Apunts de Història de l'Art
L'art romànic
Introducció
Arquitectura
Escultura
Pintura
Índex general d'obres 
Enllaços d'interès  
 

L'art romànic

1. Introducció

 • Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic.
 • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes excepcional de l’Església van fer que les manifestacions artístiques d’aquella època fossin essencialment religioses.
 • L’estil romànic decorava les esglésies amb escultures i pintures de caràcter religiós, que explicaven al poble els fets sagrats de la Bíblia.
 • Al món medieval, la immensa majoria de la població era analfabeta.
 • Les imatges es van convertir en llibres on els cristians podien llegir i aprendre sobre la religió.
 • A més de la seva funció didàctica, les pintures i escultures tenien una funció decorativa.

 

 • Arquitectura
 • Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic.
 • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes excepcional de l’Església van fer que les manifestacions artístiques d’aquella època fossin essencialment religioses.
 • Dins de l’art romànic, l’arquitectura va ocupar un lloc fonamental, esglésies, monestirs, castells i palaus.
 • Els elements essencials d’una església romànica són:
 • La planta era d’un únic braç amb una o tres naus. Aviat es va afegir un braç més curt, el transsepte, que donava a les esglésies una forma de creu llatina.
 • Es van aixecar voltes de canó sòlides per donar consistència als edificis.
 • Per reforçar els murs que sostenien les voltes de pedra s’hi adossaven contraforts sòlids a les parets exteriors.
 • També era habitual col·locar una torre campanar a l’exterior.
 • Els monestirs eren de gran complexitat constructiva, amb moltes dependències: Sala capitul·lar, refectori, biblioteca, claustre...

Sant Vicenç de Cardona

 • Escultura
 • L’escultura romànica tenia una dependència important de l’arquitectura i les figures solen adoptar les proporcions i la forma de la superfície sobre la qual van ser esculpides.
 • També eren importants els capitells de les columnes o pilars, tant de l’interior de l’església com de la portalada o dels claustres.
 • També són abundants les talles religioses de fusta, policromades de colors vius.

Majestat Batlló

 • Pintura

  • Les pintures romàniques tenen una gran força expressiva, però tècnicament són molt senzilles.
  • S’hi utilitzava, essencialment, la tècnica de la pintura al fresc.
  • Els motius més utilitzats en la pintura romànica eren les representacions del Pantocràtor, que se situaven a l’absis i ocupaven una posició central dins de l’Església.
  • A més dels frescos, es feien pintures sobre taules.

2. Índex general d'obres

2. Enllaços d'interès

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2010