CEIP. ALEXANDRE GALÍ

Com treballem les Noves Tecnologies

Introducció
Metodologia
Distribució de CB TIC per cicles
Responsabilitats relacionades amb el desenvolupament del projecte
Distribució d'ordinadors
Fitxes de treball
Exemple de programació : quart de primària , cinquè de primària , sisè de primària
Relació entre àrees curriculars i les TIC

Graelles d'observació/avaluació