A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA
 

Educació Secundària Obligatòria

L'etapa de l'Ensenyament Secundari Obligatori -concertat- comprèn 4 cursos d'escolarització:

  • 1r Cicle (dels 12 als 14 anys).
  • 2n Cicle (dels 14 als 16 anys).


El currículum de Secundària consta d'una part comuna per a tots els alumnes, i d'una part variable formada per crèdits de les diferents àrees, que l'alumne tria- amb l'ajut del tutor i de la família - en funció de les seves necessitats i motivacions. S'atén a la diversitat dels alumnes amb atencions individualitzades, grups reduïts d'alumnes i crèdits de reforç i d'ampliació.
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS