Apunts de Història de l'Art
L'art romànic
Introducció
Arquitectura
Escultura
Pintura
Índex general d'obres 
Enllaços d'interès  
 

L'art romànic

  1. Introducció
 • Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic.

 • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes excepcional de l’Església van fer que les manifestacions artístiques d’aquella època fossin essencialment religioses.

 • L’estil romànic decorava les esglésies amb escultures i pintures de caràcter religiós, que explicaven al poble els fets sagrats de la Bíblia.

 • Al món medieval, la immensa majoria de la població era analfabeta.

 • Les imatges es van convertir en llibres on els cristians podien llegir i aprendre sobre la religió.

 • A més de la seva funció didàctica, les pintures i escultures tenien una funció decorativa.

 

 • Arquitectura
 • Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic.

 • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes excepcional de l’Església van fer que les manifestacions artístiques d’aquella època fossin essencialment religioses.

 • Dins de l’art romànic, l’arquitectura va ocupar un lloc fonamental, esglésies, monestirs, castells i palaus.

 • Els elements essencials d’una església romànica són:

 • La planta era d’un únic braç amb una o tres naus. Aviat es va afegir un braç més curt, el transsepte, que donava a les esglésies una forma de creu llatina.

 • Es van aixecar voltes de canó sòlides per donar consistència als edificis.

 • Per reforçar els murs que sostenien les voltes de pedra s’hi adossaven contraforts sòlids a les parets exteriors.

 • També era habitual col·locar una torre campanar a l’exterior.

 • Els monestirs eren de gran complexitat constructiva, amb moltes dependències: Sala capitul·lar, refectori, biblioteca, claustre...

Cardona

Sant Vicenç de Cardona

 • Escultura
 • L’escultura romànica tenia una dependència important de l’arquitectura i les figures solen adoptar les proporcions i la forma de la superfície sobre la qual van ser esculpides.

 • També eren importants els capitells de les columnes o pilars, tant de l’interior de l’església com de la portalada o dels claustres.

 • També són abundants les talles religioses de fusta, policromades de colors vius.

Majestat Batlló

 • Pintura

  • Les pintures romàniques tenen una gran força expressiva, però tècnicament són molt senzilles.

  • S’hi utilitzava, essencialment, la tècnica de la pintura al fresc.

  • Els motius més utilitzats en la pintura romànica eren les representacions del Pantocràtor, que se situaven a l’absis i ocupaven una posició central dins de l’Església.

  • A més dels frescos, es feien pintures sobre taules.

  • Predomini de la temàtica religiosa (bíblica i hagiogràfica).

  • Esquematisme, hieratisme, geometria en la representació de les figures.

  • Ús de perspectiva jeràrquica.

  • Subjecció mural i pintura sobre fusta en frontals.

  • Colors intensos d’aplicació plana.

  • Pintors o mestres anònims.

Fragment del Frontal d'Avià

2. Índex general d'obres

 

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2021