Treball de recerca realitzat a l'IES Arnau Cadell el curs 2007-2008.
Guardonat amb el segon premi per la FME de l'UPC en cinquena l'edició del PREMI POINCARÉ

El Triangle de Sierpinski

Ja s'ha explicat el procès de construcció d'aquest fractal. Per tal de programar en Logo el seu dibuix amb el sistema-L basat en la substitució s'ha modificat lleugerament el seu disseny per arribar al mateix resultat.

La funció que iterem, s'aplica sobre un segment de longitud 1 i, seguint el mateix mètode que en el que hem vist a la pràctica de la Corba de Koch, es crea una corba. Sobre cada segment tornarem a iterar la mateixa funció i obtindrem així, el Triangle de Sierpinski .

Aquesta funció transforma un segment en una estructura de nou segments de longitud 1/4 de la longitud del segment inicial.

Així que la longitud de la corba és 9/4 de la longitud del segment o de la corba anterior.

Igual que en les pràctiques anteriors, en el extrem esquerre de cada segment hi ha col·locada una tortuga preparada per a fer la instrucció que provoca una corba com la de la imatge superior però en una escala més petita i sembrar, preparar les tortugues que pròximament, en la següent iteració faran el seu tros de corba en una escala cada vegada més petita.

La segona iteració ens ensenyarà com es torna a aplicar la funció en cada segment (com cada tortuga preparada fa el seu camí corresponent:

Aquí, trobem una dificultat afegida en el dibuix d'aquest gràfic. Que podrem apreciar millor si sobreposem les dos imatges de la primera i la segona iteració:

Hem iterat la funció a cada segment de la corba de la primera iteració. Però no totes les iteracions són fetes pel mateix cantó de la corba. Així que hem hagut d'iterar arbitràriament a una banda i a l'altre de la corba per tal de aconseguir la figura desitjada. Això, s'ha aconseguit orientant de manera diferent les tortugues, que si havien de fer la iteració per sota, es col·locaven a l'extrem dret i no esquerre del segment.

Les instruccions donades al programa per a que faci aquest gràfic són:

 

globals [ mida iteracions ]

 

to neteja

clear-all

create-turtles 1

ask turtles [

setxy min-pxcor

min-pycor + 5

set heading 90 ]

set mida max-pxcor * 2

set iteracions 0

end

 

to cami

if iteracions = 6 [stop]

clear-drawing

ask turtles [pen-down]

itera

ask turtles [hide-turtle]

set mida mida / 4

set iteracions iteracions + 1

end

to itera

ask turtles [

hatch 1 []

fd mida / 4

lt 60

fd mida / 4

lt 180

hatch 1 []

lt 180

lt 60

hatch 1 []

fd mida / 4

rt 60

fd mida / 4

lt 180

hatch 1 []

lt 180

rt 60

hatch 1 []

fd mida / 4

rt 60

fd mida / 4

lt 180

hatch 1 []

lt 180

rt 60

hatch 1 []

fd mida / 4

lt 60

fd mida / 4

lt 180

hatch 1 []

lt 180

lt 60

fd mida / 4

lt 180

fd mida / 4

lt 180 ]

end

 

 

::::::: autora:  Marina Brasó Vives  :::::::::::::: tutor: Ricard Oromí Bartolí ::::::::::::::  Octubre 2007  :::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::: Comprovat el seu funcionament amb Mozilla Firefox ::::::::::::::::::::::::::: Cal tenir instal·lat el plugin de Java :::::::