Activitats
 
Metodologia:

Catalogar: 2

Reconeixer i descriure: 3, 8, 9

Dibuixar: 26, 27

Fer l'esquelet i trobar les Idees Mares: 4, 12, 17, 24

Fer el Context: 5

Fer una síntesi: 6

Fer una comparació: 22, 23

Llegir: 21, 28

Fer un exercici d'analogia: 20, 25, 29

Educació de la Mirada:

Veure i Mirar: 1, 7, 16

Internet:

Navegar: 14, 18, 19, 28

Conceptes:

Avantguarda: 13

Perspectiva: 15.

Revival: 11.

Simplicitat: 10.