Treball de recerca realitzat a l'IES Arnau Cadell el curs 2007-2008.
Guardonat amb el segon premi per la FME de l'UPC en cinquena l'edició del PREMI POINCARÉ

Els conjunts de Julia

Cuadro de texto:    Gaston Maurice Julia  Gaston Maurice Julia (1893-1978) va ser un matemàtic francès que va treballar en el camp de la dinàmica complexa i és el pare d'una família molt gran de fractals anomenats conjunts de Julia.

Un conjunt de Julia J c és un fractal definit al pla complex que es basa en la iteració de la fórmula f(z) =z2+c.

On c és un nombre complex que fa de paràmetre fix i específic per a cada conjunt de Julia (canvia per a cada conjunt).
Hi ha, doncs, tants conjunts de Julia com nombres complexos ja que per cada nombre complex c , es defineix una conjunt de Julia Jc diferent.

Donat un punt z0 , es va aplicant f successivament obtenint z1, z2, z3, ... Aquesta successió s'anomena òrbita z0de la mateixa manera que amb variable real . La successió dels valors absoluts de l'òrbita |z0| ,|z1|, |z2|, |z3|, ... és una successió de nombres reals que pot ser o bé acotada o bé o anar creixent cap a infinit.

El conjunt de Julia Jc és el conjunt de nombres complexos que iterats per la funció f(z) = z 2+c tenen l'orbita acotada .

S'acostuma a pintar de negre els punts del conjunt de Julia i de colors gradualment més clars els punts de fora, de manera que els foscos corresponguin als que l'orbita tarda més a creixer a infinit

 

A la pàgina web http://math.bu.edu/DYSYS/applets/JuliaIteration.html es poden visualitzar els diferents conjunts de Julia


Sobre aquesta captura de pantalla s'explica el funcionament de l'applet:

  1. S'assenyala amb el ratolí el punt c del pla complex al gràfic superior dret.
  2. A la finestra inferior dreta es visualitza el corresponent conjunt de Julia Jc
  3. Al indicar amb el botó dret del ratolí sobre la representació de Jc un punt z0
  4. Es representa la seva òrbita a la part esquerra.
  5. S'observa que sols quan z0 és dins el conjunt Jc l'orbita és acotada. 

::::::: autora:  Marina Brasó Vives  :::::::::::::: tutor: Ricard Oromí Bartolí ::::::::::::::  Octubre 2007  :::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::: Comprovat el seu funcionament amb Mozilla Firefox ::::::::::::::::::::::::::: Cal tenir instal·lat el plugin de Java :::::::