A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS D'ESTIU

Durant el mes de Juliol i Setembre es realitzen activitats lúdiques per a tots els nens d'Infantil, Primària i Primer Cicle de Secundària en el Campus Escolar. Es porten a terme activitats:

OBJECTIUS:

 • Facilitar un marc agradable i de diversió abordant les activitats des d'una perspectiva recreativa i a la vegada d'aprenentatge.
 • Fomentar el sentit del respecte vers les altres persones.
 • Conèixer i acceptar la própia identitat i la relació amb els altres, progressant en l'autonomia i la iniciativa personal, afavorint l'afectivitat i la convivència.
 • Ser participatiu i solidari de forma responsable i respectar els valors socials, esportius, morals i ètics que han de marcar els principis bàsics de la convivència.
 • Adoptar hàbits d'higiene i de salut.

NORMES

Entrades:
de 8:50 a 9:00 i de 14:50 a 15:00

Sortides:
de 13:00 a 13:10 i de 17:00 a 17:10

Cal tenir màxima puntualitat.

Qualsevol falta d'assistència s'haurà de comunicar per escrit o per telèfon al Centre.

S'hauran de complir les normes disciplinàries que regeixen al Centre.

Tots els assistents tenen l'obligació de mantenir un tracte de respecte amb els monitors, companys i coordinadors.

S'haurà de portar vestuari i calçat esportiu, i de recanvi, tot marcat per tal de no ocasionar pèrdues innecessàries.

Podran assistir-hi tots els alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària i ESO i els de nova incorporació en aquests nivells.


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL

 

 

ACTIVITATS

Esportives:

 • Bàsquet
 • Futbol
 • Voleibol
 • Hockei
Lúdico - culturals:
 • Reforç
 • Pintura
 • Titelles
 • Màscares de guix
 • Jocs de taula
 • Cuina
 • Sortides
 • Festes
 • Piscina