1.3.2. Índex onomàstic

Amades, Blai, de Bot:
n.º 3.104. La Francisca Ferrera.
n.º 3.417. Per fer perdre els jugadors de naips.

Amades, Vicenç:
n.º 399. Don Gatu
p. 405 (sic)
n.º 2.290. Bernadet (1918).
n.º 3.160. Roda roda roda... (1920).
n.º 3.161. La reina d'Ombria (1920).
n.º 3.408. Per fer agafar rampa (1915).
n.º 3.409. Perquè faci mal una fruta robada (1915).
n.º 3.420. Per encortar animals de pèl.
n.º 3.421. Per encortar ocellets (1915).
n.º 3.422. Per encortar formigues (1915).
n.º 3.423. Per encortar tota mena de cuques (1915).
n.º 3.449. Per plantar arbres (1915).
n.º 3.450. Per fer créixer l'ordi (1915).


Barrobés, Baltasara, de Bot:
n.º 3.066. Per fer arnes.
n.º 3.067. Per crestar o eixamenar.
n.º 3.068. Per fer eixams.
n.º 3.069. Per treure el rusc o les coques de les arnes.
n.º 3.070. Per triar la cera de la mel.
n.º 3.071. Per barrejar dos eixams.
n.º 3.072. Per fer que un eixam no es deturi.
n.º 3.073. Per fer posar o deturar un eixam en marxa.
n.º 3.074. Per fer sortir un eixam de l'arna i apropiar-se'l.
n.º 3.075. Perquè les abelles no piquin.
n.º 3.076. Per destruir un niu de vespes.


Blanc, Timotea, de Fórnoles (1922):
n.º 3.448. Per a quan se posen llocades


Fabregat, Joan, manobre, de Bot (1922):

n.º 3.144. Més m'estimaria ser...
n.º 3.145. Amunt i crits...


Llop, Macària, de Vilalba dels Arcs:
n.º 825. El pobre alegre (apresa a l'asil de Sant Llúcia de la nostra ciutat i que ens la cantà com a nadala l'any 1918).

n.º 1.029. El vell pastor (apresa a l'asil de ceguetes de Santa Llúcia de Barcelona l'any 1922).


Moreira, Joan. Del folklore tortosí (1934):
n.º 28. La mare de Déu vindrà...
n.º 32. La xica n'és molt guapeta.
n.º 33. La xica s'adormirà...
n.º 34. On aneu, Mare de Deú...
n.º 1.053. El vestit del nen Jesús.
n.º 2.306. El mariner.
n.º 2.774. Cançó de picar moles.
n.º 2.810. Aquí estic dalt de la rama...
n.º 2.811. Collint olives fargues...


Morelló, Joan, llaguter, de Tortosa (1931):
n.º 3.167. Capitel-lo.


Pedrell, Felip
p. 1: Cançons de bressol.
n.º 3.008. El comte Arnau. Notes.


Rosa Xerraire del Calvo, de Bot (1918):
n.º 3.484. Per fer passar l'enyorament.
n.º 3.493. Per guarir el mal de pits.


la Secretària, d'Alcanar (1930):
n.º 594-770. No diu quines.
n.º 838-969. No diu quines.


la Teresa del Ferro, de Tortosa:
n.º 3.464. Per tenir sort en canviar de casa (1908).
n.º 3.474. Per guarir el mal de costat (1918).


el Tio Jaume, d'Aldover (1925):
n.º 978-1069. No diu quines.


la Tripis-Trapis, de la Ribera de l'Ebre (1918):
n.º 3.472. Per fer passar el singlot.


Vila, Jaume, traginer de sal, de Sant Carles de la Ràpita (1922):
n.º 3.098. Traginar sal.