://www.xtec.es/audiovisuals/propostesn/index.htm
http://phobos.xtec.net/audiovisuals/lamostra/007/treballs.php
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/
http://www.xtec.es/~lcasas1/ Jugar amb les imatges.
http://www.canalcomunica.com/index.php

http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/008/recursos.php
Recursos ràdio i vídeo.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/Audivisuals.htm
Enllaços.

Cinema.
http://www.cinemaencurs.org/
http://www.xtec.es/~xripoll/cine8.htm
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/
http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/recursos/monograf/
cinema/cine-1.htm

http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/peli/codeinconnu.htm#act1
Per analitzar una pel·lícula.

http://www.museudelcinema.org/
Museu del cinema de Girona.

http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/
Cinema, DVD, ...

http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/Arts_i_cultura
/Cinema/

Adreces per categories.

http://www.cinescola.info/
Sinopsis, fitxes, activitats, ...

http://www.3xl.cat/p3xl/3xl.jsp?seccio=home3xl&item=jocs
3xl. Jocs i altres.

http://www.santillana.es/recursos/contenidos/938.pdf
El cinema i les Ciències Socials.

http://www.veocine.es/peliculasonline.php
Pel·lícules online.

http://www.peliculasyonkis.com/
Pel·lícules online.

http://www.divxonline.info/
Pel·lícules online.

http://xtec.net/~mbonet23/webquesthumor/index.htm
Webquest sobre el cinema d'humor. Per cicles.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/cinema.html
Cinema.

Vídeos.
http://www.xtec.es/videoteca/series.htm

http://www.racocatala.cat/~cat1714/musica.htm
Música i vídeos.

http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/
activitatprojectes.htm

Fem vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=UEk_uEJh9fs
Vídeos, films, música, esport, ...

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/indexart.htm
Art.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/videoteca3.html
Videoteca: vídeos interessants.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/video1.html
Vídeos per a l'aula.

http://www.videoseducativos.es/productos.php?sel=VI&id=
Vídeos educatius classificats: Art, història, llengua, inglès, matemàtiques, infantil, informàtica,
educació vial, ...

Televisió i ràdio.
http://www.edu3.cat/ PDF
Zona específica per al professorat. Identificador i contrasenya xtec.
Permet descarregar audiovisuals i altres serveis que aniran creixent en el futur.

http://www.epdlp.com/index.php
El poder de las palabras: literatura, música, arte, arquitectura, cine, premios,...

http://www.lamua.cat/radios.htm
Enllaços emissores.

http://www.lamua.cat/televisi.htm
Enllaços cadenes TV.

http://www.tv3.cat/quequicom/el_programa.html
Programa què, qui com.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/televisio.html
Televisió.

http://www.tv3.cat/aquitv3/pdf/guia.pdf
Guia TV3.

Càmera digital i fotografia.
http://www.immapalahi.cat/html/indextot/FOTO%20BO%20DEF/inici0.swf
http://www.xtec.net/~figlesi2/digital.htm
http://www.elwebmaster.com/editorial/taller-de-fotografia-digital-tripode-y-disparador

 

MOODLE

http://www.iesvirtual.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://phobos.xtec.net/moodle/
http://moodle.org/login/index.php

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/
Àgora

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=50
Quadern virtual: Coneixes Moodle?

http://www.hermes.ice.udl.cat/moodle/course/info.php?id=24
Equip ICE de Competències digitals.

http://agora.xtec.cat/zerelsio/moodle/
Moodle ZER EL SIÓ.

http://agora.xtec.cat/zerelsio/intranet/
Intraweb ZER EL SIÓ.

http://agora.xtec.cat/se-urgell/moodle/login/index.php
Moodle SE de l'Urgell: Informació 1X1.

http://phobos.xtec.cat/forum/viewforum.php?f=40
Fòrum moodle.

http://phobos.xtec.cat/asala/intranet/documents/eduquem/A09_dossiers/M2_p1_fitxers.pdf
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/modul_2/practica_1.html
Curs Moodle.

http://www.slideshare.net/eduardperezmonfort/moodle-eina-telemtica-de-suport-a-les-classes-presencials
Presentació Moodle.

http://www.slideshare.net/aperez16/evea
Presentació Moodle i Intraweb.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td203/index.html
Curs Intraweb.

http://agora.xtec.cat/ieslasegarra/moodle/course/view.php?id=41
Seminari Cervera 2009/10.

http://agora.xtec.cat/ieslasegarra/moodle/file.php/41/curs_moodle/curs_moodle.html
Estructura d'un curs Moodle.

http://ciberespiral.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=34
Aprendre amb Moodle.

http://www.xtec.cat/~jqueralt/perfil_moodle.pdf
Tutorial: com canviar les dades d'usuari.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/practica_2.html
Curs DVD formació.

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/mod/glossary/view.php?id=461
Preguntes.

http://www.xtec.cat/~jqueralt/moodle/les_edats_de_moodle.pdf
Les edats de Moodle.

VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=zzEwFg0wuQE&feature=player_embedded#!
Text i imatge.

http://www.youtube.com/watch?v=_OeOWr0SYTE&feature=player_embedded
Insertar jclic.

IMATGE ESPANYOL WEB 2.0 / AGORA/ AGREGA EINES I RECURSOS

http://www.ub.es/bid/17serra1.htm
http://www.uoc.edu/idp/3/dt/cat/pena_corcoles.pdf
http://www.gencat.net/nougencat/cat/web20.htm
http://www.uoc.edu/uode/6/expressio_social_presentacion.html

http://www.slideshare.net/genisroca/qualicat-030308
http://www.slideshare.net/zupernano/web-2-y-educacin
Presentacions web 2.0

http://es.youtube.com/watch?v=YeoCu3yGvew&feature=related
Vídeo en català.

http://practica-web-2-0.blogspot.com/
Pràctiques.

http://profequehacemoshoy.blogspot.com/p/web-20.html
Recursos.

http://dewey.uab.es/pmarques/web20.htm
Aplicacions didàctiques.

http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-7/
http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-8/
Aplicacions web 2.0

http://blocs.xtec.cat/aplicacionsweb20
Curs.

http://www.slideshare.net/francesc/serveis-tic-del-departament-deducaci-3475
Recursos Escola 2.0.

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/web2.html
Cacera web 2.0.

ÀGORA

http://www.xtec.cat/agora.html

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/
Àgora és un sistema d’allotjament múltiple de Moodle que ofereix el Departament d'Educació
als centres docents i serveis educatius de Catalunya.

http://agora.xtec.cat/zerelsio/intranet/

http://agora.xtec.cat/zerelsio/moodle/

http://phobos.xtec.cat/suport/doku.php?id=matidoc:jt093:inici
Suport intranet.

EVEA

http://www.slideshare.net/aperez16/evea
Entorn virtual de l'ensenyament-aprenentatge.

AGREGA
http://agrega.catedu.es/visualizadorcontenidos/Portada/Portada.do

El Proyecto Agrega és un interessant cercador de recursos educatius, promogut pel MEC, que recull una gran quantitat de materials elaborats per professorat de diferents àrees i nivells educatius, i que té l’objectiu de promoure la participació i la solidaritat professional entre els docents. Si hi accediu...

http://setarragones.net/diari/2008/11/03/projecte-agrega/

VIQUIPÈDIA

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.xtec.es/maratoviqui/

http://ca.wiktionary.org/wiki/Portada
http://ca.wikiquote.org/wiki/Viquidites

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viqui
Informació Viquis.

http://aulawiki.wikispaces.com/CrearWiki
http://recursosticjerez.wikispaces.com/
Crear Viquis.

http://www.slideshare.net/educablog/wikis-en-educacin-
sus-mltiples-usos

http://www.slideshare.net/cvera/abrir-una-cuenta-en-
wikispaces
Presentació.


http://es.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg&feature=related
Vídeo.

Convertir un article de la Viquipèdia en un mapa conceptual.
http://www.wikimindmap.org/

RED.ES

http://www.red.es/
Pàgina red.es

http://www.centrosavanzadostic.es/
Red de centros.

http://www.centrosavanzadostic.es/dossier08/catalunya.pdf
Article ZER Sió i altres centres de Catalunya.

http://www.xtec.cat/~rcontijo/form_tic/zersio/platreball.htm
Assessorament 2005_06.

http://www.redtic.es/content/view/4239/403/lang,spanish/
Recetario TIC.

GUIASTUDIO TUTORIAL

PINNACLE STUDIO 9
--------------------
Pinnacle Studio v.9 és un software d'edició de vídeo potente i de fàcil utilització.
Es pot capturar pel·lícules de vídeo a l'ordinador, agregar títols, música,
narracions, efectes especials i gravar l'obra en una cinta de vídeo, un DVD o per penjar-la a internet.


Com s'instal·la?
1. Obrir la carpeta <pinnacle>
2. Executar "WELLCOME.EXE" i introduir el nº sèrie:
9JADQC-ABBAA- KOOOP-AAABQ-MDOAZ
3. Tancar finestra de Registre
4. Acceptar llicència i polsar [Siguiente] fins acabar
5. Reiniciar l'equip

Per instal·lar l'actualització Studio 9.4:
6. Obrir la carpeta <pinnacle> i la subcarpeta <Update Pinnacle 9.4.2>.
A continuació instal·lar l'executable
"StudioPatch9_4_2.exe"
7. Reiniciar l'ordinador.

http://www.xtec.cat/~vvalero/arxius/studio9.pdf
Manual Studio9.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials
/tdv31/index.htm

Fem vídeo amb l'ordinador. Studio8.

http://www.youtube.com/watch?v=CZIZmK29iPY
Vídeo tutorial Pinnacle Studio.

 • EXEMPLES
GOOGLE MAPS TUTORIAL INFORMACIÓ

http://mail.google.com/mail/help/es_hpp.html
gmail.

http://maps.google.es/
Adreça.

http://maps.google.es/intl/ca/help/maps/userguide/index.html
Com crear un mapa amb Google Maps.

http://www.xtec.net/crp-baixemporda/dinamitzacio/zonatic/materials_sdtac2/personalitzacio_maps/
personalitzarmapes.htm

Tutorial.

http://fesclic.wordpress.com/2008/08/23/que-puc-fer-amb-google-maps/
Què puc fer amb Google Maps?

http://www.hucreative.com/google/go1.html
Tutorial per posar mapes a la web.

http://www.youtube.com/watch?v=Crit77f0WWg
Vídeo tutorial.

 

ANIMACIONS
AUDACITY Què és? Crear un CD d'audio LA TARGETA DE SO DE L'ORDINADOR

Descarregar el programa.
http://audacity.sourceforge.net/

Audacity 1.2.3:
---------------

Per instal·lar el programa només cal executar l'arxiu
"audacity_1.2.3._ca.exe" i acceptar
fins acabar. Es pot escollir l'idioma en català.

Audacity tutoriaL YOUTUBE.

http://www.youtube.com/watch?v=2wB_idjiW6Y

Audacity tutorial PDF.
http://www.xtec.net/cda-altbergueda/tutorials/audacity.pdf


Instal·lació i funcionament del programa Audacity
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/2005/
2005matform_in/materials
/tc01/dtc03/dtc03p3.htm

Muntatge de la narració d’un conte amb efectes sonors i musicals
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/2005
/2005matform_in/materials
/tc01/dtc03/dtc03p3.htm

Retallar, enganxar i copiar fragments de so
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual
_matform/materials
/dva5_dvc5/bloca/a165.htm

Efectes de so
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual
_matform/materials
/dva5_dvc5/bloca/a166.htm

Mescla de sons
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual
_matform/materials
/dva5_dvc5/bloca/a168.htm

Racó de so
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/dv33m1/index.htm

El so a l'aula.
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/dv33m2/index.htm

Barrejar música i veu.
http://www.youtube.com/watch?v=geZ6uIo-GxQ&feature=player_embedded#

Barrejar cançons.
http://www.youtube.com/watch?v=Cennqy5kXX4&feature=player_embedded

Aplicar un efecte a un arxiu sonor, per aconseguir un so telefònic.
http://www.xtec.net/audiovisuals/sav/saip06/sessio1/
activitats/actefect.htm

CONVERSOS AURORAPPT
 • VSODivxToDVD
  ------------

VSO Divx To DVD és una aplicació per convertir vídeos en format AVI o MPEG a DVD.

Per instal·lar l'aplicació:

1. Executar "vsoDivxToDVD_setup.exe" i instal·lar.

2. Quan s'obri la finestra de "Recordatorio de Registro" polsar
"Quitar"

3. Obrir la carpeta "crack" i copiar l'arxiu "DivXToDvd.exe"
i sobreescriure a la carpeta

"C:\Archivos de programa/vso/DivxToDVD"

 • Aurora Media Workshop v.3.3
  ---------------------------

** Per instal·lar Aurora Media Workshop:

1. Executar l'arxiu "auroramedia.exe"
2. Aceptar i continuar amb la instal·lació fins al final, però s'ha d'anar en compte
(i desactivar la casella) si no es vol instal·lar el Windows Media
3. Pregunta si es vol instal·lar el còdec ASPI --> SI --> Next fins al final.
4. A la següent pantalla --> Aceptar --> Reboot (Reinicia el PC)

** Per registrar el programa:

1. Obrir el programa Aurora Media
2. HELP --> REGISTRATION --> I quan el programa demani el
nom d'usuari i el codi s'ha d'introduir el següent:


** User name: aurora

** Register code:

0E4EA2EB-6176AE69-71E10F58-816D7ED4-3396ABA8-2D0B3197-73A164E5-D8C3E2D3

3. Si no accepta aquestes dades provar amb l'arxiu "keymaker.exe" de
la carpeta <Crack>.

 • PPT2DVD (PowerPoint a DVD/TV):
  ------------------------------

Per instal·lar PPT2DVD:

1. Executar "ppt2dvd_trial.exe"
2. A la nova pantalla que apareix Polsar: --> Next
3. Marcar l'opció: "I accept the agreement" --> Next --> Next -->Next --> Install --> Next --> Finish

Per registrar el programa:

1. Tancar PPT2DVD
2. Obrir la carpeta <CRACK> i executar "Patch.exe"
3. Botó [CRACK] i indicar el camí on es troba l'executable del programa:

"C:\Archivos de programa\Wondershare\PPT2DVD\ppt2dvd.exe"
4. Executar el programa i registrar-se amb les dades següents:

a@a.com
2f59a331-bf7d-48cb-9e5c-7c090d76e8b8

 • PowerDVDRipper:
  --------------


PowerDVDRipper és una aplicació per convertir (rippejar) DVDs a vídeos en
format AVI, MPEG o Divx.

Per la instal·lació del programa:


1. Executar "PowerDVDRipper.exe" i instal·lar.
2. Quan demani registrar-se executar l'arxiu "keygen.exe" i copiar
les dades que apareixen.
3. I ja funcionarà.

POWER DVD 7

Per instal·lar el programa:

1. Executar "PowerDVD_Trial.exe"
2. A la primera pantalla Clicar botó [Siguiente], a les següents pantalles
també [Siguiente] fins a [Finalizar]
3. El programa queda instal·lat però falta desprotegir-lo
4. Executar el fitxer "Patch" de la mateixa carpeta
5. Clicar [BROWSE] per buscar el fitxer "PowerDVD.exe"
6. A la pestanya [Buscar en:] indicar el camí on es troba el fitxer:

C:\Archivos de programa\CyberLink\PowerDVD

i obrir el fitxer "PowerDVD.exe" que apareix.

7. Polsar el botó [Patch] i apareixerà la informació "File Patched"

8. Tancar l'aplicació del "Patch"

9. El programa ja està plenament funcional.

FOTOS PANORÀMIQUES

FOTOS PANORÀMIQUES.
------------------

Són aplicacions molt útils per fer composicions de fotos creant-ne una
de panoràmica.

 • Panorama Maker: GUIA
  ---------------
  Per instal·lar aquesta aplicació només fa falta executar "Setup.exe"
  de la carpeta.


 • Autostitch: GUIA
  -----------
  L'Autostitch no fa falta instal·lar. Només cal clicar sobre la icona
  per executar el programa.

 

WINAMP GUIA

Winamp Pro5.35::
-----------
WinAmp Pro és un reproductor de fitxers multimèdia de molts formats
amb una interfície més clara i que té l'aspecte d'un equip reproductor
de música convencional.

* Per instal·lar Winamp:

1. Executar l'arxiu "winamp535_pro.exe"
2. Polsar [I Agree] i [Next] fins a [Instalar]
3. Polsar [Cancel] quan pregunti pel registre.
4. Marcar "Do not ask again ..." --> [Later]
5. [Add Media to library] --> Seleccionar carpeta o unitat
que conté llibreria Mèdia --> [Add] --> [Close]

** Per gaudir de totes les possibilitats:

Obrir "Crack" --> Executar l'arxiu "Winampcrk.exe" -->
[Select file] --> Buscar
a: "C:\Archivos de programas\Winamp\Winamp.exe -->
[Abrir] --> [Patch] -->[Exit]

*** Traducció a l'espanyol:

Obrir Carpeta "Traducción" --> Executar l'arxiu
"Spanish_lite_5x.exe" --> Següent
i acceptar fins a instal·lar.

ÀLBUMS DIGITALS HOFMANN
 • HOFMANN MANUAL
  La web on podem trobar el programa per descarregar-lo,
  preus, pagaments, etc. és:

  http://www.hofmann.es/es/album/album.asp
 • DPBOKK
  http://www.dpbook.es
  1. S'obre la pàgina principal i, al mig, hi ha quatre accions que pots fer.
  Prémer sobre la número 1:
  descárgate el programa (fes clic a la fletxa del costat).
  2. S'obrirà una finestra on, a la part esquerra, et demanen la província,
  ciutat i codi de la botiga on vols enviar els encàrrecs i, a la part dreta,
  hi ha un mapa amb les províncies marcades. És més fàcil
  si prems damunt la província de Lleida, a sobre el mapa.
  3. Quan ja has clicat sobre Lleida, s'obre una finestra on se t'apareixen
  totes les botigues de totes les poblacions de la província que
  estan unides al DPBOOK. A la part superior de la finestra, tens
  l'opció d'escollir població, per no haver-les de mirar totes:
  - A Balaguer, tens aquestes opcions:
  " Elisabet Puig Rosell (C/Barcelona, 74)
  " FOTOGRAFIA BERGÉ (C/Molí del Comte, 13)
  4. Cliques damunt la botiga que més t'interessi i s'obre una pàgina
  d'aquell distribuïdor en la qual
  ja tens l'opció de descarregar el programa. Fixa't que, a sota de les
  dades de la botiga, hi ha el codi
  del distribuïdor. Per si de cas te'l demanen més endavant, te'l pot apuntar.
  5. Hi ha 2 tipus de descàrregues:
  - La 1a necessita, sempre que treballis amb l'àlbum, connexió a Internet.
  - La 2a opció t'estalvia la connexió permanent, ja que les plantilles i
  tot el que es necessita per anar muntant l'àlbum se't descarreguen
  a l'ordinador.
  Aquest tipus té moltes més Mbytes que l'altre (112), però té la comoditat
  de prescindir d'Internet.
  També et pots descarregar el manual d'usuari.
  6. A partir que prems sobre la descàrrega escollida, et demana
  si vols executar o guardar el programa.
  És, evidentment, recomanable guardar-te'l, perquè així ja el tindràs.
  Et demana on vols guardar-lo.
  7. Quan s'acaba de descarregar, et demana que l'instal·lis.
  Si no et sortís l'opció d'instal·lar immediatament, et sortirà
  quan vulguis executar el programa. Clica a Instalar i ja ho farà el
  programa sol. Al final, digues-li Terminar.
  8. En principi, ja el tens a l'escriptori. FELICITATS!
  9. QUE MUNTIS UNS ÀLBUMS XULÍSSIMS!!!!

 • SNAPPY BOOK
  http://www.snappybook.com/

SMARTMORPH GUIA

Per instal·lar aquesta aplicació només fa falta executar
"SmartMorph.exe" de la carpeta.

http://meesoft.logicnet.dk/SmartMorph/helpSpanish.htm
SLIDESHARE TUTORIAL

http://www.slideshare.net/ Tutorial Sessió PRESENTACIÓ INFORMACIÓ
http://www.slideshare.net/immav/tutorial-de-slideshare-19478
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare
Per fer presentacions online en powerpoint i openoffice.

COL·LEX

http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/
Per fer col·leccions.

http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/manual/intro.html
Manual.

El Col·lex és una aplicació que podeu trobar a l’edu365.cat i que ajuda
a comprendre millor el funcionament de les bases de dades.
Des d’aquí es poden crear les col·leccions i consultar-les en
línia des de qualsevol ordinador. El Col·lex serveix per crear
col·leccions de fitxes sobre qualsevol tema incorporant informacions
de text, gràfiques i sonores. Per començar a fer col·leccions,
només us cal identificar-vos com a usuari/ària de la XTEC o de l’edu365.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27848
Vídeo.

VIATGES VIRTUALS

http://www.xtec.net/~cbarba1/virtuals.htm
Que són.

http://www.tinet.org/~ntinet/old/Viatges.htm
http://www.uen.org/tours/fieldtrips2.shtml
http://www.cienciesnaturals.com/infos11.html#pas.00008
Exemples.

http://www.tressisens.net/idees/agencia/index.htm
Webquest: L'agència de viatges.

 

LLIBRES DIGITALS

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/llibresdigitals.html
Eines per crear llibres digitals.

 

AURORA GUIA
WIQUI

http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg
Vídeo presentació.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/wikis.html
Recursos.

 

GUIAWINDOWS MOVIE MAKER PDF
 
PUBLISHER GUIA
 
FONTS

http://www.fuentesgratis.webito.com/

http://www.pcfonts.com/

" Normalment aquestes fonts estan comprimides amb format .zip. Cal guardar-les en una carpeta (podeu crear-ne una d'específica només pels tipus de lletra) i descomprimir-les abans d'instal·lar-les. Per descomprimir-les cal clicar amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció Extract to folder C: (i la carpeta on esteu treballant). S'obre el programa Winzip (si no el teniu cal instal·lar-lo al vostre ordinador. El podeu trobar al CD distribuït pel Departament Materials de Formació Eines) es clica sobre la pestanya I Agree i tenim ja l'arxiu descomprimit

Per instal·lar qualsevol tipus de lletra cal copiar-lo a la carpeta Fonts que està dins la carpeta Windows".

http://www.xtec.es/~prifa/

XARXES SOCIALS

ENTORNS:

http://www.facebook.com/
http://www.tuenti.com/?m=login
http://es.myspace.com/

EXEMPLES:

http://www.eduteka.org/pdfdir/guia-facebook-educadores.pdf
Guia Facebook.

http://www.facebook.com/group.php?gid=75988588700
Grup d'ensenyament i aprenentatge.

TWITTER:
http://twitter.com/
http://abru5-6.blogspot.com/2010/02/primeros-pasos-en-twitter-por-gregorio.html

WOICES

http://woices.com/
Servei web gratuït que permet crear, compartir i escoltar ecos, gravacions d’àudio (d’històries, art o curiositats del lloc, fins a memòries personals o, fins i tot, consells de viatger sobre allotjaments barats, ofertes de vols, etc.) que s’enllacen a una localització geogràfica concreta o a un objecte de la vida real.

http://aules-virtuals.blogspot.com/search/label/MAPES
Tutorials.

http://www.educacontic.es/blog/mapas-sonoros-educativos-con-woices
Tutorials.

http://www.youtube.com/watch?v=nKh1WFX_-4o&feature=player_embedded#at=78
Vídeos.

PORTAFOLI

http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/portafolis.htm
Indicacions per fer un portafolis.

http://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio

http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm

http://blocs.xtec.cat/elspinguins/2011/06/24/els-e-portafolis/

http://blocs.xtec.cat/portfolioprimaria/info/

"Un portafoli és una recopilació d’informació i documentació reflexionada, on és possible trobar
evidències que reflecteixen que un procés d’aprenentatge ha estat realitzat"

http://www.xtec.cat/cirel/02/portfolio/
Portafoli europeu de llengües.

 

SKYPE

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines/skype.htm
Descarregar programa.

http://www.xtec.cat/serveis/cda/a8902081/tutorials/Skype.pdf
Programa per fer videoconferències i trucades de veu gratuïtes.

http://el-llapis-mita.blogspot.com/2009/02/women-in-art.html
Vídeo tutorial.

 

LLIBRETES COL·LABORATIVES

PrimaryPad

http://primarypad.com/ INFORMACIÓ TUTORIAL
PrimaryPad és una pissarra virtual que ens presenta una pàgina en blanc on tothom pot escriure al mateix temps, posant al seu text un color diferent. Eina per el treball col·laboratiu on diverses persones poden anar inserin text simultàneament. A l'hoa disposa d'un xat per comunicar-se on-line.

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

http://www.peremarques.net/docs/girona.ppt
Models didàctics.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aprendre-en-entorns-digitals-canviants/l-aula-digital/competencia-digital
Aprendre i ensenyar en entorns digitals.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/areatictaclleida/sessions-2013-2014/2a-sessio
Competència digital de l'alumnat.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques
Competències bàsiques.

 

LAPBOOK

http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php
http://www.homeschoolshare.com/lapbooking_resources.php
http://www.pinterest.com/mjberruezo/lapbooks/
http://www.pinterest.com/tatimek/lapbooks/
http://www.slideshare.net/caj0n_d3sorden/plantillas-lapbook-14321173
Plantilles.

http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/2013/07/06/del-lapbook-al-web/
http://blocs.xtec.cat/elxot/lapbook/
https://picasaweb.google.com/Soniasnucelo/LAPBOOKS#
Què és.

http://www.homeschoolshare.com/Lapbooks_at_HSS.php
Exemples.

SMS

http://www.angelrodriguez.info/Elsnousllenguatges.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_SMS
Llenguatge elctrònic.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_chat
Llenguatge del xat.

http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/iquien-invento-los-emoticones
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emoticona
http://www.xtec.cat/centres/e3009618/INDEX/PROJECTE/recticllcatact/MAVACT/comuniquem.pdf
http://blocs.xtec.cat/blocprimaria/2009/01/18/les-emoticones/
http://www.xtec.cat/ceiplesmoreres/activitats/ordinador/emoticona.htm
http://ciberespiral.net/junta/help.php?file=emoticons.html
Emoticona .

WE TRANSFER

https://www.wetransfer.com/#
http://blocs.xtec.cat/cursetbloc/2013/10/13/we-transfer-envia-arxius-pesats-per-correu-electronic/

Necessites compartir arxius de certa mida (fins 2 Gb)? Prova WeTransfer. Només cal un e-mail per a rebre el link de l'arxiu, no cal registrar-se.

STOP MOTION

http://stopmotionnow.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4vCeNRvsGgs

L'stop-motion és una tècnica d'animació que consisteix a capturar fotografies consecutives d'un objecte movent-lo una mica entre fotografia i fotografia de manera que, visualitzant-les ràpidament, hom creu que l'objecte es mou.

 

INFOGRAFIES

https://magic.piktochart.com/templates EXEMPLE

http://www.easel.ly

 

GENERADORS

SAGA

http://www.xtec.es/~aismael/2007_08_A/saga_avaluacio.pdf

http://www.xtec.es/~aismael/2007_08_A/proces_avaluacio.pdf

http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/0708/csgp/02/

http://www.xtec.cat/saga/miniguiesprimaria.html
Miniguies.

http://suportcentrespublics.pbworks.com/w/page/88192595/Suport%20SAGA%20gesti%C3%B3%20econ%C3%B2mica
Gestió econòmica. Guies.