A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA

IDEARI D'UN CENTRE EDUCATIU AGUSTINIÀ

Les Agustines Missioneres, entitat titular d'aquest Centre Educatiu, constantment ens fem aquest plantejament: Com evangelitzar avui, a través de l'educació, des de la nostra identitat agustiniana i missionera ?.

En tot el nostre Ser i Fer volem plasmar la nostra Identitat Cristiana i Agustiniana, i presentem una oferta educativa que té també el seu propi estil, sintetitzat en l'Ideari d'un Centre Agustinià.

Aquest Ideari té uns objectius ben definits.

Com a Centre Educatiu volem:

 • Promoure la formació integral de la persona mitjançant el desenvolupament harmònic de totes les seves potencialitats.
 • Estimular la creativitat i la investigació científica.
 • Fomentar l'esperit crític.
 • Educar progressivament els alumnes des de la realitat social.
 • Crear hàbits de treball.
 • Afavorir l'educació personalitzada i alliberadora perquè els nostres alumnes siguin ells mateixos artífexs de la seva pròpia formació

Com a Centre Catòlic volem:

 • Oferir una cultura humana oberta al Missatge de la salvació.
 • Transmetre una educació cristiana que vivenciï personalment i comunitàriament la Fe.
 • Formar els nostres alumnes perquè actuïn amb criteris i actituts evangèliques.
 • Impartir una educació religiosa escolar d'acord amb les orientacions de l'Església Catòlica.
 • Crear un ambient, en la comunitat escolar, animat per l'esperit evangèlic.
 • Acompanyar en la Fe i en la vivència progressiva de la vida sacramental en un ritme de respecte i llibertat.
 • Potenciar l'acció pastoral des del departament de l'Educació en la Fe.

Com a Centre Agustinià volem:

 • Educar per a l'estudi, la reflexió i la interioritat.
 • Potenciar la vivència dels valors agustinians i de manera especial la llibertat responsable, l'amistat, la solidaritat i l'autoestima.
 • Motivar la recerca de la veritat i al mateix temps de Déu.
 • Educar per viure sàviament i feliç.
 • Fomentar el compromís amb el món i l'Església.
 • Aconseguir un diàleg permanent entre fe i cultura.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS