1.3.1. Índex temàtic

Cançons (per ordre d'aparició)

CANÇONER


CANÇONS DE BRESSOL
La mare de Déu vindrà..., n.º 28
Bibliografia: Moreira, Folklore, etc. No diu les pàg. Inclou la partitura. De Moreira (p. 122-123) també copia les cançons de bressol La xica n'és molt guapeta, n.º 32; La xica s'adormirà..., n.º 33; i On aneu, Mare de Deú..., n.º 34. Text adaptat.


CANÇONS CARNESTOLTESQUES
Don Gatu, n.º 399
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte, a la Terra Alta (1918). Inclou partitura. Notes. La versió que donem és la més catalana de les que hem recollit. [...] Terra Alta, on s'havia representat. Explic.
El Gat, n.º 405
Notes. Per la Ribera de l'Ebre l'havien representat.


CANÇONS DE FESTA MAJOR
Sense especificar, n.º 594-770
p. 173: Cantades per La Secretària, d'Alcanar
(1930), etc. No diu quines.


CANÇONS D'APLEC
El pobre alegre, n.º 825
Cantada per Macària Llop, de Vilalba dels Arcs, dona mig cegueta que l'havia apresa a l'asil de Sant Llúcia de la nostra ciutat i que ens la cantà
com a nadala l'any 1918. Inclou la partitura.


CANÇONS DE RONDA
Sense especificar, n.º 838-969
p. 204: Cantades per La Secretària d'Alcanar (1930), etc. No diu quines.


CANÇONS D'ADVENT I NADAL
Sense especificar, n.º 978-1069
p. 261: el tio Jaume, d'Aldover (1925), etc. No diu quines.
El vell pastor, n.º 1.029
Cantada per Macària Llop, de Vilalba dels Arcs; apresa a l'asil de ceguetes de Santa Llúcia de Barcelona (1922). Inclou la partitura.
El vestit del nen Jesús, n.º 1.053
Bibliografia: Moreira, Folklore,120, etc. No copia la versió de Moreira: La cançó del Jesuset, p. 120-121.

CANÇONS DE PESCADOR
cançons de tirar l'art
Els estudiants de Tolosa, n.º 2.288
Cita els llaguters de l'Ebre. Notes: Els llaguters de l'Ebre la cantaven amb un ritme dilatat i perllongat per ajudar-se en la pesada feina de
sirgar, o estirar els llaguts carregats corrent amunt des de les voreres del riu, caminant feixugament i mig descalços amb la sirga al coll
tot ajudant-se amb el dalí.
Bernadet, n.º 2.290
Cantada pel nostre oncle petit, Vicenç Amades, de Prat de Comte (1918)

cançons d'adobar xarxa
El mariner, n.º 2.306
Bibliografia: Moreira, Folklore, 76, etc. No copia la versió de Moreira: La donçella brodadora, p. 76-77.


CANÇONS DE MESSES
cançons de molí
Cançó de picar moles, n.º 2.774
Bibliografia: Moreira, Folklore, 193. Copia la partitura de Moreira (p. 193) i només la primera de les cobles que transcriu Moreira (p. 193-194).
Notes: S'avé amb el ritme de picar pedra, i la cantaven els picamoles de Tortosa en picar les moles per al molí.

CANÇONS DE COLLIR OLIVES
de collir
Aquí estic dalt de la rama..., n.º 2.810
Bibliografia: Moreira, Folklore, 21. Amades apunta una part. que no hi ha a Moreira. De Moreira (p. 22), Amades copia també la cobla n.º
2.811: Collint olives fargues...


CANÇONS D'ESPELLONAR
El comte Arnau, n.º 3.008
Cita la Ribera de l'Ebre. Notes: La cançó es canta des del Pirineu a l'Ebre (p. 606). Per la Ribera de l'Ebre la cantaven amb ritme de
bressol. Ens deia el mestre Pedrell que fou la primera cançó que va recollir quan era noi i tot just estudiava, sentida de boca de la seva mare,
que la cantava mentre bressava un germanet seu, com l'havia cantada quan el gronxava a ell (p. 607). Veg. també p. 1: Cançons de bressol. El mestre Pedrell i tots els seus germans s'havien adormit al so de la cançó del Comte Arnau, que fou la primera que sentí i que, de grandet, recollí mentre sa mare bressolava un seu germà.

CANÇONS DEL CONREU DE LA MEL
Per fer arnes, n.º 3.066
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot. Inclou la partitura.
Per crestar o eixamenar, n.º 3.067
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot. Inclou la partitura.
Per fer eixams, n.º 3.068
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Per treure el rusc o les coques de les arnes, n.º 3.069
Cantada per la nostra àvia paterna, Blatasar Barrobés, de Bot. Inclou la partitura.
Per triar la cera de la mel, n.º 3.070
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Per barrejar dos eixams, n.º 3.071
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Per fer que un eixam no es deturi, n.º 3.072
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Per fer posar o deturar un eixam en marxa, n.º 3.073
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Per fer sortir un eixam de l'arna i apropiar-se'l, n.º 3.074
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot.
Perquè les abelles no piquin, n.º 3.075
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot. Inclou la partitura.
Per destruir un niu de vespes, n.º 3.076
Cantada per la nostra àvia paterna, Baltasara Barrobés, de Bot. Inclou la partitura.


CANÇONS DE TRAGINERS I DE CAMÍ
Traginar sal, n.º 3.098
Cantada per Jaume Vila, traginer de sal, de Sant Carles de la Ràpita (1922). Inclou la partitura.


CANÇONS DE TASCA

de ferrer
La Francisca Ferrera, n.º 3.104
Cantada pel nostre pare, Blai Amades, serraller, de Bot. Inclou la partitura.
Més m'estimaria ser..., n.º 3.144
Cantada per Joan Fabregat, manobre, de Bot (1922).
de mestre de cases
Amunt i crits..., n.º 3.145
Cantada per Joan Fabregat, manobre, de Bot (1922).

de mariner
Roda roda roda..., n.º 3.160
Cantada pel nostre oncle petit, Vicenç Amades, mariner, de Prat de Comte (1920). Inclou la partitura.
La reina d'Ombria, n.º 3.161
Cantada pel nostre oncle petit, Vicenç Amades, mariner, de Prat de Comte (1920). de sirgar
Capitel-lo, n.º 3.167
Cantada per Joan Morelló, llaguter, de Tortosa (1931). Inclou la partitura.


CANÇONS D'ENCANTAMENT
Per fer agafar rampa
, n.º 3.408
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Perquè faci mal una fruta robada, n.º 3.409
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Per fer perdre els jugadors de naips, n.º 3.417
Cantada pel nostre pare, Blai Amades, de Bot. Inclou la partitura.
Per encortar animals de pèl, n.º 3.420
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte.

Per encortar ocellets, n.º 3.421
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Per encortar formigues, n.º 3.422
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915). Inclou la partitura.
Per encortar tota mena de cuques, n.º 3.423
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Per plantar arbres, n.º 3.449
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Per fer créixer l'ordi, n.º 3.450
Cantada per Vicenç Amades, de Prat de Comte (1915).
Per tenir sort en canviar de casa, n.º 3.464
Cantada per la Teresa del Ferro, de Tortosa (1908). Notes.
Per fer passar el singlot, n.º 3.472
Cantada per la Tripis-Trapis, de la Ribera de l'Ebre (1918). Inclou partitura.
Per guarir el mal de costat, n.º 3.474
Cantada per la Teresa del Ferro, de Tortosa (1918).
Per fer passar l'enyorament, n.º 3.484
Cantada per la Rosa Xerraire, del Calvo, de Bot (1918).
Per guarir el mal de pits, n.º 3.493
Cantada per la Rosa Xerraire, del Calvo, de Bot (1918).

CANÇONS AMB PARTITURA
La mare de Déu vindrà..., n.º 28
Don Gatu, n.º 399
El pobre alegre, n.º 825
El vell pastor, n.º 1.029
Cançó de picar moles, n.º 2.774
Per fer arnes, n.º 3.066
Per crestar o eixamenar, n.º 3.067
Per treure el rusc o les coques de les arnes, n.º 3.069

Perquè les abelles no piquin, n.º 3.075
Per destruir un niu de vespes, n.º 3.076
Traginar sal, n.º 3.098
La Francisca Ferrera, n.º 3.104
Una cançó de mariner n.º 3.160
Capitel-lo, n.º 3.167
Per fer perdre els jugadors de naips, n.º 3.417
Per encortar formigues, n.º 3.422
Per fer passar el singlot, n.º 3.472