A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

 

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA
 

EDUCACIÓ INFANTIL

El cicle d'infantil de 0 a 3 anys esdevé el primer contacte en el món educatiu.
Un món ple d'il·lusió, de fantasia... El que volem és ajudar a l'infant en el seu desenvolupament emocional, físic i social.
En aquesta etapa a més,  el nen desenvolupa la parla i la comunicació, aprenent les primeres normes de convivència i relació. 
La col·laboració de la família és imprescindible per crear un clima de confiança.

Dins l'etapa d'Educació Infantil, el cicle de Parvulari comprèn 3 cursos (dels 3 als 6 anys). L'objectiu d'aquests cursos és el de permetre:

 • El progressiu descobriment i creixement personal.
 • La formació d'una autoimatge positiva.
 • La possibilitat de relació amb els altres.
 • L'observació i descoberta de l'entorn més proper.
 • L'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

Tot això es porta a terme a través de:

 • El treball a les aules i fora d'elles.
 • Sessions de psicomotricitat.
 • Sortides culturals.
 • Iniciació a l'anglès en les aules.
 • Tallers i racons.
 • Tres grans àrees que fan referència a la descoberta de l'entorn social i natural i a la introducció dels diferents llenguatges: el matemàtic, el musical, el plàstic i el verbal

Iniciació a l'Anglès

La metodologia està basada fonamentalment en l'ús dels mitjans audiovisuals dels quals disposem. Tenen dues sessions setmanals en les quals es treballa la familiarització amb la llengua anglesa i l'aprenentatge de cançons.

Informes d'avaluació

Els professors disposen de materials per seguir la tutoria dels alumnes: Llistats de classe, telèfons de contacte, fitxes i formularis amb les dades de l'alumne, fitxa de tutoria individualitzada per a cadascun dels alumnes, fitxes de registre ...

L'ús principal d'aquest material és per continuar el procés educatiu de cada nen/a i oferir-lo als pares en les reunions que mantenen amb ells. Lecto-escriptura La metodologia és activa i basada en l'adquisició de les nocions fonamentals per a l'aprenentage de la lectura. Els continguts estan distribuïts al llarg del cicle, perquè, a la fi del mateix, l'alumne acabi llegint i escrivint.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

 

 

 
ACTIVITATS
AVALUACIONS
ALBUM DE FOTOS