A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA
INSTAL·LACIONS
SERVEIS
ORGANITZACIÓ ESCOLAR
HORARI ATENCIÓ FAMÍLIES

SERVEIS

El centre ofereix a la família un servei integral d'acord a les necessitats que ens planteja, per aquest motiu ens esforcem cada dia per donar una resposta a les seves expectatives, facilitant diversos serveis escolars mitjançant:

  • Departament d'orientació psicopedagògica i assessorament als alumnes, famílies i professors.

  • Biblioteca escolar amb material adaptat a les necessitats dels alumnes.

  • Assegurança escolar.

  • Revista escolar que proporciona informació de les activitats que es fan al centre.

  • Guarderia de 8:00 a 9:00 hores del matí.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS