Ciències Naturals de 1r d'ESO
Tipus d'exercicis que contenen els temes
TM = Exercici tipus test de resposta múltiple COM = Exercici de completar frases
REL = Exercici de relacionar dibuixos amb noms ME = Mots encreuats
DM = Dibuix mut en el que s'han d'escriure els noms WEB = Exercici d'una altre WEB
 
TEMES
EXERCICIS
 
TM
REL
COM
ME
DM
WEB
.
I. ASTRONOMIA
1. L'Univers, la Via Làctia i el Sistema Solar
2 TM
.
.
1 ME
.
.
2. La Terra. Característiques, moviments i estructura
1 TM.
1REL
.
1 ME.
.
.
3. El Sol i la Lluna
1 TM..
1REL.
.
1 ME
.
.
II. GEOLOGIA .
4. La litosfera terrestre.
1 TM..
1REL
.
1 ME
.
.
5. Els minerals.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
6. Les roques.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
7. L'atmosfera terrestre.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
8. La hidrosfera terrestre.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
III. BIOLOGIA
9. La Terra, un planeta habitat
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
10. La cèl·lula eucariota, els teixits i les funcions vitals
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
11. Classificació dels éssers vius
.1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
12. El Regne Protoctistes (protozous i algues) i el Regne dels Fongs
1 TM.
1 REL
.
1 ME
.
.
13. El Regne vegetal I. Els Metàfits. Les molses i les falgueres
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
14. El Regne vegetal II. Els Espermatòfits. Les Gimnospermes
1 TM
2 REL
..
1 ME.
.
.
15. El Regne Vegetal III. Les Angiospermes
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
16. El regne animal I. Invertebrats no artròpodes: Porífers, Cnidaris, Anèl·lids i Mol·luscs.
..
1 REL
1 COM
1 ME
.
1 WEB
17. El Regne Animal II. Invertebrats artròpodes
1 TM
...
.
1 ME
.
2 WEB.
18. El Regne Animal III. Vertebrats I (Peixos i Amfibis)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
19. El Regne Animal IV. Vertebrats II (Rèptils i Ocells)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
20. El Regne Animal V. Vertebrats III (Mamífers)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.

 

Pàgina principal