A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA

BATXILLERAT

El Batxillerat, correspon a dos cursos de tasca educativa amb l'objectiu bàsic de donar una adequada preparació a l'alumne per a la seva incorporació als estudis universitaris o als Cicles Formatius de Grau Superior.

L'oferta educativa en aquesta etapa postobligatòria comprèn les Modalitats de:

  • Humanitats i Ciències Socials (Itineraris: Humanitats, Ciències Socials i Humanístic-Social)

  • Ciències i Tecnologia (Itineraris: Científic-Tecnològic, Ciències de la Salut, Tecnològic-Científic i Tecnològic-Industrial)

Eduquem i apostem per la formació integral dels joves mitjançant el desenvolupament harmònic de les seves potencialitats: físiques, intel·lectuals, d'autonomia personal, socioculturals, trascendents.


Des d'un sistema de valors:

La reflexió, l'estudi, el respecte, la solidaritat, ...


Amb una metodologia:

Protagonisme de l'alumne en el seu aprenentatge
Utilització de la tecnologia actual
Treball en equip

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS