XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Treball de les normes ortogràfiques amb Power Point

 


    Coordinació: Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa 
  Descripció Autors Materials 9 Mb

 

El material desenvolupat consisteix en set presentacions:

L'instal·lador del material afegeix una portada des de la que es pot accedir a qualsevol de les set presentacions.

XTEC