A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA
 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ EN LA FE

OBJECTIU GENERAL

"Aconseguir un major grau d'implicació de tota la Comunitat Educativa en el desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre. Amb el Projecte Educatiu pretenem potenciar:

 • Descobrir el sentit cristià de la vida
 • Afavorir la convivència des del respecte de les normes.
 • Fomentant la responsabilitat i l'esforç personal
 • Acceptant la diversitat com a riquesa

PROJECTE SOCIAL


OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Apropar a la vida de la comunitat educativa, la bona nova de l'Evangeli.
 • Potenciar la sensibilitat davant dels problemes actuals, així com, convidar a implicar-se i prendre consciència des de la solidaritat evangèlica.
 • Afavorir la formació humano-cristiana i agustiniana dels nens, dels joves i del professorat.
 • Impregnar de vivència agustiniana la nostra fe: amistat, comunitat, interioritat, recerca de Déu i servei a l'Església.
 • Potenciar la corresponsabilitat del professorat en l'àmbit pastoral.

LINIES D'ACCIÓ

A nivell de departament

 • Concretar i motivar les activitats pastorals a realitzar
 • Motivar les campanyes, celebracions i decoració del col·legi.
 • Proporcionar el material i els recursos adequats perquè es puguin desenvolupar les esmentades activitats.
 • Sensibilitzar en el compromís social a través de la participació en organitzacions, activitats o situacions concretes.

A nivell de formació

Professors

 • Impulsar la formació religiosa i en valors agustinians.
 • Motivar la celebració de la vida i de la fe.
 • Motivar la participació en las campanyes solidàries.

Alumnes

 • Impulsar la formació religiosa i en valors agustinians.
 • Potenciar la trobada personal.
 • Motivar la celebració de la vida i de la fe.
 • Animar i cuidar la realització de las campanyes solidàries.

Pares

 • Motivar y promoure la formació dels pares en línea de valors cristians i agustinians, en el marc de l'educació dels seus fills.
 • Motivar la tasca educativa de manera compartida perquè aquest treball faciliti el desenvolupament integral del nen.
 • Motivar la celebració de la vida i de la fe.

Exalumnes

 • Mantenir la formació religiosa i en valors agustinians.
 • Potenciar la trobada personal.
 • Seguir motivant la celebració de la vida i de la fe.

A nivell de grups

 • Tenir cura de la convocatòria de grups i la informació sobre el que significa pertànyer a pre-Tagaste, Tagaste I, Tagaste II i al grup de Confirmació.

Monitors (4t ESO, Batxillerat i Exalumnes)

 • Formació específica de l'acompanyament de grups.
 • Reunions mensuals de formació.
 • Convivència i trobades per a la formació i l'amistat entre monitors.
 • Promoure la vida de grup, el compromís personal i l'opció de vida cristiana.
 • Motivar a les reunions mensuals l'anàlisi crítica de la realitat i les opcions des d'un estil de vida evangèlic.

Pre-Tagaste (5è de Primària)

 • Iniciar els nens en un procés de vida en grup cristià i agustinià.

Tagaste I (1r i 2n d'ESO)

 • Potenciar en les reunions mensuals la vivència de l'amistat i la formació en valors cristians i agustinians

Tagaste II (3r d'ESO)

 • Acompanyar els joves en el seu procés de fe viscuda i compartida i ajudar-los a descobrir el seu compromís cristià dins la Comunitat.
 • Continuar potenciant en les reunions mensuals l' amistat i la formació com a valors agustinians.

Confirmació

 • Preparar-los per al sagrament de la Confirmació.
 • Acompanyar els joves en el seu procés de fe viscuda i compartida i ajudar-los a descobrir el seu compromís cristià dins la Comunitat.

FEAC (família-escola acció compartida)

 • Motivar la tasca educativa d'una manera compartida perquè aquest treball faciliti el desenvolupament integral de l'infant.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS